אזהרה
דף זה אינו רלבנטי עוד!
דף זה אינו רלבנטי יותר, ולכן הועבר לארכיון במרחב "הקפאה".
במקרים מסוימים שבהם קיים לאדם רישום פלילי, ניתן להגיש בקשה למחיקת הרישום
חיילים הנמצאים לקראת שחרורם מצה"ל, רשאים להגיש בקשה למחיקת רישום פלילי על עבירות שבוצעו לפני הגיוס לצה"ל
בשאלות ובירורים ניתן לפנות למדור מידע פלילי במשטרת ישראל
למידע נוסף, ראו מדור מידע פלילי באתר משטרת ישראל

תקציר

אנשים המעוניינים למחוק רישום פלילי שלהם, יכולים לעשות זאת במספר דרכים (לא מדובר במחיקה ממשית של הרישום הפלילי, אולם רק גופים ספורים המורשים לכך יוכלו לקבל מידע לגבי הרישום בתקופת המחיקה).

 • לכל הרשעה מוגדרת תקופת התיישנות ותקופת מחיקה:
  • תקופת ההתיישנות של הרשעה נקבעת בהתאם לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים ונספרת החל מיום פסק הדין או החלטת בית המשפט בעניין ההרשעה. תקופת ההתיישנות משתנה בהתאם לעבירה ולעונש שהוטל ובתום תקופה זו, רק גופים מסוימים המוגדרים בחוק יוכלו לקבל מידע לגביה.
  • תקופת מחיקה - הרשעה שעברו 10 שנים מתום תקופת ההתיישנות שלה תיחשב, ברוב המקרים, כהרשעה שנמחקה. כלומר, רק מספר מצומצם מאוד של גופים המוגדרים בחוק (כגון משטרת ישראל וצה"ל) יוכלו לקבל מידע לגביה.
 • ישנן עבירות (כגון עבירות שעונשן מוות) שלא חלה עליהן התיישנות או מחיקה.
שימו לב
ניתן להגיש בקשה לקבלת תעודת מידע פלילי באופן מקוון באתר משטרת ישראל

ביטול רישום של תיק סגור

 • כל אדם רשאי לפנות למשטרה בבקשה לבטל רישומים של תיקים סגורים.
 • ביטול הרישום מותנה במספר גורמים:
  • הזמן שחלף מיום התרחשות האירוע:
   • לבגיר - אם עברו 7 שנים מיום האירוע במקרה של עבירה מסוג פשע (עבירה שהעונש עליה הוא מעל 3 שנות מאסר), או 5 שנים בעבירה מסוג עוון (עבירה שהעונש עליה הוא בין 3 חודשים ל- 3 שנים).
   • לקטין - אם עברו 5 שנים מיום האירוע במקרה של עבירה מסוג פשע, או 3 שנים בעבירה מסוג עוון.
  • כמות הרישומים במאגר המידע הפלילי של המבקש.
  • מהות העבירות המיוחסות למבקש ומידת חומרתן.
  • צורכי המשטרה בשמירת הרישום.
 • את הבקשה לביטול רישום של תיק סגור יכול להגיש רק האדם שהרישום מתייחס אליו.
 • בבקשה יש לרשום כי זוהי "בקשה לביטול רישום פלילי" ולציין את פרטי המבקש (כתובת, תעודת זהות, מספר טלפון).
 • יש לציין את נסיבות האירועים הקשורים לתיק ולצרף לבקשה, אם ישנם, מסמכים או המלצות ממקומות עבודה ומהשירות הצבאי ואישורי לימודים.
 • את הבקשה יש לשלוח בדואר אל:
  • ראש חוליית ביטול רישום/מדור מידע פלילי
  • המטה הארצי
  • דרך בר לב 1, ירושלים מיקוד 91906
 • ניתן גם לשלוח את הבקשה לפקס שמספרו: 02-5429144
 • לבירורים ושאלות, ראו פרטי יצירת קשר עם מדור מידע פלילי באתר משטרת ישראל.
 • למידע נוסף לגבי ביטול רישום משטרתי של תיקים סגורים, ראו אתר משטרת ישראל.

בקשת חנינה מנשיא המדינה


ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים