ביום 03.12.2015 התקבלה החלטה מינהלית לפיה ניצולי שואה שעבדו בעבודת כפייה ועלו לישראל לאחר שנת 1953, יהיו זכאים לסיוע בשווי התגמולים וההטבות הניתנים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים
מועד הזכאות לתגמולים לעובדי הכפייה הנו מיום 01.12.2015, אלא אם התביעה הוגשה לאחר מכן
ראו גם

ביום 03.12.2015 התקבלה החלטה מינהלית ע"י שר האוצר, לפיה ניצולי שואה שעבדו בעבודת כפייה ועלו לישראל לאחר שנת 1953 והם עומדים בתנאים המפורטים בהמשך, יהיו זכאים, לתגמולים וההטבות להם זכאים ניצולי שואה המקבלים קצבה ליוצאי מחנות וגטאות ממשרד האוצר. תגמולים והטבות אילה שווים בערכם לתגמולים וההטבות הניתנים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים.

מי זכאי?

 • ניצול שואה, עובד כפייה, העומד בכל התנאים הבאים:
  • ביצע עבודה בכפייה, על פי צו שלטוני שהוצא נגד יהודים. (הכוונה לניצולים אשר ביצעו עבודת כפייה שלא במסגרת מחנות כפייה, כגון נשים שעבדו במתפרות או במכבסות עבור הצבא הגרמני. ניצולים אשר עבדו במחנות כפייה זכאים לקצבה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, או חוק ההטבות.)
  • העבודה בכפייה הייתה במשך תקופה רצופה ומשמעותית.
  • ניצול השואה היה צפוי לעונש לולא ביצע את העבודה.
  • אילולא עלה ניצול השואה לאחר 1.10.1953, היה זכאי לתגמולים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים.
  • אינו מקבל קצבה חודשית, מכל גורם שהוא, בקשר עם קורותיו בתקופת מלחמת העולם השנייה.

גובה התגמול וההטבות

תהליך מימוש הזכות

 • לצורך מימוש הזכות מתבקשים עובדי הכפייה למלא את טופס הבקשה באחת משתי הדרכים הבאות:
 • לטופס הבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:
  • צילום ת"ז כולל ספח.
  • צילום המחאה מקורית מבוטלת או אישור ניהול חשבון בנק חתום ומאושר על ידי הבנק.
  • מי שקיבלו פיצוים בעבר בשל נרדפות בתקופת השואה - יש לצרף אסמכתא.
  • מסמכים המוכיחים שעבדתם בעבודת כפייה במהלך תקופת השואה.
  • מסמכים רפואיים לצורך הוכחת נכות.
  • אם קיים אפוטרופוס, יש לצרף צו למינוי אפוטרופוס.
  • אם התביעה מוגשת על ידי עורך דין, יש לצרף יפויי כח.
 • ניתן לפנות לעזרה למרכז המידע הלאומי של הרשות הפועל בימים א'-ה' בין השעות 07:00-19:00, בטלפון 03-5682651. במידת הצורך אפשר לבקש ממרכז המידע לשלוח מתנדב לסיוע.
 • כמו כן, ניתן לקבל סיוע משפטי בחינם לניצולי שואה מהאגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים בטל' מס' 1-700-70-60-44 .

חשוב לדעת

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

 • לערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה ראו זכויות ניצולי שואה/ארגוני סיוע - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים