הקדמה:

כל הורה ביולוגי שהוזמן או צפוי להיות מוזמן לדיון בועדת תכנון טיפול והערכה לילדים ובני נוער בסיכון, זכאי למפגש הכנה עם עובד סוציאלי לפני הדיון
על העובד הסוציאלי להסביר להורה הביולוגי מהי הסיבה לקיום הדיון, לתת הסבר על הוועדה, חשיפת מידע ומסמכים שיוצגו בפני הוועדה ומידע בנוגע לזכויותיו בהליך
במקרה שההורים הביולוגיים חיים בנפרד, על העובד הסוציאלי לדאוג לאיתור, הזמנת והכנת שניהם לקראת הדיון
ההורה הביולוגי זכאי להזמין עורך-דין מטעמו לפגישת ההכנה


כל הורה ביולוגי, אשר הוזמן או צפוי להיות מוזמן לדיון בפני ועדת תכנון טיפול והערכה לילדים ובני נוער בסיכון, זכאי לפגישת הכנה עם העובד הסוציאלי המטפל במשפחה, לפני הדיון.

מי זכאי?

 • כל הורה ביולוגי שזומן או צפוי להיות מוזמן לדיון בפני הוועדה במטרה לגבש תכנית טיפול עבור הילד.

תהליך מימוש הזכות

 • על העובד הסוציאלי המטפל במשפחה, ליצור קשר עם ההורה הביולוגי ולתאם מועד לפגישת ההכנה, לפני המועד שנקבע לדיון בוועדה.

הנושאים שיוצגו בפגישת ההכנה

 • במהלך פגישת ההכנה, על העובד הסוציאלי:
  • להסביר להורה הביולוגי מהן הסיבות והדאגות שבגינן עלה הצורך לפנות לוועדה.
  • לתת הסבר על הוועדה: עקרונותיה, מטרותיה, דרכי עבודתה, מידע על החברים בוועדה ולמסור להורה הביולוגי דף מידע על הוועדה.
  • להציג בפני ההורה הביולוגי את הדו"ח הסוציאלי והמסמכים שיוגשו בוועדה ולמסור העתק מהדו"ח, לבקשת ההורה הביולוגי.
  • לציין בפני ההורה הביולוגי, כי זכותו לקבל לפני הדיון את כל המסמכים שיוצגו בוועדה.
  • ליידע את ההורה הביולוגי כי באפשרותו להציע תכנית טיפול שתישקל בוועדה.
  • לקבל אישור מההורה הביולוגי לקיים פגישת הכנה עם הילד ולזמן אותו לוועדה.
  • ליידע את ההורה הביולוגי בדבר זכותו לזמן קרובי משפחה משמעותיים לדיון.
  • לציין בפני ההורה הביולוגי את זכותו לזמן מלווה שהינו בן משפחה מטעמו, בתנאי שיודיע מראש לעובד הסוציאלי וימסור את פרטי המלווה.
  • לסייע להורה הביולוגי למצוא פתרון במקרה שהוא מעוניין במלווה, אך אין לו את מי להציע.
  • להסביר כי ניתן, בהסכמת ההורה הביולוגי, להזמין לדיון בוועדה מנהיגים מהקהילה אליה משתייכת המשפחה בהתאם למאפיינים התרבותיים שלה.
  • ליידע את ההורה הביולוגי בדבר זכותו להגיש ערר על תהליכי העבודה של הוועדה והדרך להגיש את הערר.

ייצוג על-ידי עורך-דין בפגישת ההכנה

 • ההורה הביולוגי זכאי להזמין לוועדה עורך-דין מטעמו, אבל עורך-הדין לא ישתתף בדיון בוועדה עצמה.
 • עורך-הדין יוזמן לפגישת ההכנה על-ידי ההורה הביולוגי.
 • במקרה שלכל אחד מההורים הביולוגיים יש עורך-דין, כל אחד מהם יוזמן על-ידי ההורה הביולוגי אותו הוא מייצג.
 • בפגישת הכנה שנערכת בנוכחות עורך-דין, ישתתף גם עובד סוציאלי על פי חוק (פקיד סעד).
 • לא תתקיים פגישת הכנה עם עורך-הדין ללא נוכחות ההורה הביולוגי, גם אם ההורה הביולוגי הביע את הסכמתו לכך.
 • בפגישה, יחד עם עמדת ההורה הביולוגי ועמדת הילד (בהתאם לגילו ומצבו), תשמע ותתועד גם עמדת עורך-הדין.

חשוב לדעת

 • במקרה של הורים ביולוגיים החיים בנפרד, על העובד הסוציאלי לדאוג כי שניהם יוזמנו לפגישת ההכנה.
 • על העובד הסוציאלי למלא במהלך הפגישה, בשיתוף עם ההורה הביולוגי, טופס המתעד את הפגישה.
 • על העובד הסוציאלי לקיים פגישת הכנה גם עם הילד, בתיאום עם ההורה הביולוגי ובאישורו.
 • במקרה שבו מתנהלת חקירת משטרה או במקרה שחשיפת הדו"ח הסוציאלי עשויה לפגוע בילד או בכל גורם אחר, ניתן למנוע את הצגתם או מסירתם להורה הביולוגי ועל העובד הסוציאלי ליידע את ההורה הביולוגי בדבר זכותו להגיש ערר.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים