מזונות זמניים משולמים למי שנפרדו מבני זוגם והגישו תביעת למזונות (ילדים או אישה), עד לפסיקת בית המשפט בתביעה
בקשה דחופה למזונות זמניים יכולה להיות מוגשת בכל שלב, גם לפני שניתן להגיש תביעה למזונות


בירור תביעת מזונות בבית משפט עלול לעתים להימשך זמן רב. כדי לספק לתובעים סעד זמני בזמן התנהלות ההליכים קיימת האפשרות להגיש בקשה למזונות זמניים.

 • במקרים דחופים ניתן להגיש בקשה למזונות זמניים גם לפני שמגישים תביעה למזונות.
 • סכום המזונות הזמניים נקבע על פי התרשמותו של בית המשפט מהכנסות בני הזוג ומצבם הכלכלי.
 • בתביעה למזונות זמניים בית המשפט אינו נכנס לעובי הקורה, אלא קובע את הסכום על פי הערכת הנתונים הכללית. מדובר במעין עזרה ראשונה עד לבירור התביעה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • את הבקשה למזונות זמניים ניתן להגיש במקביל להגשת כתב התביעה למזונות, במסמך נפרד.
 • אם מדובר בבקשה דחופה לקביעת מזונות זמניים, ניתן להגיש אותה בכל עת, גם לפני שניתן להגיש תביעה למזונות.
 • יש לתמוך את הבקשה בתצהיר, לפרט את הטיעונים ולצרף אסמכתאות כמו בהליך הגשת כתב תביעה למזונות. לפרטים נוספים ראו מזונות אישה (בפסקת "הליך מימוש הזכות").
 • המשיב יגיש את תשובתו לבקשה בתוך 10 ימים מיום שהבקשה הומצאה לו.
 • אם המשיב לא הגיש את תשובתו בתוך 10 ימים כאמור, בית המשפט רשאי לפסוק בבקשה גם ללא התשובה.
 • בית המשפט יכול לפסוק בבקשה באחת משתי הדרכים, בהתאם לשיקול דעתו:
  • על יסוד הבקשה שהוגשה והתשובה לה, מבלי לקיים דיון בנוכחות הצדדים.
  • לאחר שקיים דיון בנוכחות הצדדים, אם לדעת בית המשפט יש צורך בקיום דיון. במקרה זה, הדיון יתקיים לכל המאוחר בתוך 30 ימים מיום שהמשיב הגיש תשובה לבקשה (ובסך הכל לא יותר מ-40 ימים מהיום בו הוגשה הבקשה).
 • בית המשפט יפסוק בבקשה בהקדם האפשרי.


חשוב לדעת

 • למרות שאחת ממטרות הסעד הזמני היא לשמור על המצב הקיים, בפסיקה נקבע כי במסגרת המזונות הזמניים בית המשפט לא יפסוק לתובעים צרכים שהם בגדר מותרות.
 • הסכום שייפסק בסיום בירור תביעת המזונות ה"רגילה" עשוי להיות שונה מהסכום שנפסק כסעד זמני, והסכום הקובע הוא סכום המזונות שנקבע בפסק הדין הסופי.
 • מזונות זמניים נחשבים מזונות לכל דבר ועניין. במקרה שהחייב אינו מספקם, ניתן לגבותם על ידי פנייה להוצאה לפועל או על ידי הגשת בקשה לקצבת מזונות מהמוסד לביטוח לאומי.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות