הקדמה:

זכותו של כל ילד (בהתאם לגילו ומצבו) ששולב במשפחת אומנה או צפוי להשתלב באומנה, לקבל את כל המידע הנוגע אליו ובנוגע לזכויותיו
מנחה האומנה (עובד סוציאלי) שמונה לילד, אחראי על מסירת המידע לילד
במקרים מסוימים, המידע (כולו או חלקו), לא יימסר לילד
למידע נוסף ראו סע' 13 בחוק אומנה לילדים, התשע"ו-2016


ככלל, כל ילד השוהה באומנה או נמצא בתהליך לקראת שילובו במשפחת אומנה, זכאי לקבל את כל המידע הנוגע אליו, לאומנה ולזכויותיו.

  • מנחה האומנה (עובד סוציאלי) שמלווה את הילד מטעם הגוף המפעיל, הוא האחראי למסירת המידע לילד.

מי זכאי?

  • כל ילד שנמצא באומנה או נמצא בתהליך לקראת שילובו באומנה.

הזכות לקבלת מידע

חשוב לדעת

  • על מנחה האומנה למסור את המידע לילד בשפה המובנת לו ובהתאם לגילו, למצבו וליכולתו להבין את המידע.
  • ישנם שני מקרים, בהם המידע לא יימסר לילד:
    • כאשר הילד לא מעוניין לקבל אותו.
    • כאשר מנחה האומנה שוכנע (ונימק בכתב) כי מסירת המידע (כולו או חלקו) עלולה לפגוע בילד.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים