לידת בית היא לידה שאינה מתבצעת בחדר לידה בבית חולים מוכר, אלא בבית היולדת
לידת בית בליווי איש מקצוע כפופה להוראות משרד הבריאות
החל מה-01.06.2017 גם מי שיולדת בלידה ללא אשפוז עשויה להיות זכאית למענק לידה (ראו פרטים בהמשך)
טפסים

לידת בית היא לידה שאינה מתבצעת בחדר לידה בבית חולים מוכר, אלא בבית היולדת, לאחר תכנון מראש ומתוך בחירה של היולדת.

 • החוק בישראל מתיר לידות בית, וקובע כי רק רופא או מיילדת רשאים לעסוק בלידות בית כמקצוע.
 • משרד הבריאות ממליץ ליולדת שילדה בבית להגיע עם היילוד לבדיקה בבית חולים במהלך 24 השעות הראשונות לאחר הלידה.

לידת בית בליווי איש מקצוע

 • אישה המעוניינת בלידת בית, אינה חייבת לעשות זאת בליווי איש מקצוע.
 • עם זאת, אם היא בוחרת ללדת בליווי איש מקצוע, יש לעמוד בתנאים ובקריטריונים המפורטים בהמשך.

מי זכאי?

 • ככלל, לכל אישה הזכות והחופש לבחור היכן ללדת.
 • לידת בית בליווי איש מקצוע אפשרית רק בהתקיים כל התנאים הבאים:
  1. ההיריון הוא עם עובר אחד במצג ראש.
  2. הלידה מתרחשת בין השבוע ה- 37 לשבוע ה- 41 להיריון. אם עברו 40 שבועות ועוד 6 ימים מתחילת ההיריון, יש לוודא ציון ביופיזיקלי תקין לפחות 3 ימים לפני הלידה.
  3. משקל העובר המוערך הוא 2.5 ק"ג - 4 ק"ג.
  4. היולדת מצהירה על מצבה הבריאותי.
  5. גילה של היולדת הוא לפחות 18. במקרה שגילה הוא בין 17 - 18, נדרשת הסכמת ההורים וחתימתם. מתחת לגיל 17 לא ניתן לבצע לידת בית.
  6. קיים תיעוד בכתב על ההיסטוריה הרפואית (כולל זו שקשורה להיריון ולידה) של היולדת.
  7. קיים תיעוד מעקב בהיריון הנוכחי שבוצע על ידי רופא ומיילדת בהתאם להנחיות משרד הבריאות.
  8. בוצעה סקירת מערכות במהלך ההיריון ויש תיעוד על כך.
  9. נשלל החשד לסוכרת ויש על כך תיעוד.
 • משרד הבריאות אוסר על אנשי מקצוע לבצע לידת בית במצבי היריון מסוימים, גם אם היולדת עונה על כל התנאים שצוינו. למידע נוסף ראו חוזר מינהל רפואה במשרד הבריאות בנושא לידות בית.

מורשים לבצע לידות בית

 • שני הגורמים היחידים שמורשים לעסוק בלידת בית הם:
  • מיילדת שרשומה בפנקס המיילדות בישראל, בעלת וותק של 3 שנות עבודה בחדר לידה מוכר בישראל, ולאחר שהתנסתה ב-10 לידות בית לפחות שבהן נכחה מיילדת בית מנוסה.
  • רופא מומחה ביילוד וברפואת נשים, בעל רישיון ותעודת מומחה בישראל, שעוסק או שעסק במיילדות בחדר לידה מוכר בישראל במשך 3 שנים לפחות.

תנאים הכרחיים בסביבת היולדת

 • בלידת בית עם איש מקצוע יש לוודא מראש כי מתקיימים כל התנאים הבאים:
  1. בית היולדת מתאים ללידת בית (יש בו מים זורמים חמים, חשמל, חימום, טלפון, והוא נקי).
  2. גודלו של החדר המיועד ללידה הוא לפחות 10 מ"ר.
  3. הבית אינו רחוק מבית חולים שיש בו חדר לידה, וניתן להגיע אליו בתוך 30 דקות מהבית.

תהליך מימוש הזכות

 • לקראת לידת בית בליווי איש מקצוע יש ליצור קשר עם מיילדת או רופא מומחה המורשים בקבלת לידת בית.
 • אם לאיש המקצוע יש חשש לגבי כשירותה הבריאותית של היולדת לעבור לידת בית, יש לבקש אישור מהרופא המטפל. במקרה של מחלה כרונית, מוגבלות שעשויה להשפיע על מהלך הלידה או על היילוד, או מחלה זיהומית פעילה של היולדת, נדרש תמיד אישור מהרופא המטפל.
 • אישה שבחרה ללדת בליווי איש מקצוע, תקבל מהם הסבר מפורט הנוגע ללידת הבית, ולאחר מכן תחתום על טופס בקשה והסכמת האישה ללידת בית, אשר יימסר למיילדת או לרופא.
 • המיילדת/הרופא ידריכו את היולדת מבעוד מועד לגבי סימני לידה פעילים.
 • המיילדת/הרופא יגיעו אל היולדת בתוך שעה מהרגע שבו הודיעה כי הופיעו אצלה סימנים של לידה פעילה.
 • בתום הלידה יבצעו המיילדת/הרופא בדיקה ליילוד.
 • המיילדת/הרופא יבצעו השגחה צמודה במשך שעתיים לאחר הלידה.
 • המיילדת/הרופא יבקרו את היולדת יממה לאחר הלידה.
 • המיילדת/הרופא יעדכנו את היולדת בפרטי ההתקשרות אליהם.
 • בסיום לידת בית ללא סיבוכים, המיילדת/הרופא יידעו את היולדת שבתוך יממה מהלידה על היילוד להיבדק על ידי רופא ילדים ויעודדו אותה לפנות לבית החולים לשם בדיקתה, לשם בדיקת היילוד ולשם רישומו המסודר בתוך 24 שעות מהלידה.
 • בכל חריגה מהמהלך התקין של הלידה יש להעביר את היולדת לבית חולים.
שימו לב
 • היולדת יכולה לבחור ללדת בבית לבדה, ולא בליווי איש מקצוע מוסמך (מיילדת או רופא מיילד).
 • עם זאת, מי שאינו איש מקצוע כאמור, אינו רשאי ללוות את היולדת בלידת בית במסגרת עיסוקו המקצועי (למשל מיילדת שלא עומדת בקריטריונים לליווי לידת בית).
 • בנוסף, יולדת שילדה בלידת בית שלא לפי נהלי משרד הבריאות, עלולה שלא להיות זכאית למענק לידה.

לאחר הלידה

זכאות למענק לידה

 • לפני ה- 01.06.2017, היו זכאיות למענק לידה מהמוסד לביטוח לאומי רק יולדות שילדו בבית חולים או יולדות שלא ילדו בבית חולים, אך אושפזו בבית החולים בתוך 24 שעות מרגע הלידה.
 • החל מה-01.06.2017 גם מי שיולדת בלידה ללא אשפוז עשויה להיות זכאית למענק לידה.
 • למימוש הזכאות יש למסור למשרד הבריאות תצהיר של מיילדת או אישור של רופא על כך שהם נכחו בלידה והלידה התקיימה בהתאם להוראות חוזרי משרד הבריאות לגבי לידות בית.

חשוב לדעת

 • בכל שלב בלידת בית רשאית היולדת לבקש לעבור לבית חולים, ועל המיילדת או הרופא לכבד את בקשתה.
 • על פי משרד הבריאות, התנאים המיטביים ללידה בטוחה, הם בחדר לידה בבית חולים מוכר ומורשה.
 • ככלל, עלות לידת בית אינה מכוסה על-ידי ביטוחי הבריאות.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב על-ידי הר"י.