הקדמה:

מוגבל בניידות שנקבע כי הוא זקוק לרכב שניתן להיכנס לתוכו או לנהוג בו תוך ישיבה בכיסא גלגלים, זכאי ללמוד נהיגה ברכב של המוסד לביטוח לאומי
למידע נוסף, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


מוגבלים בניידות הזקוקים לכיסא גלגלים ומשתמשים בו, ונקבע כי עליהם לנהוג ברכב לאבזרים כשהם ישובים בכיסא גלגלים, זכאים ללמוד נהיגה ברכבים של המוסד לביטוח לאומי המצויידים בהתאם.

קבלת הודעה בדואר על החלטת הוועדה
אם נקבעו אחוזי מוגבלות בניידות המזכים בגמלה ניתן להגיש למוסד לביטוח לאומי תביעה לגמלת ניידות
מי שזקוקים לרכב מיוחד יופנו לבדיקה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים
קבלת הודעה בדואר על החלטת המוסד לביטוח לאומי
אם המצב הבריאותי החמיר (או חלפו 42 חודשים) אפשר לעבור ועדה רפואית חוזרת

מי זכאי?

מוגבלים בניידות המעוניינים ללמוד נהיגה

  • זכאי לגמלת ניידות מגיל 17 ומעלה, רשאי להגיש בקשה ללימוד נהיגה בתנאי שמתקיימים שני התנאים הבאים:
  1. המכון הרפואי לבטיחות בדרכים לא קבע שהוא פסול מלנהוג.
  2. המכון הרפואי לבטיחות בדרכים המליץ לגביו על רכב לאבזרים מיוחדים.

מוגבלים בניידות בעלי רשיון נהיגה

  1. הם נדרשים לעבור מבחן שליטה ברכב לאבזרים מיוחדים והם מעוניינים לקבל שיעורים לקראת המבחן.
  2. המכון הרפואי לבטיחות בדרכים המליץ לגביהם על רכב לאבזרים מיוחדים, ולפני הרכישה הם מעוניינים להתנסות בנהיגה ברכב זה.

תהליך מימוש הזכות

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים