הקדמה:

בעת שילוב ילד במשפחת אומנה, על מנחה האומנה למסור להורה האומנה מסמכים ואישורים שונים, הנוגעים לילד ולמסגרת האומנה
המסמכים מיועדים לצורך הצגתם על-ידי הורה האומנה בפני גורמים שונים בתחום הבריאות, החינוך והרווחה במשך תקופת האומנה


על מנחה האומנה למסור להורה האומנה, מיד עם קליטת הילד במשפחה, מסמכים שונים ואישורים שונים, הנוגעים לילד ולאומנה.

 • המסמכים מיועדים לצורך הצגתם על-ידי הורה האומנה בפני גורמים שונים בתחום הבריאות, החינוך והרווחה במשך תקופת האומנה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • עם מעבר וקליטת הילד במשפחת האומנה, על מנחה האומנה למסור להורה האומנה:
  • את כרטיס קופת-החולים של הילד (אם לא קיים, אז למסור להורה האומנה את שם קופת החולים והסניף בו טופל הילד).
  • תעודת הלידה ופנקס החיסונים של הילד (אם יש).
  • אישור מטעם משרד הרווחה או מטעם הגוף המפעיל אודות האומנה (באישור יצוין שם הילד ומספר תעודת הזהות שלו וכן שמו המלא של הורה האומנה וכתובתו), לצורך הצגתם בפני רשויות וגורמים שונים.
  • העתק של צו בית-משפט במקרה שהוחלט על שילוב הילד באומנה, בניגוד להסכמת ההורה הביולוגי.
  • החלטת ועדת זכאות ואפיון (לימודים במסגרת חינוך מיוחד), אם קיימת, לצורך רישום הילד למסגרת חינוכית המתאימה לו.
  • לילדים בגילאי חינוך חובה (מגיל 3.5 ומעלה)- אישור ביטול הרישום שלהם למסגרת החינוכית הקודמת.
  • לילדים שעברו אבחון וזכאים להקלות במסגרת בית-הספר- מנחה האומנה יעביר את החלק באבחון שדן בהמלצות ובסיכום, כדי שהורה האומנה יעבירו ליועץ בית-הספר בהקדם האפשרי.

גורמים מסייעים

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

 • אומנה באתר משרד הרווחה והביטחון החברתי
 • אומנה באתר "קליק לרווחה" של משרד הרווחה והביטחון החברתי