הקדמה:

זכותו של כל ילד ונער עד גיל 18 או צעיר עם מוגבלות עד גיל 21 ששולב במשפחת אומנה, פנימייה או הוסטל להגיש תלונה בכל עניין הנוגע לו לנציבות פניות ילדים ונוער
הפנייה או התלונה יכולה להיות מוגשת על-ידי הילד עצמו, ידיד קרוב שלו, אפוטרופוס לדין או עורך דין שמינה בית המשפט
הפרעה לילד להגיש תלונה, למנוע את הגשתה או לגרום לביטולה היא עבירה פלילית שבצידה עונש מאסר
למידע נוסף ראו נציבות פניות ילדים ונוער באתר משרד הרווחה והביטחון החברתי


כל ילד ונער עד גיל 18 או צעיר עם מוגבלות עד גיל 21 ששולב במשפחת אומנה או בכל מסגרת חוץ-ביתית אחרת כגון פנימייה או הוסטל, זכאי לפנות או להגיש תלונה, בכל עניין הנוגע לחיי היום יום שלו, בכל זמן, באופן עצמאי, חופשי ותוך שמירה על פרטיותו.

 • על מנחה האומנה או הצוות המטפל בפנימייה או בהוסטל ליידע את הילד בדבר זכותו להגיש תלונה ואת הדרכים להגשת התלונה.
 • מנגנון הפניה והגשת התלונה חייב להיות נגיש לילד ולהתחשב בשפתו, בגילו, במידת בגרותו ובמגבלותיו, אם ישנן.
 • ככלל, הטיפול בפניה או בתלונה יעשה בשיתוף עם הילד ובהסכמתו, בחשאיות ותוך שמירה על פרטיותו.
הערת עריכה
הערך עודכן בהתאם למידע שנמצא במייל שהתקבל מאת גב' סימונה שטיינמץ ביום 27.5.18, הנציבה ביחידת נציבות התלונות וכן במייל שהתקבל ממיכל בן משה מהנציבות מיום 25.12-שניהם נשלחו לקיפר
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 11:33, 28 במאי 2018 (IDT)

מי זכאי?

 • כל ילד ונער עד גיל 18 או צעיר עם מוגבלות עד גיל 21 ששולב במשפחת אומנה או בכל מסגרת חוץ-ביתית אחרת כגון פנימייה או הוסטל.
 • ידיד/חבר של הילד, האפוטרופוס לדין או עורך-הדין שמונה לילד על-ידי בית-משפט.

אופן הפניה או הגשת התלונה

 • ניתן לפנות או להגיש תלונה בכל אחת מהדרכים הבאות:
  • טלפון נייד: 050-6222600 (ניתן גם לשלוח הודעת "WhatsApp" (ווטסאפ)).
  • טלפון: 03-5171100.
  • "אינסטגרם": "NETZIVUT".
  • מייל: .
  • "פייסבוק": באמצעות שליחת הודעה פרטית בדף "נציבות פניות ילדים".
  • הגעה אישית למשרדי הנציבות: רח' אחד העם 9, קומה 5 (מעליות מערביות), תל-אביב (חשוב להתקשר לפני ההגעה כדי לוודא שמישהו יקבל וילווה את הפונה).
שימו לב
 • במסגרת חוץ ביתית שהיא לא אומנה יש להתקין מכשיר טלפון הנגיש לילדים, ממנו ניתן להתקשר, ללא אישור מראש, למספר הטלפון של הממונה על תלונות ילדים.
 • חל איסור על המסגרת להאזין או להקליט את השיחות לממונה על התלונות.

הטיפול בפניות ובתלונות

 • כדי לברר את הפניה או התלונה, הוענקו לנציב פניות ילדים ונוער סמכויות שונות מכח חוק מבקר המדינה, כגון:
  • קבלת התייחסות הגורם עליו הוגשה התלונה, בתוך פרק זמן מסוים שיקבע הנציב.
  • קיום פגישה/שיחה עם המתלונן/הפונה וכן קיום פגישה/שיחה עם מי שהתלונה/הפניה הוגשה עליו או בעניינו.
  • אפשרות לדרוש מכל אדם או גוף למסור מידע או מסמכים העשויים לעזור בבירור הפניה או התלונה (חובה על מי שנדרש למסור מידע או מסמכים למלא את הדרישה).
  • אפשרות להפסיק את בירור הפניה או התלונה. במקרה כזה, הנציב ימסור הודעה על כך לפונה/מתלונן.
 • הנציב, לאחר בירור התלונה, רשאי להמליץ על:
  • נקיטת אמצעים מתאימים נגד הגורם עליו הוגשה התלונה.
  • נקיטת אמצעים נדרשים כדי למנוע פגיעה בילד או בילדים אחרים.
  • נקיטת אמצעים לתיקון הליקויים/הבעיות שנמצאו מבירור התלונה ותוך כמה זמן נדרש לתקן אותן.
 • תוצאות בירור הפניה או התלונה ימסרו לפונה/למתלונן וכן למפקח האומנה או למפקח הפנימייה או ההוסטל, לשם מעקב אחרי תיקון הליקויים/הבעיות.

חשוב לדעת

 • הפרעה לילד להגיש תלונה, למנוע את הגשתה או לגרום לביטולה היא עבירה פלילית שהעונש עליה הוא עד שנת מאסר.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים