מוסד להשכלה גבוהה או על-תיכונית רשאי להכיר בשירות מילואים של סטודנט כפעילות המזכה בנקודות זכות לקבלת מעונות
מומלץ לפנות לרכז המילואים לקבלת מידע ופרטים נוספים על הליך מימוש הזכות במוסד הלימודי


מוסד להשכלה גבוהה או על-תיכונית רשאי להכיר בשירות מילואים כפעילות המזכה בנקודות זכות לקבלת מעונות, לאחר שקילת מכלול השיקולים והנסיבות (לרבות מספר ימי שירות המילואים ורציפות שירות המילואים לאורך שנים) לצורך בחינת זכאות הסטודנט לקבלת מעונות.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות תינתן בהתאם לנוהלי המוסד הלימודי, כמו למשל:
    • מתן הודעה על יציאה למילואים (ככלל, כשבועיים לפני היציאה).
    • מספר ימי שירות מילואים מינימלי.
    • הצגת אישור מצה"ל על שירות מילואים.

חשוב לדעת

  • בחלק ממוסדות הלימוד ואגודות הסטודנטים ניתנות הטבות נוספות לסטודנט המשרת במילואים, מעבר לזכויות הקבועות בחוק ובכללי המועצה להשכלה גבוהה.
  • מומלץ לפנות לרכז המילואים לקבלת מידע ופרטים נוספים על הליך מימוש הזכות במוסד הלימודי.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות