הקדמה:

משפחות עם 4 ילדים ומעלה המקבלות קצבאות קיום מהמוסד לביטוח לאומי זכאיות לקבל מענק עבור ילדים שמלאו להם 6 או שימלאו להם 18-6 שנים במהלך שנת הלימודים
המענק הוא בסך 1,021 ₪ לכל ילד (נכון לשנת הלימודים תשפ"ב)
משפחות שבראשן הורה עצמאי זכאיות למענק לימודים ללא התניה במספר הילדים
לפרטים נוספים ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

משפחות שלהן 4 ילדים או יותר, המקבלות אחת מהקצבאות שיפורטו בהמשך, זכאיות למענק לימודים.

 • החל משנת הלימודים תשע"ז (2017 - 2016) המענק משולם לילדים שמלאו להם 6 שנים או שימלאו להם 18-6 שנים במהלך שנת הלימודים.
  • תלמידים שלומדים בכיתה א' או י"ב עשויים להיות זכאים למענק גם אם הם לא בטווח הגילים 18-6.
 • המענק מועבר במהלך חודש אוגוסט, בסמוך לתחילת כל שנת לימודים, לחשבון הבנק שבו משולמת קצבת הילדים.

שיעור המענק ותאריכי הלידה המזכים

 • נכון לשנת הלימודים תשפ"ב, סכום המענק הוא 1,021 ₪ לכל ילד.
 • המענק לשנת הלימודים המתחילה בספטמבר 2021 משולם עבור ילדים שנולדו בתקופה שבין 01.01.2004 ל-31.12.2015.
 • המענק לשנת הלימודים המתחילה בספטמבר 2022 משולם עבור ילדים שנולדו בתקופה שבין 01.01.2005 ל-31.12.2016.
 • לאיתור שיעורי המענק בשנים קודמות, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • המענק מועבר אוטומטית לחשבון הבנק שאליו מועברת קצבת הילדים, במהלך חודש אוגוסט ובסמוך לתחילת שנת הלימודים.
 • מי שעומדים בתנאי הזכאות ולא קיבלו את המענק במהלך חודש אוגוסט, יפנו למחלקת ילדים בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריהם.
 • אם הילדים לא נמצאים בטווח הגילים 18-6 והם לומדים בכיתה א' או י"ב, יש להעביר לסניף המוסד לביטוח לאומי אישור לימודים כדי שתיבדק הזכאות למענק.

חשוב לדעת


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים