הורה יכול שלא להסכים לתוכנית טיפול שכוללת את שילוב ילדו באומנה בהמלצת ועדת תכנון טיפול והערכה
ההורה רשאי להציע במסגרת הדיון בוועדה תוכנית טיפול חלופית במקום משפחת אומנה
אי-הסכמת אחד מההורים לתוכנית הטיפול או להמלצות הוועדה, נחשבת לאי-הסכמת שניהם
במקרים מסוימים, בית-משפט יכול להורות על הוצאת הילד מהבית, למרות התנגדות ההורה


חוק אומנה לילדים קובע שהוצאת ילד מביתו למשפחת אומנה (או לכל מסגרת חוץ ביתית אחרת), תיעשה ככל הניתן, בהסכמת ההורה.

  • זכותו של ההורה שלא להסכים לתוכנית טיפול שכוללת המלצה על שילוב הילד באומנה והוא זכאי לקבל מידע והסבר מפורט מהעובד הסוציאלי שמטפל במשפחה על המשמעות וההשלכות שבאי-ההסכמה.
  • התהליך להוצאת ילד מבית הוריו הביולוגיים בניגוד לרצונם, מתואר בתרשים הזרימה הבא (הערך המודגש בתרשים מציין את הערך הנוכחי):

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • במסגרת הדיון בוועדה, לאחר שגובשה תוכנית טיפול שהמליצה לשלב את הילד באומנה, זכותו של ההורה להביע את דעתו ועמדתו.
  • ההורה רשאי להציע תוכנית טיפול אחרת ועל הוועדה לשקול את הצעתו ברצינות ובכובד ראש.
  • אם הוועדה החליטה שתוכנית הטיפול שהציע ההורה לא נותנת מענה למצב הסיכון של הילד וההורה הודיע שהוא לא מסכים לשילוב הילד באומנה (או בכל מסגרת חוץ ביתית אחרת), הדיון יעבור לוועדה נוספת, בהרכב חדש ומורחב.
  • אם גם לאחר הדיון בוועדה בהרכב החדש והמורחב ההורה ממשיך להתנגד, עובד סוציאלי על פי חוק (פקיד סעד) רשאי לפנות לבית-משפט כדי שיאשר את תוכנית הטיפול ויורה על הוצאת הילד מהבית, למרות התנגדות ההורה.
  • במקרה כזה, יושב ראש הוועדה חייב להודיע להורה ש:

חשוב לדעת

  • על יו"ר הוועדה להסביר את תוכנית הטיפול להורה בשפה ברורה שמובנת לו.
  • ההורה לא חייב לתת את תשובתו (הסכמה או אי-הסכמה) לתוכנית הטיפול באופן מיידי וזכותו לחשוב, לשקול ולהתייעץ עם כל גורם שיבחר ולמסור את תשובתו בתוך 14 יום מתום הדיון.
  • אי-הסכמת אחד מההורים נחשבת לאי-הסכמת שניהם.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים