הקדמה:

כל הורה ביולוגי שהסכים לתכנית טיפול הכוללת את שילוב ילדו במשפחת אומנה, רשאי בתנאים מסוימים, לחזור בו מההסכמה
אם אחד מההורים הביולוגיים חוזר בו מההסכמה, הדבר נחשב כאם שני ההורים הביולוגיים חזרו בהם מההסכמה
ישנה משמעות באם ההודעה על החזרה מההסכמה נמסרה לפני או אחרי שהילד שולב במשפחת אומנה ספציפית


הורה ביולוגי, רשאי לחזור בו מהסכמתו לתכנית הטיפול שהומלצה על-ידי ועדת תכנון טיפול והערכה לילדים ובני נוער בסיכון, הכוללת את שילוב הילד באומנה (או בכל מסגרת חוץ ביתית אחרת).

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • על ההורה הביולוגי שמבקש לחזור בו מההסכמה לפנות לעובד הסוציאלי המטפל במשפחה ולהודיע לו כי הוא חוזר בו מההסכמה על תכנית הטיפול.
 • אם ההורה הביולוגי ימסור את ההודעה לעובד הסוציאלי לפני שהילד שולב במשפחת אומנה ספציפית, על העובד הסוציאלי לדאוג לזימון דיון נוסף בוועדה ועד לדיון, הילד לא ישולב באומנה.
 • אם ההורה הביולוגי ימסור את ההודעה לעובד הסוציאלי אחרי שהילד שולב במשפחת אומנה ספציפית:
  • העובד הסוציאלי ייפגש עם ההורה הביולוגי ויסביר לו, בשפה שתהיה ברורה ומובנת לו, את ההשלכות העלולות להיות לכך על מצבו של הילד.
  • העובד הסוציאלי יבהיר להורה הביולוגי, כי לא ניתן להוציא את הילד ממסגרת האומנה, עד שלא יתקיים דיון בוועדה.
  • ידאג לזימון דיון בוועדה.

חשוב לדעת

 • אם אחד מההורים הביולוגיים מבקש לחזור בו מהסכמתו, משמעות הדבר היא כי שניהם חוזרים בהם מההסכמה.
 • למידע נוסף בנוגע להסכמת הורה ביולוגי לתכנית טיפול הכוללת את שילוב ילדו באומנה לחצו כאן.
 • למידע נוסף בנוגע לאי-הסכמת הורה ביולוגי לתכנית טיפול הכוללת את שילוב ילדו באומנה לחצו כאן.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים