מוסדות להשכלה גבוהה חייבים להעניק שירותי תמיכה לסטודנטים עם לקויות למידה או הפרעת קשב ופעלתנות יתר
השירותים שמספקים מרכזי התמיכה עשויים להשתנות בין מוסדות הלימוד


מוסד להשכלה גבוהה חייב להעניק שירותי תמיכה לסטודנטים עם לקויות למידה או הפרעת קשב ופעלתנות יתר.

 • ברוב מוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל הוקמו מרכזים שמספקים שירותי תמיכה עבור סטודנטים עם לקויות למידה והפרעת קשב ופעלתנות יתר.
 • הפעילות במרכז התמיכה כוללת:
  • הכוונה וייעוץ לגבי תהליך הקבלה למוסד הלימוד.
  • אבחונים לצורך קביעת התאמות.
  • מכינות קיץ כהכנה לכניסה ללימודים.
  • קורסים וסדנאות לשיפור כישורי למידה.
  • ליווי ותמיכה, אישיים וקבוצתיים, במהלך הלימודים.
  • תמיכה רגשית.
  • טכנולוגיות מסייעות: מחשבים, ציוד משוכלל ותוכנות ייחודיות לעזרה בלימודים (הקראה, תרגום, הקלטה, סריקה ועוד).

מי זכאי?

 • תלמידי מכינות וסטודנטים שאובחנו כבעלי לקויות למידה או הפרעת קשב ופעלתנות יתר ולומדים באחד מהמוסדות הבאים:
  • מוסד שמוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה (או שקיבל מהמועצה היתר/אישור לפתיחת מוסד).
  • שלוחות או סניפים של מוסד להשכלה גבוהה מחוץ לישראל שפועלים ברישיון המועצה להשכלה גבוהה.
  • מוסד על-תיכוני להשכלה מקצועית, טכנית, תורנית או דתית.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות תינתן בהתאם לנוהלי מוסד הלימוד.
דוגמה
הצגת אבחון מוכר (מסמך כתוב וחתום על-ידי מאבחן מוכר לזיהוי לקות למידה או הפרעת קשב) ועדכני.
 • למידע נוסף ופרטים על מערכת ממוחשבת לאבחון מועמדים וסטודנטים עם לקות למידה שזקוקים להתאמות בבחינות, ראו אתר המועצה להשכלה גבוהה.
 • מומלץ לפנות לדיקן הסטודנטים במוסד לקבלת מידע ופרטים נוספים על הליך מימוש הזכות במוסד הלימודי.
 • חלק משירותי התמיכה כרוכים בתשלום.

חשוב לדעת

 • השירותים שמספקים מרכזי התמיכה עשויים להשתנות בין מוסדות הלימוד.
 • תלמידים במוסדות להשכלה גבוהה שאובחנו כבעלי לקות למידה זכאים להתאמות, כגון: הארכת זמן בבחינות, בחינה בעל פה, הקראת הבחינה, אפשרות להקלטת הרצאות ופריסת התואר לתקופה ממושכת יותר. למידע נוסף ראו התאמות לבעלי לקויות למידה במוסדות על תיכוניים.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים