אחד מתפקידיה העיקריים של הוועדה לתכנון טיפול והערכה, הוא לגבש תוכנית טיפול לילד שנמצא בסיכון ולמשפחתו
הוועדה רשאית להמליץ לטפל בילד ובמשפחה בקהילה או על שילוב הילד במסגרת חוץ-ביתית כמו פנימיה או משפחת אומנה
להורה ולילד הזכות להגיש בקשה לדיון נוסף בפני וועדה מחוזית, במקרה של התנגדות לתוכנית הטיפול ולהמלצות הוועדה


תפקידה העיקרי של הוועדה לתכנון טיפול והערכה הוא גיבוש תוכנית טיפול לילד או בן נוער שנמצא במצב סיכון.

 • תוכנית הטיפול עשויה לכלול המלצה על המשך טיפול בקהילה או שילוב הילד במסגרת חוץ ביתית, כמו משפחה אומנה.
 • תוכנית הטיפול צריכה להתקבל ברוב קולות של משתתפי הוועדה וככל הניתן, בהסכמת ההורה והילד (בהתאם לגילו ומצבו).
 • התהליך להוצאת ילד מבית הוריו הביולוגיים בניגוד לרצונם, מתואר בתרשים הזרימה הבא (הערך המודגש בתרשים מציין את הערך הנוכחי):

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • כל הורה שעניין ילדו ומשפחתו מובאים לדיון בפני הוועדה לתכנון טיפול והערכה.
 • כל ילד (בהתאם לגילו או מצבו) שעניינו מובא לדיון בפני הוועדה לתכנון טיפול והערכה.

למי ואיך פונים

שלבי ההליך

גיבוש תוכנית הטיפול

 • במסגרת הדיון בוועדה, תתגבש המלצה על תוכנית טיפול שתכלול, בין השאר:
  • פירוט יעדי הטיפול ולמי מבני המשפחה הם מיועדים.
  • פירוט תחום הדאגה (הקושי/הבעיה) שעליו עונה המענה הטיפולי.
  • הפעולות שיש לנקוט כדי להשיג את היעדים.
  • משימות שיש לבצע, קביעת אחראי ליישום התוכנית ומועדים מתוכננים לביצוע המשימות.
  • קביעת מועד לתחילת יישום תוכנית הטיפול.
  • קביעת האחראי על ביצוע המעקב אחרי יישום תוכנית הטיפול.
  • קביעת מועד לדיון מעקב.
  • חלופות טיפוליות, אם נקבעו.
 • במקרים הבאים יו"ר הוועדה יסיים את הדיון לפני גיבוש תוכנית הטיפול ויקבע דיון המשך בוועדה בתוך 14 יום:
  • היעדרות של חבר ועדה קבוע שחיוני לגיבוש תוכנית הטיפול, או של מטפל משמעותי בילד ובמשפחה.
  • יש צורך במידע נוסף.
  • יש צורך בנוכחות אנשי מקצוע נוספים לדיון.
  • יש צורך להזמין בני משפחה או מלווים נוספים של המשפחה.
  • יש צורך בדיון בוועדה בהרכב חדש ומורחב.
  • ההורה או הילד (בהתאם לגילו ומצבו), מבקשים להציג תוכנית טיפול חלופית בפני חברי הוועדה.

אישור תוכנית הטיפול

 • לאחר גיבוש תוכנית הטיפול:
  • יו"ר הוועדה יקריא את תוכנית הטיפול בפני כל הנוכחים ויסביר את תוכנית הטיפול להורה ולילד בשפה ברורה שמובנת להם.
  • על תוכנית הטיפול להתקבל ברוב קולות של ההורים ואנשי המקצוע. לקולו של הילד (בהתאם לגילו ומצבו) יהיה משקל באישור התוכנית.
  • אם ההורה הסכים לתוכנית הטיפול, עליו לחתום על המלצת הוועדה לתוכנית הטיפול.
  • אם ההורה או הילד (מעל גיל 12), מסרבים לחתום על תוכנית הטיפול ומתנגדים להמלצות הוועדה, הדבר ייחשב לאי-הסכמתם והדיון יעבור לוועדה בהרכב חדש ומורחב.

יישום תוכנית הטיפול

 • לאחר שנקבעה ואושרה תוכנית הטיפול, העובד הסוציאלי המטפל במשפחה יידאג ליישומה:
  • בתום הוועדה, העובד הסוציאלי ייפגש עם ההורה והילד ויסביר להם שוב את תוכנית הטיפול, משמעויותיה ויאפשר לשאול שאלות וייתן הבהרות בהתאם.
  • העובד הסוציאלי יסביר לילד את המלצות הוועדה ומשמעותן בשפה התואמת את גילו ומצבו. ההסבר יינתן גם אם הילד נכח בכל הדיון.
  • אם הוחלט לפנות לבית משפט לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) או במצב שיש למשפחה עורך דין שמייצג אותם - המפגש ייערך עם עובד סוציאלי על פי חוק (פקיד סעד) ועם עורך הדין.
  • אם הומלץ למנות אפוטרופוס נוסף או בלעדי לילד, המפגש ייערך עם עובד סוציאלי לסדרי דין.
  • בפגישה לאחר הדיון, העובד הסוציאלי יסביר למשפחה על זכויותיה:

יישום תוכנית טיפול בקהילה

 • אם תוכנית הטיפול כוללת המשך טיפול בילד ובמשפחה בקהילה, על העובד הסוציאלי המטפל במשפחה:
  • להעביר את המסמכים הנדרשים לגורם המטפל.
  • לערוך מפגש היכרות של המשפחה (ההורה והילד) במסגרות שהוצעו בתוכנית הטיפול.
  • ללוות את המשפחה (ההורה והילד) לוועדות קבלה והשתתפות בהמשך בוועדות הערכה.
  • ישמור על קשר והמשך טיפול עם המשפחה (ההורה והילד) ויעקוב אחר ביצוע תוכנית הטיפול עם כל הגורמים.

יישום תוכנית טיפול במסגרת חוץ-ביתית

 • אם תוכנית הטיפול כוללת את שילובו של הילד במסגרת חוץ ביתית, כגון אומנה או פנימייה, על העובד הסוציאלי המטפל במשפחה:
  • להכין את הילד והמשפחה לקראת ההוצאה מהבית ושילוב במסגרת החוץ ביתית.
  • לבדוק מסגרות מתאימות, כולל ליווי ההורה והילד למסגרות לצורך היכרות וועדות קבלה (כגון בפנימייה).
  • לקיים לפחות שני מפגשים בשנה עם הצוות במסגרת בה שולב הילד ולבצע מעקב והערכה אחר התאמת תוכנית הטיפול לצרכי הילד.
  • לקיים לפחות שני מפגשים בשנה עם הילד.
  • לעקוב אחר הקשר בין הילד לבין ההורה הביולוגי במהלך שהותו במסגרת החוץ ביתית בכוונה כי הילד יחזור לבית הוריו הביולוגיים.

ערעור

 • לאחר שהתקיים דיון בוועדה בהרכב חדש ומורחב (לאור התנגדות לתוכנית הטיפול במסגרת הוועדה בהרכב הרגיל) ההורה והילד (בהתאם לגילו ולמצבו) זכאים להגיש בקשה לדיון נוסף בפני הוועדה המחוזית לתכנון והערכה.

חשוב לדעת

 • למידע נוסף בנוגע להסכמת הורה ביולוגי לתוכנית טיפול שכוללת המלצה לשלב את ילדו באומנה לחצו כאן.
 • למידע נוסף בנוגע לאי-הסכמת הורה ביולוגי לתוכנית טיפול שכוללת המלצה לשלב את ילדו באומנה לחצו כאן.
 • ברוב המחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות פועל שירות של "תמיכה ביתית", שמשמש כפיתרון קצר-מועד למצבי משבר משפחתיים, במסגרתו הילד שוהה אצל משפחה קולטת מספר שעות בכל יום וחוזר לישון בביתו. למידע נוסף לחצו כאן.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים