הליך להתאמה מגדרית (שינוי מין) עשוי לכלול טיפול הורמונלי וניתוח להתאמה מגדרית (ניתוח לשינוי מין)
מי שמעוניינים רק בטיפול הורמונלי, יכולים לעבור אותו שלא במסגרת הליך ההכנה לניתוח להתאמה מגדרית (שינוי מין)


הליך התאמה מגדרית (שינוי מין) עשוי לכלול הליכים רפואיים שונים, בהם טיפול הורמונלי וניתוחים להתאמה מגדרית (שינוי מין) (ניתוחים באיברי המין וניתוחים משלימים כגון ניתוחי חזה, ניתוחי פנים וכריתת גרוגרת).

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

  • טרנסג'נדרים המעוניינים להתחיל בטיפול הורמונלי.
    • ניתן להתחיל בטיפול הורמונלי מתחת לגיל 18 באישור ההורים (או האפוטרופוס).
    • ללא אישור ההורים, ניתן להתחיל בטיפול רק לאחר גיל 18.

למי ואיך פונים

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים

תודות