לידת בית (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

לידת בית היא לידה שאינה מתבצעת בחדר לידה בבית חולים מוכר, אלא בבית היולדת
לידת בית בליווי איש מקצוע כפופה להוראות משרד הבריאות
החל מה-01.06.2017 גם מי שיולדת בלידה ללא אשפוז עשויה להיות זכאית למענק לידה (ראו פרטים בהמשך)

טפסים:

לידת בית היא לידה שאינה מתבצעת בחדר לידה בבית חולים מוכר, אלא בבית היולדת, לאחר תכנון מראש ומתוך בחירה של היולדת.

 • החוק בישראל מתיר לידות בית, וקובע כי רק רופא או מיילדת רשאים לעסוק בלידות בית כמקצוע.
 • אישה רשאית ללדת בביתה ללא סיוע של איש מקצוע, אולם אם היא מקבלת סיוע מאיש מקצוע, עליו לפעול על-פי הוראות משרד הבריאות לגבי אופן ביצוע הלידה בבית היולדת.
 • משרד הבריאות ממליץ ליולדת שילדה בבית להגיע עם היילוד לבדיקה בבית חולים במהלך 24 השעות הראשונות לאחר הלידה.

מי זכאי?

 • ככלל, לכל אישה הזכות והחופש לבחור היכן ללדת.
 • קבלת סיוע מקצועי ממיילדת או מרופא בלידת בית אפשרית רק בהתקיים כל התנאים הבאים:
  1. ההריון הוא עם עובר אחד במצג ראש.
  2. הלידה מתרחשת בין השבוע ה- 37 לשבוע ה- 41 להריון. אם עברו 40 שבועות ועוד 6 ימים מתחילת ההריון, יש לוודא ציון ביופיזיקלי תקין לפחות 3 ימים לפני הלידה.
  3. משקל העובר המוערך הוא 2.5 ק"ג - 4 ק"ג.
  4. היולדת מצהירה על מצבה הבריאותי.
  5. גילה של היולדת הוא לפחות 18. במקרה שגילה הוא בין 17 - 18, נדרשת הסכמת ההורים וחתימתם. מתחת לגיל 17 לא ניתן לבצע לידת בית.
  6. קיים תיעוד בכתב על ההיסטוריה הרפואית (כולל זו שקשורה להריון ולידה) של היולדת.
  7. קיים תיעוד מעקב בהריון הנוכחי שבוצע על ידי רופא ומיילדת בהתאם להנחיות משרד הבריאות.
  8. בוצעה סקירת מערכות במהלך ההריון ויש תיעוד על כך.
  9. נשלל החשד לסוכרת ויש על כך תיעוד.
 • משרד הבריאות אוסר על אנשי מקצוע לבצע לידת בית במצבי הריון מסוימים, גם אם היולדת עונה על כל התנאים שצוינו. למידע נוסף ראו חוזר מינהל רפואה במשרד הבריאות בנושא לידות בית.

תנאים הכרחיים בסביבת היולדת

 • בלידת בית עם איש מקצוע יש לוודא מראש כי מתקיימים כל התנאים הבאים:
  • בית היולדת מתאים ללידת בית (יש בו מים זורמים חמים, חשמל, חימום, טלפון, והוא נקי).
  • גודלו של החדר המיועד ללידה הוא לפחות 10 מ"ר.
  • הבית אינו רחוק מבית חולים שיש בו חדר לידה, וניתן להגיע אליו בתוך 30 דקות מהבית.

תהליך מימוש הזכות

 • לקראת לידת בית בליווי איש מקצוע יש ליצור קשר עם מיילדת או רופא מומחה המורשים בקבלת לידת בית.
 • אם לאיש המקצוע יש חשש לגבי כשירותה הבריאותית של היולדת לעבור לידת בית, יש לבקש אישור מהרופא המטפל. במקרה של מחלה כרונית, מוגבלות שעשויה להשפיע על מהלך הלידה או על היילוד, או מחלה זיהומית פעילה של היולדת, נדרש תמיד אישור מהרופא המטפל.
 • יש לקבל הסכמה מדעת של היולדת בכתב על גבי טופס בקשה והסכמת האישה ללידת בית, לאחר מתן הסבר מפורט מהמיילדת או הרופא המטפלים, הכולל לפחות את כל המידע הכלול בטופס.
 • המיילדת/הרופא ידריכו את היולדת מבעוד מועד לגבי סימני לידה פעילים.
 • המיילדת/הרופא יגיעו אל היולדת בתוך שעה מהרגע שבו הודיעה כי הופיעו אצלה סימנים של לידה פעילה.
 • בתום הלידה יבצעו המיילדת/הרופא בדיקה ליילוד.
 • המיילדת/הרופא יבצעו השגחה צמודה במשך שעתיים לאחר הלידה.
 • המיילדת/הרופא יבקרו את היולדת יממה לאחר הלידה.
 • המיילדת/הרופא יעדכנו את היולדת בפרטי ההתקשרות אליהם.
 • בסיום לידת בית ללא סיבוכים, המיילדת/הרופא יידעו את היולדת שבתוך יממה מהלידה על היילוד להיבדק על ידי רופא ילדים ויעודדו אותה לפנות לבית החולים לשם בדיקתה, לשם בדיקת היילוד ולשם רישומו המסודר בתוך 24 שעות מהלידה.
 • בכל חריגה מהמהלך התקין של הלידה יש להעביר את היולדת לבית חולים.

מורשים לבצע לידות בית

 • היחידים שמורשים לעסוק בלידת בית הם:
 1. מיילדת שרשומה בפנקס המיילדות בישראל, בעלת וותק של 3 שנות עבודה בחדר לידה מוכר בישראל, ולאחר שהתנסתה ב-10 לידות בית שבהן נכחה מיילדת בית מנוסה.
 2. רופא מומחה ביילוד וברפואת נשים, בעל רשיון ותעודת מומחה בישראל, שעוסק או שעסק במיילדות בחדר לידה מוכר בישראל במשך 3 שנים לפחות.

זכאות למענק לידה

 • לפני ה- 01.06.2017, היו זכאיות למענק לידה מהמוסד לביטוח לאומי רק יולדות שילדו בבית חולים או יולדות שלא ילדו בבית חולים, אך אושפזו בבית החולים בתוך 24 שעות מרגע הלידה.
 • החל מה-01.06.2017 גם מי שיולדת בלידה ללא אשפוז עשויה להיות זכאית למענק לידה.
 • למימוש הזכאות יש למסור למשרד הבריאות תצהיר של מיילדת או אישור של רופא על כך שהם נכחו בלידה והלידה התקיימה בהתאם להוראות חוזרי משרד הבריאות לגבי לידות בית.

חשוב לדעת

 • בכל שלב בלידת בית רשאית היולדת לבקש לעבור לבית חולים, ועל המיילדת או הרופא לכבד את בקשתה.
 • על פי משרד הבריאות, התנאים המיטביים ללידה בטוחה, הם בחדר לידה בבית חולים מוכר ומורשה.
 • ככלל, עלות לידת בית אינה מכוסה על-ידי ביטוחי הבריאות.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

מקורות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב על-ידי הר"י.

מידע זה עשוי לעניין אותך