הורה שהוזמן או צפוי להיות מוזמן לדיון בוועדת תכנון טיפול והערכה, זכאי למפגש הכנה עם עו״ס לפני הדיון
העובד הסוציאלי יסביר להורה מהי הסיבה לקיום הדיון, יתן הסבר על הוועדה, יחשוף מידע ומסמכים שיוצגו בוועדה ויתן מידע בנוגע לזכויותיו בהליך
אם ההורים חיים בנפרד, העו״ס ידאג לאתר, להזמין ולהכין את שניהם לקראת הדיון
ההורה זכאי להזמין עורך-דין מטעמו לפגישת ההכנה


הורה שהוזמן או צפוי להיות מוזמן לדיון בפני ועדת תכנון טיפול והערכה לילדים ובני נוער בסיכון, זכאי לפגישת הכנה עם העובד הסוציאלי שמטפל במשפחה, לפני הדיון.

מי זכאי?

 • הורה שזומן או צפוי להיות מוזמן לדיון בפני הוועדה כדי לגבש תוכנית טיפול עבור הילד.

תהליך מימוש הזכות

 • על העובד הסוציאלי שמטפל במשפחה ליצור קשר עם ההורה ולתאם מועד לפגישת ההכנה, לפני המועד שנקבע לדיון בוועדה.

הנושאים שיוצגו בפגישת ההכנה

 • במהלך פגישת ההכנה, על העובד הסוציאלי:
  • להסביר להורה מהן הסיבות והדאגות שבעקבותיהן עלה הצורך לפנות לוועדה.
  • לתת הסבר על הוועדה: עקרונותיה, מטרותיה, דרכי עבודתה, מידע על החברים בה ולמסור להורה דף מידע על הוועדה.
  • להציג בפני ההורה את הדו"ח הסוציאלי והמסמכים שיוגשו בוועדה ולמסור העתק מהדו"ח, לבקשת ההורה.
  • לציין בפני ההורה שזכותו לקבל לפני הדיון את כל המסמכים שיוצגו בוועדה.
  • ליידע את ההורה שבאפשרותו להציע תוכנית טיפול שתישקל בוועדה.
  • לקבל אישור מההורה לקיים פגישת הכנה עם הילד ולזמן אותו לוועדה.
  • ליידע את ההורה על זכותו לזמן קרובי משפחה משמעותיים לדיון.
  • לציין בפני ההורה את זכותו לזמן מלווה שהוא בן משפחה מטעמו, בתנאי שיודיע מראש לעו״ס וימסור את פרטי המלווה.
  • לסייע להורה למצוא פתרון אם הוא מעוניין במלווה, אך אין לו את מי להציע.
  • להסביר שניתן, בהסכמת ההורה, להזמין לדיון בוועדה מנהיגים מהקהילה אליה משתייכת המשפחה בהתאם למאפיינים התרבותיים שלה.
  • ליידע את ההורה על זכותו להגיש ערר על תהליכי העבודה של הוועדה והדרך להגיש את הערר.

ייצוג על-ידי עורך-דין בפגישת ההכנה

 • ההורה זכאי להזמין לוועדה עורך-דין מטעמו, אבל עורך-הדין לא ישתתף בדיון בוועדה עצמה.
 • עורך-הדין יוזמן לפגישת ההכנה על-ידי ההורה.
 • במקרה שלכל אחד מההורים יש עורך-דין, כל אחד מהם יוזמן על-ידי ההורה שאותו הוא מייצג.
 • בפגישת הכנה שנערכת בנוכחות עורך-דין, ישתתף גם עובד סוציאלי על פי חוק (פקיד סעד).
 • לא תתקיים פגישת הכנה עם עורך-הדין ללא נוכחות ההורה, גם אם ההורה הביע את הסכמתו לכך.
 • בפגישה, יחד עם עמדת ההורה ועמדת הילד (בהתאם לגילו ומצבו), תשמע ותתועד גם עמדת עורך-הדין.

חשוב לדעת

 • במקרה של הורים שחיים בנפרד, העו״ס ידאג ששניהם יוזמנו לפגישת ההכנה.
 • על העו״ס למלא במהלך הפגישה, בשיתוף עם ההורה, טופס שמתעד את הפגישה.
 • על העו״ס לקיים פגישת הכנה גם עם הילד, בתיאום עם ההורה ובאישורו.
 • במקרה שבו מתנהלת חקירת משטרה או במקרה שחשיפת הדו"ח הסוציאלי עשויה לפגוע בילד או בכל גורם אחר, ניתן למנוע את הצגתם או מסירתם להורה ועל העו״ס ליידע את ההורה על זכותו להגיש ערר.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים