הקדמה:

הורים שקיבלו למשמורת ילד בהליך פונדקאות זכאים למענק לידה
כמו כן, תיתכן זכאות להחזר תשלום הוצאות אשפוז בחו"ל בגין הוצאות הכרוכות בלידה
למידע נוסף, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


הורים מיועדים זכאים, בדומה ליולדות, למענק לידה.

 • שיעורי המענק, נכון לשנת 2019:
  • לילד הראשון במשפחה - 1,778 ש"ח
  • לילד השני במשפחה - 800 ש"ח
  • מהילד השלישי ואילך - 533 ש"ח
  • בקבלת שני ילדים באותו יום, המענק הוא בשיעור מענק הלידה המשולם בלידת תאומים - 8,888 ש"ח
  • בקבלת 3 ילדים באותו יום, המענק הוא בשיעור מענק הלידה המשולם בלידת שלישייה - 13,332 ש"ח

מי זכאי?

 • תושב/ת ישראל שקיבל/ה למשמורת ילד בהליך פונדקאות, בארץ או בחו"ל.

תהליך מימוש הזכות

החזר הוצאות אשפוז בחו"ל

 • בהליך פונדקאות שנעשה בחו"ל, תיתכן זכאות להחזר תשלום עבור הוצאות הכרוכות בלידה.
 • לשם בדיקת הזכאות, יש לצרף לתביעה פירוט של השירותים שניתנו בבית החולים וכן חשבוניות וקבלות על התשלום.

חשוב לדעת

 • בהליך פונדקאות שנעשה בארץ, הן האם הנושאת והן ההורים המיועדים זכאים למענק לידה.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב ע"י הר"י.