מטופל זכאי לכך שאדם המלווה אותו יהיה נוכח בעת קבלת טיפול רפואי, בתנאי שהמלווה לא יתערב במתן הטיפול הרפואי
לצוות המטפל מותר למנוע מהמלווה להיות נוכח בטיפול הרפואי, אם הנוכחות עשויה לפגוע בטיפול או בפרטיות של המטופל או של מטופלים אחרים
למטופל המקבל טיפול רפואי במסגרת שירות בתי הסוהר או משטרת ישראל אין זכות למלווה בטיפול רפואי
כמו כן, מטופל זכאי לבקש כי בעת בדיקה יהיה נוכח קרוב משפחה, איש צוות רפואי או אדם אחר


מטופל זכאי לכך שאדם המלווה אותו, לפי בחירתו, יהיה נוכח בעת קבלת טיפול רפואי.

 • למטופל יש זכות לבחור מי יהיה המלווה, בתנאי שהמלווה לא יתערב במתן הטיפול הרפואי.
 • למרות זאת, מטפל רשאי שלא לאפשר למלווה להיות נוכח בעת קבלת טיפול רפואי, אם הוא סבור שנוכחותו של המלווה עשויה לגרום לאחד מאלה:
  • לפגוע בבריאות המטופל, המלווה או מטופלים אחרים.
  • לפגוע באיכות הטיפול הרפואי שניתן למטופל או בסיכויי הצלחתו של הטיפול.
  • לפגום באפשרות לקבל מהמטופל מידע הנדרש לשם הטיפול הרפואי.
  • להפריע הפרעה ממשית לעבודת המטפל או הצוות המטפל.
  • לפגוע בפרטיות של מטופלים אחרים, כאשר לא ניתן למנוע את הפגיעה באמצעים סבירים אחרים.
 • במקרים שצוינו לעיל, שבהם לא מאפשרים למלווה ללוות את המטופל, יש להסביר למטופל את הסיבות לכך ולאפשר למלווה, ככל הניתן, להיות נוכח סמוך לאחר מתן הטיפול הרפואי.
 • בנוסף לזכאות למלווה בטיפול רפואי, מטופל זכאי לבקש כי בעת בדיקה יהיה נוכח קרוב משפחה, איש צוות רפואי או אדם אחר.

מי זכאי?

 • כל מי שמקבל טיפול רפואי זכאי לנוכחות מלווה, וזכאי לבחור את זהות המלווה.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
 • אם המטופל מעוניין שהמלווה הנוסף יהיה איש צוות רפואי, עליו לבקש זאת, אולם הדבר תלוי בזמינות של איש הצוות ובמצבת כוח האדם בעת הבדיקה. אם אין אפשרות לצרף איש צוות נוסף לבדיקה, על הרופא להסביר למטופל את המגבלות שנובעות מהמחסור בכוח האדם וליידע אותו על זכותו להיות מלווה בכל אדם אחר נוסף לפי בחירתו.

נוכחות בן משפחה בעת ביקור רופאים

 • בחוק לא מוסדרת הזכות של בן משפחה להיות נוכח בעת ביקור רופאים במחלקה, ואין חובה לבית החולים לאשר נוכחות של בני המשפחה.
 • אם בן משפחה מעוניין בקבלת הסבר על מצב החולה, יש בד"כ נוהל בבית החולים לקביעת שיחה עם רופא בכיר או עם מנהל המחלקה בשעות הקבלה שהוגדרו.

חשוב לדעת

 • הזכות לנוכחות מלווה אינה חלה כאשר הטיפול ניתן במסגרת שירות בתי הסוהר או משטרת ישראל.
 • אם המטופל הוא קטין, להוריו יש זכות להיות נוכחים (ולדרוש להיות נוכחים) בטיפול או בבדיקה רפואית של ילדם. (הזכות היא של ההורים ולא של הילד). למידע נוסף ראו נוכחות בן משפחה בבדיקה גופנית וטיפול רפואי של קטין.
 • בבדיקה גופנית של קטינים, חסרי ישע, מחוסרי הכרה, או חולי נפש, חייב להיות נוכח אפוטרופוס של הנבדק או איש צוות רפואי, בנוסף לבודק.
 • בבדיקה המערבת קרינה, כגון בדיקת רנטגן או שיקוף, חל איסור על נוכחות אנשים שאינם נדרשים לצורך הבדיקה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים