הקדמה:

מוסדות להשכלה גבוהה חייבים להעניק שירותי תמיכה לסטודנטים עם לקויות למידה או הפרעת קשב ופעלתנות יתר
השירותים הניתנים במרכזי התמיכה שונים ממרכז למרכז


מוסד להשכלה גבוהה חייב להעניק שירותי תמיכה לסטודנטים עם לקויות למידה או הפרעת קשב ופעלתנות יתר.

 • ברוב מוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל הוקמו מרכזים המספקים שירותי תמיכה עבור סטודנטים עם לקויות למידה והפרעת קשב ופעלתנות יתר.
 • הפעילות במרכז התמיכה כוללת את הפעולות האלה:
  • הכוונה וייעוץ לגבי תהליך הקבלה למוסד להשכלה גבוהה.
  • אבחונים לצורך קביעת התאמות.
  • מכינות קיץ כהכנה לכניסה ללימודים.
  • קורסים וסדנאות לשיפור כישורי למידה.
  • ליווי ותמיכה, אישיים וקבוצתיים, במהלך הלימודים.
  • תמיכה רגשית.
  • טכנולוגיות מסייעות: מחשבים, ציוד משוכלל ותוכנות ייחודיות לעזרה בלימודים (הקראה, תרגום, הקלטה, סריקה ועוד).

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות תינתן בהתאם לנוהלי מוסד הלימוד למשל הצגת אבחון מוכר (מסמך כתוב החתום על-ידי מאבחן מוכר לזיהוי לקות למידה או הפרעת קשב) ועדכני.
 • למידע נוסף ופרטים על מערכת ממוחשבת לאבחון מועמדים וסטודנטים הזקוקים להתאמות בבחינות בשל לקות למידה, ראו באתר המועצה להשכלה גבוהה.
 • מומלץ לפנות לדיקן הסטודנטים במוסד לקבלת מידע ופרטים נוספים על הליך מימוש הזכות במוסד הלימודי.
 • חלק משירותי התמיכה כרוכים בתשלום.

חשוב לדעת

 • השירותים הניתנים במרכזי התמיכה שונים ממרכז למרכז.
 • תלמידים במוסדות להשכלה גבוהה שאובחנו כבעלי לקות למידה זכאים להתאמות, כגון: הארכת זמן בבחינות, בחינה בעל פה, הקראת הבחינה, מתן אפשרות להקלטת הרצאות ופריסת התואר לתקופה ממושכת יותר. למידע נוסף ראו התאמות לבעלי לקויות למידה במוסדות על תיכוניים.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים