עובדת זרה שילדה זכאית לחופשת לידה בדומה לעובדת ישראלית ולדמי לידה , אם היא עומדת בתנאי הזכאות
אסור לפטר עובדת במהלך חופשת הלידה
על העובדת להסדיר את שהייתה בישראל לאחר הלידה באמצעות הגשת בקשה לרישיון ביקור ב/2 (ללא אשרת עבודה) למשך 15 השבועות שלאחר הלידה
לאחר 15 השבועות על העובדת לצאת מישראל עם תינוקה אלא אם הוארך רישיון עבודתה או רישיון הביקור בהתאם למפורט בערך זה


ראו גם

עובדת זרה שילדה זכאית לחופשת לידה בדומה לעובדת ישראלית.

 • עובדת זרה שילדה זכאית לתשלום דמי לידה מהמוסד לביטוח לאומי, בהתאם לתנאי הזכאות.
  • לעניין הזכאות לדמי לידה, החוק אינו מחייב שהלידה תתרחש בישראל. על כן, עובדת העומדת בתנאי הזכאות שבחוק זכאית לדמי לידה, גם אם הלידה התבצעה בחו"ל.
 • אסור למעסיק לפטר עובדת במהלך חופשת הלידה. למידע נוסף ראו :איסור פיטורי עובד/ת במהלך חופשת לידה.
 • על העובדת להסדיר את רישיון השהייה בישראל למשך 15 השבועות הראשונים שלאחר הלידה ואת המשך שהייתה בישראל עם התינוק לאחר מכן.
 • במקרים מסוימים לא יתאפשר לעובדת להמשיך ולהישאר בארץ לאחר 15 השבועות הנ"ל.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות לחופשת לידה ניתנת באופן אוטומטי.
  • למידע על הארכת החופשה, קיצור החופשה או פיצול החופשה ראו חופשת לידה.
 • למידע אודות אופן מימוש הזכות לדמי לידה לחצו כאן

המשך שהיה בארץ במהלך חופשת הלידה

 • כדי להסדיר את המשך שהייתה בארץ במהלך חופשת הלידה על העובדת להגיש בקשה לקבלת רישיון ב/2 (רישיון ביקור בארץ ללא עבודה) למשך 15 השבועות שלאחר הלידה. (אם לפני הלידה נאלצה העובדת להפסיק את עבודתה מסיבות רפואיות הקשורות להיריון, היא תהיה זכאית לקבל רישיון לישיבת ביקור מסוג ב/2 עד למועד הלידה, למרות שאינה עובדת).
 • על העובדת להחליט אם בתום 15 השבועות היא מעוניינת להישאר בארץ עם תינוקה או לצאת מהארץ ולחזור אליה לבדה לאחר מכן.
 • למידע על הזכאות להישאר בארץ ועל תהליך הסדרת רישיון העבודה לאחר הלידה ראו שהייה ועבודה בישראל של עובדת זרה לאחר לידה

חשוב לדעת

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים