הזכאות לקצבת שירותים מיוחדים נקבעת לפי מידת התלות של תובעי הקצבה בעזרה של אדם אחר ומידת הצורך בהשגחה עליהם
במבחן התלות נבדקת רמת התפקוד בביצוע פעולות היום יום הבסיסיות ופעולות נוספות, כמו הכנת מזון ולקיחת תרופות

תקציר

הזכאות לקצבת שירותים מיוחדים נקבעת לפי מידת התלות של תובעי הקצבה בעזרה של אדם אחר (עזרת הזולת) ומידת הצורך בהשגחה עליהם כדי למנוע סכנה להם או לזולת.

 • מבחן Activities of Daily Living) ADL) בודק את התלות שיש באדם אחר לפעולות היום יום הבסיסיות:
  • הלבשה
  • אכילה ושתייה
  • היגיינה אישית (שליטה על ההפרשות, שימוש בשירותים)
  • רחצה
  • ניידות בבית (קימה, הליכה, ישיבה)
 • מבחן Instrumental Activities of Daily Living) IADL) בודק את התלות באדם אחר לפעולות של ניהול משק הבית:
  • הכנת מזון
  • הפעלת מכשירי חשמל
  • אחזקת הבית
  • טיפול תרופתי
  • ביצוע קניות
  • סידורים מוסדיים וכספיים
 • מבחני התלות נערכים במסגרת הוועדה הרפואית.
שימו לב
במקרים מסוימים הזכאות לקצבה נקבעת במסלול מהיר על סמך המסמכים הרפואיים שהוגשו וללא צורך בזימון לוועדה הרפואית.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שלבי ההליך

מספר הנקודות שנקבע בהתאם לרמת התפקוד בפעולות השונות
רמת התפקוד הניקוד שנקבע לכל פעולה במבחן ADL הניקוד שנקבע לכל פעולה במבחן IADL
עצמאי 0 נקודות 0 נקודות
זקוק לסיוע מועט 4 נקודות 1 נקודות
זקוק לסיוע במידה רבה 8 נקודות 2 נקודות
תלוי לחלוטין באדם אחר 12 נקודות 3 נקודות
 • בהתאם לתוצאות המבחן, פקיד התביעות יקבע את שיעורי הקצבה.
שיעורי הקצבה בהתאם לתוצאות מבחן התלות
מספר הנקודות שנצברו במבחן התלות רמת התלות בזולת שיעור הקצבה
44-20 נקודות נדרשת עזרה רבה בעשיית רוב פעולות היום-יום ברוב שעות היממה 50% (1,771 ₪)
58-45 נקודות או צורך בהשגחה נדרשת עזרה רבה בעשיית כל פעולות היום-יום ברוב שעות היממה 112% (4,099 ₪)
 • 67-59 נקודות
 • 47-24 נקודות + צורך בהשגחה
תלות מוחלטת באדם אחר בעשיית כל פעולות היום-יום בכל שעות היממה 188% (6,542 ₪)
 • 68 נקודות ומעלה
 • 48 נקודות ומעלה + צורך בהשגחה
תלות מוחלטת באדם אחר בעשיית כל פעולות היום-יום בכל שעות היממה וצורך בהשגחה מתמדת 235% (8,313 ₪), או 188% - למי שמקבלים תוספת למונשמים או תוספת להעסקת שני מטפלים

חשוב לדעת

 • הבדיקה מתייחסת למגבלות שנובעות מהליקוי הרפואי בלבד, ולא מסיבות אחרות (כגון נורמות תרבותיות, הרגלים ועוד).
 • הבסיס לקביעת הזכאות הוא התלות בעזרת הזולת בביצוע פעולות היום יום. מי שלא זקוק לסיוע בפעולות אלה, לא יהיה זכאי לקצבה.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים