זכותו של כל ילד ששולב או צפוי להשתלב במשפחת אומנה, לקבל את כל המידע שנוגע אליו ולזכויותיו
מנחה האומנה (עובד סוציאלי) שמונה לילד אחראי למסור לילד את המידע
במקרים מסוימים, המידע (כולו או חלקו), לא יימסר לילד


ככלל, כל ילד ששוהה באומנה או נמצא בתהליך לקראת שילובו במשפחת אומנה, זכאי לקבל את כל המידע שנוגע אליו, לאומנה ולזכויותיו.

  • מנחה האומנה (עובד סוציאלי) שמלווה את הילד מטעם הגוף המפעיל, הוא האחראי למסירת המידע לילד.

מי זכאי?

  • כל ילד שנמצא באומנה או נמצא בתהליך לקראת שילובו באומנה.

הזכות לקבלת מידע

חשוב לדעת

  • על מנחה האומנה למסור את המידע לילד בשפה שמובנת לו ובהתאם לגילו, למצבו וליכולתו להבין את המידע.
  • בשני המקרים הבאים, המידע לא יימסר לילד:
    • כשהילד לא מעוניין לקבל אותו.
    • כשמנחה האומנה שוכנע (ונימק בכתב) שמסירת המידע (כולו או חלקו) עלולה לפגוע בילד.

גורמים מסייעים

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים