הקדמה:

המאושפז זכאי לחופש תנועה בשטחים ציבוריים של בית החולים, כל עוד מצבו הרפואי מאפשר זאת
יציאה משטח בית החולים תתאפשר באישור מנהל בית החולים בלבד ובהתאם למצבו הרפואי של המאושפז
חופשות מחוץ לבית החולים יאושרו על-ידי הצוות המטפל, ובמקרה של אשפוז לפי צו בית משפט גם באישור הוועדה הפסיכיאטרית המחוזית


חולים המאושפזים בבתי חולים פסיכיאטריים ובמחלקות פסיכיאטריות זכאים לחופש תנועה בשטחים ציבוריים במוסד בו הם מאושפזים, לצאת אל מחוץ לכותלי המוסד ולצאת לחופשות, בהתאם למצבם הרפואי.

מי זכאי?

  • חולה המאושפז בבית חולים פסיכיאטרי או במחלקה פסיכיאטרית בבית חולים כללי.

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.

חופש תנועה בבית החולים

  • כל עוד מצבו של החולה מאפשר זאת, הוא זכאי לחופש תנועה בשטחים ציבוריים בבית החולים.
  • אם המצב הרפואי של המאושפז לא מאפשר זאת, רשאי רופאו להחליט, כחלק מתוכנית הטיפול, על הגבלת התנועה עד לשיפור מצבו.

יציאה משטח בית החולים

חופשה מחוץ לכותלי בית החולים

  • חופשות מחוץ לכותלי בית החולים, מהוות חלק מתוכנית הטיפול ויאושרו בהתאם לשיקולי הצוות המטפל.
  • במקרה של אשפוז בצו בית משפט, המאושפז יוכל לצאת לחופשה אם בנוסף לאישור הצוות המטפל, ניתן גם אישור של הוועדה הפסיכיאטרית המחוזית.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

שירותי סל שיקום

הפרעות אכילה

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • המידע המקורי בערך זה נכתב ע"י הר"י.