הפורטל מכסה את כל מערכת היחסים בין האפוטרופוס לאדם שמונה לו אפוטרופוס עם דגש מובן על זכויותיו של האדם שמונה לו אפוטרופוס, אך גם התייחסות לזכויות האפוטרופוס.

מוסד האפוטרופסות נועד למנוע מצבים בהם אנשים שאינם מסוגלים לנהל את ענייניהם יהיו ללא הגנה. בית המשפט ממנה את האפוטרופוס בכדי שייצג את האדם שעבורו מונה בפעולות משפטיות ובכל עניין, לפי הסמכויות שבית המשפט העניק לו, תוך שמירה מתמדת על טובת אותו אדם.
מלבד למינוי אפוטרופוס, קיימות חלופות אחרות למצבים שבהם אדם יתקשה לקבל החלטות או לבצע פעולות בשל מצבו, כגון: מינוי רשמי של אדם אחר שישמש כתומך החלטות ויסייע לו לקבל החלטות (אך לא יקבל אותן במקומו). כמו כן, אדם הנמצא בתפקוד מלא יכול להיערך מבעוד מועד למצב עתידי שבו לא יוכל לקבל החלטות, באמצעות מתן ייפוי כוח מתמשך מראש למיופה כוח שיקבל החלטות עבורו (ניתן גם לקבוע מראש אלו סוגי החלטות מיופה הכוח יהיה מוסמך לקבל).

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי - טל: 02-5311650 האפוטרופוס הכללי פיקוח על תפקודו של אפוטרופוס, כולל קבלת דיווח מהאפוטרופוס, קורס הדרכה דיגיטלי לאפוטרופסים בשיתוף ישראל דיגיטלית, הפקדת ייפוי כוח מתמשכים ועוד
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מתן תסקירים לבית המשפט במסגרת דיון בבקשה למינוי אפוטרופוס
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד 8840* לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים