הקדמה:

למבחן נהיגה מעשי ניתן לגשת לאחר מעבר בהצלחה של מבחן התיאוריה ולפחות 28 שיעורי נהיגה מעשיים
נבחנים זכאים לקביעת מועד ביצוע המבחן תוך זמן מוגדר, קבוע מראש ואחיד
ביצוע המבחן כרוך בתשלום אגרה ועלות השימוש ברכב למבחן


מי שמבקש להוציא רישיון נהיגה רשאי לגשת לבחינת הנהיגה המעשית (טסט), בהתאם לתנאים שיפורטו.

 • הבחינה כרוכה בתשלום אגרה וכן בתשלום עבור העמדת כלי הרכב של מורה הנהיגה למבחן.
 • נבחן שלא עבר את הטסט רשאי להגיש ערעור על ההחלטה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • למבחן נהיגה מעשי (טסט) ברכב פרטי רשאים לגשת מי שעונים על כל התנאים הבאים:
  • מלאו להם 16 שנים ו-9 חודשים.
  • הם עברו בהצלחה את בחינת התיאוריה.
  • הם ביצעו לפחות 28 שיעורי נהיגה בפועל אצל מורה נהיגה מוסמך ועברו בהצלחה מבחן נהיגה מעשי פנימי.

שלבי ההליך

 • מורה הנהיגה רשאי, בהתאם לשיקול דעתו, להגיש את הנבחן לטסט לאחר ביצוע מספר השיעורים הנדרש.
 • מועד הטסט יתואם על ידי מורה הנהיגה.
 • אם מדובר בטסט ראשון, או במקרה שטסט בוטל מסיבה מוצדקת (כגון מחלה של הנבחן באישור רופא או תקלה בכלי הרכב), מועד המבחן יהיה בתוך 3-5 ימים מהיום שבו הוגשה הבקשה על ידי המורה לנהיגה.
 • בטסט שני ואילך, או במקרה שיש לקבוע טסט נוסף עקב ביטול לא מוצדק (כגון אי הגעה של הנבחן), מועד המבחן יהיה בתוך 7-14 ימים מהיום שבו הוגשה הבקשה על ידי המורה לנהיגה.
 • לפרטים נוספים על זכויות נבחנים בתיאום מבחני נהיגה ראו באתר השירותים והמידע הממשלתי.
שימו לב
 • אם לא מתאפשר לנבחנים להיבחן במועד שנקבע להם (למשל מבחן שנקבע ביום חג של דתם), הם זכאים לשינוי מועד המבחן מבלי שיידרשו לשלם אגרה נוספת.
 • למורי הנהיגה ישנה אפשרות לשנות את מועדי המבחנים, ולאחר שנודע מועד המבחן ניתן לפנות אליהם בבקשה לקבוע מועד אחר.

תשלומים ומסמכים נדרשים

 • יש לשלם אגרת מבחן בסכום של 141 ש"ח (נכון לשנת 2020). ניתן לשלם את האגרה באופן מקוון או בבנק הדואר.
 • בנוסף, במועד הטסט יש לשלם 229 ש"ח (נכון לשנת 2020) עבור העמדת כלי הרכב של מורה הנהיגה למבחן.
 • הסכומים מתעדכנים מעת לעת.
 • יש להביא ביום הטסט את המסמכים הבאים:
  • תעודה מזהה (תעודת זהות או דרכון).
  • אישור על תשלום אגרת המבחן.
  • משקפיים או עדשות, אם נקבע בבדיקות הרפואיות כי הם דרושים לנבחן לנהיגה.

מהלך הטסט ותוצאות

 • הבוחן בטסט יהיה אדם שאינו מורה הנהיגה, אך ניתן לבקש לצרף את המורה אם יש מקום ברכב.
 • ברוב המקרים הטסט יתקיים כאשר ישנם שני נבחנים ברכב.
 • טסט לרכב פרטי אורך כ-25 דקות. לפרטים לגבי מהלך הטסט לכלי רכב אחרים ראו באתר השירותים והמידע הממשלתי.
 • מהלך הטסט מצולם.
 • תוצאות הטסט יימסרו לנבחן באמצעות מסרון, בתוך 24 שעות לכל היותר מסיום הטסט.
 • אם הטסט עבר בהצלחה, היתר הנהיגה יתקבל בתוך 72 שעות לכל היותר מסיום הטסט.
 • אם הטסט לא עבר בהצלחה, הנבחן יוכל לגשת שוב לטסט כאשר מורה הנהיגה יבחר להגיש אותו.
 • כל בחינה נוספת כרוכה בתשלום אגרה ועלות העמדת כלי הרכב למבחן.

ערעור

 • נבחן שלא עבר את הטסט רשאי להגיש ערעור בתוך 7 ימים, בתנאי שלא שולמה אגרה או הוגשה בקשה עבור בחינה נוספת.
 • לצורך הגשת הערעור יש להזדהות באיזור האישי של הנבחן ולהגיש בקשה לצפייה בסרט הצילום של הטסט.
 • לאחר הגשת הבקשה, יישלח מסרון למספר הטלפון של הנבחן המודיע כי הסרטון מוכן לצפייה.
 • ניתן להגיע לצפות בסרטון באתר שממנו יצאה הבחינה המעשית. יש לתאם מול המפעיל את ההגעה לצפייה.
 • במהלך הצפייה יש לסמן הערות על גבי הסרטון. הגשת הערעור תתאפשר רק לאחר צפייה בסרטון וסימון לפחות הערה אחת על גבי הסרטון.
 • בכל ערעור יש אפשרות לצפות פעם אחת בלבד בסרטון הבחינה.
 • ניתן להגיש את הערעור הן באמצעות האזור האישי והן בעמדת הצפייה בסרטון באתר היציאה.
 • ניתן להגיש ערעור אחד בכל פעם, רק על המבחן האחרון שבוצע.
 • הגשת הערעור אינה כרוכה בתשלום.

חשוב לדעת

הרחבות ופרסומים