נקיטת הליכים כלפי קטין תיעשה תוך שמירה על כבודו ומתן משקל ראוי לשיקולים של שיקום הקטין והטיפול בו
לקטין ישנה זכות לקבל מידע ולהביע את עמדתו לגבי החלטה בעניינו, ויש לתת משקל ראוי לעמדה זו
הליכים שמתקיימים בנוכחות הקטין יתנהלו בשפה שהקטין מבין ודובר אותה


לפי החוק, הפעלת סמכויות ונקיטת הליכים כלפי קטין יעשו תוך שמירה על כבודו, בהתחשב בגילו ובמידת בגרותו. כמו כן, יש לתת משקל ראוי לשיקולים של שיקום הקטין וטיפול בו.

 • לקטין ישנה זכות לקבל מידע ולהביע את עמדתו לגבי החלטה בעניינו בדרך המותאמת לגילו, למידת בגרותו ולצרכיו, ויש לתת משקל ראוי לעמדה זו. במקרים מיוחדים, שיפורטו בהמשך, מתיר החוק שלא לתת לקטין הזדמנות להביע את עמדתו.
 • הליכים שמתקיימים בנוכחות הקטין, יתנהלו בשפה שהקטין מבין ודובר אותה, ובמקרה הצורך אף בשפת הסימנים.

מי זכאי?

 • קטין - נער או נערה בני 18-12 שנים, אשר עצורים, חשודים או נאשמים בביצוע עבירה פלילית.

הזכות לקבלת מידע ולהביע עמדה

 • לקטין ישנה זכות לקבל מידע בעניינו, בשפה ובאופן המובנים לו, מלבד במקרים הבאים:
  • מסירת המידע לקטין אסורה על פי הדין.
  • מקבל ההחלטה בעניינו של הקטין שוכנע שמסירת המידע תגרום לו פגיעה ממשית.
 • לקטין ישנה זכות להביע את עמדתו לגבי החלטה בעניינו בדרך המותאמת לגילו, למידת בגרותו ולצרכיו, אלא אם כן האדם המקבל החלטה בעניינו של הקטין שוכנע כי מתן ההזדמנות להביע עמדה יגרום לפגיעה ממשית בקטין.
 • אם לא ניתנה לקטין הזדמנות להביע את עמדתו, יש לתת לו להביע את עמדתו בהזדמנות הראשונה לאחר שהסיבה שמנעה ממנו להביע אותה הסתיימה, ובתנאי שיישום ההחלטה טרם החל או עדיין נמשך.
 • אם התקבלה החלטה בניגוד לעמדתו של הקטין, מקבל ההחלטה חייב לנמק את החלטתו בפני הקטין בשפה ובאופן המובנים לו, אלא אם כן מסירת המידע תגרום לקטין פגיעה ממשית או אם היא אסורה לפי כל דין.

חשוב לדעת

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

שם כתובת טלפון
אתר המרכז לחינוך משפטי קליני באוניברסיטה העברית האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים, הפקולטה למשפטים 02-5882554
אתר עמותת יחד מחושך לאור 054-4789690
אתר תהל - מרכז הסיוע לנשים וילדים דתיים ת"ד 10207, ירושלים 9110102 02-6730002

ארגונים עם קישור ישיר בלבד לאתר הארגון

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים