הורים שקיבלו למשמורת ילד בהליך פונדקאות זכאים למענק לידה
כמו כן, תיתכן זכאות להחזר תשלום הוצאות אשפוז בחו"ל בגין הוצאות הכרוכות בלידה
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


הורים מיועדים זכאים, בדומה ליולדות, למענק לידה.

 • שיעורי המענק, נכון לשנת 2024:
  • לילד הראשון במשפחה - 1,986 ₪
  • לילד השני במשפחה - 894 ₪
  • מהילד השלישי ואילך - 596 ₪
  • בקבלת שני ילדים באותו יום, המענק הוא בשיעור מענק הלידה המשולם בלידת תאומים - 9,930 ₪
  • בקבלת 3 ילדים באותו יום, המענק הוא בשיעור מענק הלידה המשולם בלידת שלישייה - 14,895 ₪
 • הורים שקיבלו ילדים בלידות סמוכות (כאשר הלידה השנייה מתרחשת עד 98 יום מהלידה הראשונה), עשויים אף הם להיות זכאים למענק לידה בסכום המשולם בלידת תאומים או שלישייה, לפי מספר הילדים. לבדיקת זכאותם עליהם לפנות לסניף המוסד לביטוח לאומי.

מי זכאי?

 • תושב/ת ישראל שקיבל/ה למשמורת ילד בהליך פונדקאות, בארץ או בחו"ל.

תהליך מימוש הזכות

ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי

 • מי שאינם שבעי רצון מהחלטת המוסד לביטוח לאומי בנושא הזכאות, יכולים להגיש ערעור לבית הדין לעבודה בתוך 12 חודשים.
 • ניתן לבקש סיוע משפטי חינם בהליך הערעור מלשכות הסיוע המשפטי של משרד המשפטים.
 • כמו כן, אם התביעה נדחתה, ניתן לבקש במקרים מסוימים שוועדת תביעות תבחן את ההחלטה ותיתן את המלצתה לפקיד התביעות של הביטוח הלאומי.
 • למידע נוסף ראו ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי.


החזר הוצאות אשפוז בחו"ל

 • בהליך פונדקאות שנעשה בחו"ל, תיתכן זכאות להחזר תשלום עבור הוצאות הכרוכות בלידה.
 • לשם בדיקת הזכאות, יש לצרף לתביעה פירוט של השירותים שניתנו בבית החולים וכן חשבוניות וקבלות על התשלום.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב ע"י הר"י.