הורה שהסכים לתוכנית טיפול שכוללת את שילוב ילדו במשפחת אומנה, רשאי בתנאים מסוימים, לחזור בו מההסכמה
אם אחד מההורים חוזר בו מההסכמה, הדבר נחשב כאם שני ההורים חזרו בהם מההסכמה
יש משמעות לשאלה האם ההודעה על החזרה מההסכמה נמסרה לפני או אחרי שהילד שולב במשפחת אומנה ספציפית


הורה רשאי לחזור בו מהסכמתו לתוכנית הטיפול שהומלצה על-ידי ועדת תכנון טיפול והערכה, שכוללת את שילוב הילד באומנה (או בכל מסגרת חוץ ביתית אחרת).

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • על ההורה לפנות לעובד הסוציאלי שמטפל במשפחה ולהודיע לו שהוא חוזר בו מההסכמה על תוכנית הטיפול.
 • אם ההורה ימסור את ההודעה לעובד הסוציאלי לפני שהילד שולב במשפחת אומנה ספציפית, על העובד הסוציאלי לדאוג לזימון דיון נוסף בוועדה ועד לדיון, הילד לא ישולב באומנה.
 • אם ההורה ימסור את ההודעה לעובד הסוציאלי אחרי שהילד שולב במשפחת אומנה ספציפית:
  • העובד הסוציאלי ייפגש עם ההורה ויסביר לו, בשפה שתהיה ברורה ומובנת לו, את ההשלכות שעלולות להיות לכך על מצבו של הילד.
  • העובד הסוציאלי יבהיר להורה שלא ניתן להוציא את הילד ממסגרת האומנה, עד שלא יתקיים דיון בוועדה.
  • ידאג לזימון דיון בוועדה.

חשוב לדעת

 • אם אחד מההורים מבקש לחזור בו מהסכמתו, משמעות הדבר היא כי שניהם חוזרים בהם מההסכמה.
 • למידע נוסף בנוגע להסכמת הורה לתוכנית טיפול שכוללת את שילוב ילדו באומנה, ראו כאן.
 • למידע נוסף בנוגע לאי-הסכמת הורה לתוכנית טיפול שכוללת את שילוב ילדו באומנה, ראו כאן.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים