עובדים פלסטינים המועסקים בענף הבנייה בישראל, זכאים לעבור בין מעסיקים שונים בענף לפי בחירתם, והם אינם כבולים למעסיק מסויים
החל מיום 06.12.2020 מעסיקים יקבלו היתר העסקה כללי בענף הבנייה, מבלי לציין את מכסת העובדים הפלסטינים המירבית לכל מעסיק כך שמכסת העובדים הפלסטינים שנקבעה לענף הבניין תחשב כ"שייכת" לעובדים ולא למעסיקים
עובד אשר סיים את עבודתו בישראל, יהיה זכאי לקבל מהמינהל האזרחי היתר חיפוש עבודה למשך 60 יום
אם בתום 60 הימים הללו העובד לא ימצא עבודה בישראל, היתר העבודה של העובד ייגרע ממכסת העובדים הפלסטינים בענף הבנייה


עובדים פלסטינים המועסקים בענף הבנייה בישראל, זכאים לעבור בין מעסיקים שונים בענף לפי בחירתם, והם אינם כבולים למעסיק מסויים.

  • לצורך העסקת עובדים פלסטינים בענף הבנייה בישראל, על המעסיק לקבל היתר להעסקת עובדים פלסטינים המונפק ע"י אגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה ועל העובד לקבל היתר כניסה למטרת עבודה שמונפק ע"י המינהל האזרחי .
  • החל מיום 06.12.2020 מעסיקים העומדים בתנאי הזכאות לקבלת היתר להעסקת עובדים פלסטינים בענף הבנייה, יקבלו היתר העסקה כללי בענף הבנייה, מבלי לציין את מכסת העובדים הפלסטינים המירבית לכל מעסיק. המכסה המירבית של עובדים פלסטינים שקבעה הממשלה לענף הבנייה תהווה את המכסה הכללית לכלל המעסיקים בענף.
  • באופן זה, תיחשב המכסה של עובדים פלסטינים שנקבעה לענף הבניין כ"שייכת" לעובדים ולא למעסיקים, והעובדים יוכלו לעבור בין מעסיקים שונים בענף הבניין לפי בחירתם.
  • עובד אשר סיים את עבודתו בישראל, יהיה זכאי לקבל מהמינהל האזרחי היתר חיפוש עבודה למשך 60 יום. במהלך תקופה זו יהיה העובד רשאי להיכנס לישראל ולחפש עבודה, אך לא יהיה רשאי לעבוד במהלך תקופה זו, אלא אם המעסיק החדש יסדיר את רישומו כנדרש בלשכת השירות למעסיקים ובמינהל האזרחי.
  • אם בתום 60 הימים הללו העובד לא ימצא עבודה בישראל, היתר העבודה של העובד ייגרע ממכסת העובדים הפלסטינים בענף הבנייה והסדרת העסקתו אצל מעסיק חדש תהא בכפוף ליתרת מכסת היתרי העבודה הפנויה .

מי זכאי?

עובדים פלסטינים המועסקים בענף הבנייה בישראל.

תהליך מימוש הזכות

טיפ
להתקנת אפליקציה בטלפון הסלולרי, המקשרת ישירות בין עובדים פלסטינים בענף הבניה לבין מעסיקים ישראלים לחצו כאן.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים