מטופל שמאושפז ביחידה פסיכיאטרית יכול לנוע בחופשיות בשטחים הציבוריים של בית החולים כל עוד מצבו הרפואי מאפשר זאת
יציאה משטח בית החולים תתאפשר באישור מנהל בית החולים בלבד ובהתאם למצבו הרפואי של המטופל
חופשות מחוץ לבית החולים יאושרו על-ידי הצוות המטפל ובמקרה של אשפוז לפי צו בית משפט גם באישור הוועדה הפסיכיאטרית המחוזית

תקציר

מטופלים שמאושפזים בבית חולים פסיכיאטרי או במחלקה פסיכיאטרית בבית חולים כללי זכאים לנוע בחופשיות בשטחים הציבוריים במוסד בו הם מאושפזים, לצאת אל מחוץ לכותלי המוסד ולצאת לחופשות, בהתאם למצבם הרפואי.

מי זכאי?

  • מטופל שמאושפז בבית חולים פסיכיאטרי או במחלקה פסיכיאטרית בבית חולים כללי.

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.

חופש תנועה בבית החולים

  • כל עוד מצבו של המטופל מאפשר זאת, הוא זכאי לחופש תנועה בשטחים ציבוריים בבית החולים.
  • אם המצב הרפואי של המאושפז לא מאפשר זאת, רשאי הצוות הרפואי המטפל להחליט במסגרת תוכנית הטיפול כי חופש התנועה שלו יוגבל עד לשיפור מצבו.

יציאה משטח בית החולים

  • למטופל יתאפשר לצאת מבית החולים רק אם ניתן אישור ממנהל בית החולים ואם מצבו הרפואי של המטופל מאפשר זאת.

חופשה מחוץ לכותלי בית החולים

  • חופשות מחוץ לכותלי בית החולים, מהוות חלק מתוכנית הטיפול ויאושרו בהתאם לשיקולי הצוות המטפל.
  • במקרה של אשפוז בצו בית משפט, המאושפז יוכל לצאת לחופשה אם בנוסף לאישור הצוות המטפל, ניתן גם אישור של הוועדה הפסיכיאטרית המחוזית.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • המידע המקורי בערך זה נכתב ע"י הר"י.