הקדמה:

נפגעי תאונות דרכים שפונו באמבולנס טיפול נמרץ, או שפונו באמבולנס רגיל ואושפזו, זכאים למימון הוצאות הפינוי מקופת החולים שהם מבוטחים בה
מי שפונו באמבולנס רגיל ולא אושפזו, יפנו לקבלת המימון מחברת הביטוח
למידע נוסף ראו באתר משרד הבריאות


נפגעי תאונות דרכים שפונו באמבולנס ממקום התאונה, זכאים למימון הוצאות הפינוי מקופת החולים המבטחת, או מחברת הביטוח, בהתאם לנסיבות המקרה.

מי זכאי?

 • מי שפונה בניידת/אמבולנס טיפול נמרץ, או שאושפז לאחר שפונה באמבולנס רגיל, זכאי למימון מלא מקופת החולים שבה הוא מבוטח.
 • מי שפונה באמבולנס רגיל ולא אושפז, אינו זכאי למימון מקופת החולים, אלא מחברת הביטוח שיש לה חבות ביטוחית לתאונה.

תהליך מימוש הזכות

 • במקרה של פינוי באמבולנס/ניידת טיפול נמרץ, או במקרים שבהם המפונה אושפז בבית החולים:
  • התשלום יבוצע על-ידי קופת החולים ישירות למד"א.
  • למימוש הזכאות, יש להציג בקופת החולים את שובר ההתחייבות שנמסר על-ידי צוות האמבולנס, בתוך 30 יום ממועד קבלת הטיפול.
 • במקרה של פינוי באמבולנס רגיל כאשר המבוטח לא אושפז:

חשוב לדעת

 • מידע זה מתייחס לפינוי על-ידי מד"א, כספק שירות של קופות החולים, ואינו חל על פינוי באמבולנס פרטי.
 • מי שפונה באמבולנס רגיל ולא אושפז בנסיבות שאינן קשורות בתאונת דרכים, זכאי למימון של 50% מהוצאות הפינוי על ידי קופת חולים. לפרטים נוספים, ראו מימון עלויות פינוי באמבולנס.
 • במקרה של פינוי במסוק, חברת הביטוח המבטח בביטוח חובה צריכה לשאת בעלות הפינוי ש הנפגע בתאונת הדרכים, גם אם לדעתה הזמנת המסוק נעשתה בפזיזות וניתן היה להסתפק בפינוי באמבולנס. בהתאם לפסיקת בית המפשט העליון ברע"א 8499/15 (באתר נבו).

ארגוני סיוע


גורמי ממשל


חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות