הקדמה:

אישה שניתן לטובתה פסק דין למזונות נגד בעלה או בן זוגה רשאית להגיש בקשה לביצוע פסק-הדין באחת מלשכות ההוצאה לפועל בארץ
ניתן לבחור במסלול הרגיל או במסלול מזונות
לא ניתן להגיש בקשה לביצוע פסק דין למזונות אם במקביל מקבלת האישה קצבת מזונות מהמוסד לביטוח לאומי (אלא אם כן מדובר בהליך לגביית הפרשים מהחייב)
ניתן להגיש את הבקשה לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל רק לאחר שעבר המועד שנקבע בפסק הדין לביצוע התשלום, ואם לא נקבע מועד - ניתן להגיש בכל עת
במועד הגשת הבקשה יש לשלם אגרת פתיחת תיק על סך 1% מהשווי בעת התשלום (נכון לשנת 2021)
למידע נוסף ראו פתיחת תיק מזונות בהוצאה לפועל באתר רשות האכיפה והגבייה

טפסים

הערת עריכה
האם הליך זה רלוונטי גם למזונות של אדם להוריו (אם כן, אז להפנות לערך קבלת מזונות מבן משפחה)? אדם לילדיו? או שזה רק מזונות אישה?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 13.03.2013, 12:06 (IST)

פסקי דין למזונות ניתנים לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל.

 • אישה שניתן לטובתה פסק דין למזונות או החלטה למזונות זמניים נגד בעלה או בן-זוגה, רשאית להגיש את פסק הדין או את ההחלטה לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל.
 • כמו כן כל אדם שניתן לטובתו פסק דין למזונות או החלטה למזונות זמניים נגד בן הזוג רשאי לנקוט בהליך זה.
 • ניתן לבחור במסלול הרגיל או במסלול מזונות.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • כל אדם שניתן לטובתו פסק-דין או החלטה למזונות זמניים המחייבים את בן זוגו לשלם לו מזונות, ובן הזוג אינו מקיים את חיובו (ברוב המקרים מדובר בנשים שזכאיות למזונות מבני-זוגן).

למי ואיך פונים

המסלול הרגיל

 1. העתק מאושר של פסק הדין (העתק חתום בחותמת מזכירות בית המשפט או בית הדין, בו הוא ניתן).
 2. פרטי חשבון הבנק של הזוכה או של עורך דינו (שאליו יועברו הכספים שייגבו במסגרת ההוצאה לפועל).
 3. ייפוי כוח לעורך הדין (רק אם הזוכה מיוצג על-ידי עורך דין).
 4. תמצית רישום של החייב ממשרד הפנים, או העתק עמוד ראשון של כתב הגנה מטעם החייב בו מצוין מספר תעודת הזהות של החייב.
 5. אם האישה מקבלת כספי מזונות דרך המוסד לביטוח לאומי, יש לצרף אישור מהמוסד לביטוח לאומי על קבלת הסכומים דרכו.
 • במועד הגשת הבקשה יש לשלם אגרת פתיחת תיק על סך 1% מהשווי בעת התשלום (נכון לשנת 2021).
 • למידע נוסף על אגרות בהוצאה לפועל ראו באתר רשות האכיפה והגבייה.

מסלול מזונות

מועד הגשת הבקשה

 • ניתן להגיש את הבקשה רק לאחר שחלף המועד לביצוע התשלום לפי פסק הדין.
 • אם בפסק הדין לא נקבע מועד לתשלום, ניתן להגיש את הבקשה לביצוע בכל עת לאחר מתן פסק הדין.

שלבי ההליך

המסלול הרגיל

 • לאחר הגשת הבקשה לביצוע, ימציא מנהל לשכת ההוצאה לפועל אזהרה לחייב כי עליו לשלם את חובו בתוך 20 ימים.
 • בנוסף הוא יוזהר כי אם לא יפעל כפי שנדרש באזהרה, יראו אותו כחייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו, וניתן יהיה להטיל עליו הגבלות שונות.
 • הזוכה יכול לבקש להמציא את האזהרה בעצמו לחייב, ובמקרה שהוא מעוניין בכך עליו לציין זאת במקום המתאים בטופס הבקשה.
 • במהלך התקופה הכתובה באזהרה יכול החייב לשלם את החוב באמצעות לשכת ההוצאה לפועל או לטעון טענת "פרעתי".
 • אם בכוונת החייב לערער על פסק הדין, הוא יוכל להגיש לרשם ההוצאה לפועל בקשה לעיכוב הליכים או לבקש מבית המשפט עיכוב ביצוע של פסק הדין.
 • רק לאחר התקופה הכתובה באזהרה ובמקרה שהחייב לא עשה כל פעולה, ניתן יהיה להתחיל בביצוע פסק הדין על-ידי נקיטת הליכים כגון: הגבלות על החייב, עיקולים וכיו"ב.

מסלול מזונות

ערעור

חשוב לדעת

 • בקשה לביצוע פסק דין ניתן להגיש בכל אחת מלשכות ההוצאה לפועל. עם זאת רשם ההוצאה לפועל רשאי להעביר את ביצוע פסק הדין ללשכה אחרת אם הדבר מוצדק בנסיבות העניין לאחר שנתן לזוכה הזדמנות להשמיע את דברו.
 • נקיטת הליכי הוצאה לפועל אינם יכולים להתרחש במקביל לקבלת קצבת מזונות מהמוסד לביטוח לאומי. אם אישה נוקטת הליכי הוצאה לפועל נגד החייב, המוסד לביטוח לאומי יפסיק את תשלום קצבת המזונות (אלא אם כן בפסק הדין נקבע סכום הגבוה מסכום הקצבה ומדובר בהליכי הוצאה לפועל לגביית ההפרשים מהחייב).
 • מכל תשלום שיתקבל בתיק, תנוכה אגרה בשיעור של 1% מאותו סכום.
 • עורכי דין מייצגים של חייבים/ זוכים או משרדי משלוחים מטעמם, יידרשו לזמן תור מראש בהגעה ללשכה במקרים שבהם ברצונם להגיש יותר מ-5 בקשות, לרבות תדפיסים, בו-זמנית.

חקיקה ונהלים

ארגוני סיוע


גורמי ממשל