הקדמה:

לכל הורה ביולוגי, הזכות שלא להסכים לתכנית טיפול הכוללת את שילוב ילדו באומנה לפי המלצת ועדת תכנון טיפול והערכה לילדים ובני נוער בסיכון
ההורה הביולוגי רשאי להציע במסגרת הדיון בוועדה, תכנית טיפול חלופית במקום משפחת אומנה
אי-הסכמת אחד מההורים הביולוגיים לתכנית הטיפול או להמלצות הוועדה, נחשבת לאי-הסכמת שניהם
במקרים מסוימים, בית-משפט יכול להורות על הוצאת הילד מהבית, למרות התנגדות ההורה הביולוגי


חוק אומנה לילדים קובע, כי הוצאת ילד מביתו למשפחת אומנה (או לכל מסגרת חוץ ביתית אחרת), תיעשה ככל הניתן, בהסכמת ההורה הביולוגי.

  • זכותו של ההורה הביולוגי שלא להסכים לתכנית טיפול הכוללת המלצה על שילוב הילד באומנה והוא זכאי לקבל מידע והסבר מפורט מהעובד הסוציאלי המטפל במשפחה, על המשמעות וההשלכות שבאי-ההסכמה.
  • התהליך להוצאת ילד מבית הוריו הביולוגיים בניגוד לרצונם, מתואר בתרשים הזרימה הבא (הערך המודגש בתרשים מציין את הערך הנוכחי):

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • במסגרת הדיון בוועדה, לאחר שגובשה תכנית טיפול במסגרתה הומלץ כי הילד ישולב באומנה, זכותו של ההורה הביולוגי להביע את דעתו ועמדתו.
  • ההורה הביולוגי רשאי להציע תכנית טיפול אחרת ועל הוועדה לשקול את הצעתו ברצינות ובכובד ראש.
  • אם הוועדה החליטה כי תכנית הטיפול שהציע ההורה הביולוגי לא נותנת מענה למצב הסיכון של הילד וההורה הודיע כי הוא לא מסכים לשילוב הילד באומנה (או בכל מסגרת חוץ ביתית אחרת), הדיון יעבור לוועדה נוספת, בהרכב חדש ומורחב.
  • אם גם לאחר הדיון בוועדה בהרכב החדש והמורחב, ההורה ממשיך להתנגד לתכנית הטיפול, עובד סוציאלי על פי חוק (פקיד סעד), רשאי לפנות לבית-משפט שיאשר את תכנית הטיפול ויורה על הוצאת הילד מהבית, למרות התנגדות ההורה הביולוגי.
  • במקרה כזה, יושב ראש הוועדה חייב להודיע להורה הביולוגי כי:

חשוב לדעת

  • על יו"ר הוועדה להסביר את תכנית הטיפול להורה הביולוגי בשפה ברורה המובנת לו.
  • ההורה הביולוגי לא חייב לתת את תשובתו (הסכמה או אי-הסכמה) לתכנית הטיפול באופן מיידי וזכותו לחשוב, לשקול ולהתייעץ עם כל גורם שיבחר ולמסור את תשובתו בתוך 14 יום מתום הדיון.
  • אי-הסכמת אחד מההורים הביולוגיים, נחשבת לאי-הסכמת שניהם.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים