הקדמה:

משפחות עם 4 ילדים ומעלה המקבלות קצבאות קיום מהמוסד לביטוח לאומי זכאיות לקבל מענק עבור ילדים שמלאו להם 6 או שימלאו להם 18-6 שנים במהלך שנת הלימודים
סכום המענק עבור שנת הלימודים שמתחילה בספטמבר 2023 הוא 1,101 ₪ לכל ילד
משפחות שבראשן הורה עצמאי זכאיות למענק לימודים ללא התניה במספר הילדים
לפרטים נוספים ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

משפחות שלהן 4 ילדים או יותר, המקבלות אחת מהקצבאות שיפורטו בהמשך, זכאיות למענק לימודים.

 • המענק משולם לילדים שמלאו להם 6 שנים או שימלאו להם 18-6 שנים במהלך שנת הלימודים.
  • תלמידים שלומדים בכיתה א' או י"ב עשויים להיות זכאים למענק גם אם הם לא בטווח הגילים 18-6.
 • המענק מועבר במהלך חודש אוגוסט (בסמוך לתחילת כל שנת לימודים) לחשבון הבנק שבו משולמת קצבת הילדים.

שיעור המענק ותאריכי הלידה המזכים

 • המענק לשנת הלימודים שמתחילה בספטמבר 2023 משולם עבור ילדים שנולדו בתקופה שבין 01.01.2006 ל-31.12.2017.
 • סכום המענק עבור שנת הלימודים שמתחילה בספטמבר 2023 הוא 1,101 ₪ לכל ילד.
 • המענק לשנת הלימודים שהחלה בספטמבר 2022 שולם עבור ילדים שנולדו בתקופה שבין 01.01.2005 ל-31.12.2016.
 • לאיתור סכומי המענק בשנים קודמות ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.
טיפ
אפשר להיעזר במחשבון המוסד לביטוח לאומי כדי לחשב את סכומי המענק למשפחות הזכאיות.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • המענק מועבר אוטומטית לחשבון הבנק שאליו מועברת קצבת הילדים, במהלך חודש אוגוסט ובסמוך לתחילת שנת הלימודים.
 • מי שעומדים בתנאי הזכאות ולא קיבלו את המענק במהלך חודש אוגוסט, יפנו למחלקת ילדים בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריהם.
 • אם הילדים לא נמצאים בטווח הגילים 18-6 והם לומדים בכיתה א' או י"ב, יש להעביר לסניף המוסד לביטוח לאומי אישור לימודים כדי שתיבדק הזכאות למענק.

חשוב לדעת

גורמים מסייעים

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים