ילדים שהתלוו באופן קבוע להוריהם לאתר עבודות כפיה, ואשר עומדים בתנאים המפורטים בהמשך, זכאים לתגמולים וההטבות להם זכאים ניצולי שואה המקבלים קצבה ליוצאי מחנות וגטאות ממשרד האוצר
הגשת בקשה לפי החלטה זו מיועדת למי שאיננו מעוניין בניהול הליכים משפטיים
הזכאות לתגמולים תהיה מיום הגשת הבקשה או מיום 01.12.2015, לפי המאוחר מביניהם
ראו גם

הרשות לזכויות ניצולי השואה החליטה להכיר, לפנים משורת הדין, בזכאותם של ילדים שנאלצו להתלוות להוריהם בעבודות כפייה, והעומדים בתנאי הזכאות המפורטים בהמשך, לקצבה חודשית והטבות נלוות.

 • גובה הקצבה וההטבות הנלוות יהיו בהתאם לקצבה וההטבות המשולמים לניצולי שואה יוצאי מחנות וגטאות מכוח חוק הטבות לניצולי שואה.
 • הגשת בקשה לפי החלטה זו מיועדת למי שאיננו מעוניין בניהול הליכים משפטיים.
 • הזכאות לתגמולים תהיה מיום הגשת הבקשה או מיום 01.12.15, לפי המאוחר מביניהם.

מי זכאי?

 • ילדים שנאלצו להתלוות להוריהם בעבודות כפייה בתקופת השואה והם עומדים בכל התנאים הבאים:.
  1. ילדים שהתלוו באופן קבוע ורציף לאחד מהוריהם, לאתר עבודת כפייה.
  2. אתר עבודת הכפייה היה במדינות שפעלו בהשראה ובהשפעה של שלטון גרמניה הנאצית וגרורותיה.
  3. ההורה ביצע עבודה בכפייה על פי צו שלטוני שהוצא נגד יהודים, במשך תקופה רצופה ומשמעותית, והיה צפוי לעונש לולא ביצע אותה.
  4. הילד שהתלווה לאחד מהוריו היה נתון לאותם תנאים אשר חלו על ההורה.
  5. הגשת בקשה לפי החלטה זו מיועדת למי שאיננו מעוניין בניהול הליכים משפטיים.

הגמלה וההטבות הנלוות

תהליך מימוש הזכות

 • לצורך מימוש הזכות מתבקשים עובדי הכפיה למלא את טופס הבקשה באחת משתי הדרכים הבאות:
 • אל טופס הבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:
  • צילום מלא של תעודת זהות כולל הספח.
  • מסמכים ועדויות המעידים על ביצוע עבודות כפייה של ההורים- אם יש.
  • מי שקיבלו פיצוים בעבר בשל נרדפות בתקופת השואה – יש לצרף אסמכתא.
  • מסמכים רפואיים לצורך הוכחת נכות.
  • אם קיים אפוטרופוס, יש לצרף צו למינוי אפוטרופוס.
  • אם התביעה מוגשת על ידי עורך דין, יש לצרף יפויי כח.
 • לכל שאלה או בירור ניתן לפנות למרכז המידע של הרשות לזכויות ניצולי השואה בטל' מס' 03-5682651.
 • הזכאות לתגמולים תהיה מיום הגשת הבקשה או מיום 01.12.2015 לפי המאוחר מביניהם.

ערר וערעור על החלטות הרשות לזכויות ניצולי השואה

 • מבקש הרואה את עצמו נפגע מהחלטת הרשות לזכויות ניצולי השואה יכולים לערער על ההחלטה.
 • ערר על החלטת הרשות יוגש לוועדת הערר, וערעור משפטי בלבד על החלטת ועדת הערר יוגש לבית המשפט המחוזי.
 • לפרטים נוספים ראו ערר על החלטות הרשות לזכויות ניצולי השואה.

חשוב לדעת

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

 • לערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה ראו זכויות ניצולי שואה/ארגוני סיוע - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים