הורים שאיבדו את ההיריון בשלב מתקדם או שתינוקם נפטר בסמוך ללידה זכאים להיות נוכחים בפרידה מילדם או בקבורתו, לפי רצונם
באפשרות ההורים לקיים קבורה אזרחית או דתית, בהתאם לבחירתם
למידע נוסף ראו באתר משרד הבריאות


הורים שאיבדו את ההיריון בשלב מתקדם, או הורים שאיבדו את תינוקם טרם מלאו לו 30 ימים, זכאים להשתתף בהליך פרידה בבית החולים או בלוויה ובקבורה, בהתאם לבחירתם.

מי זכאי?

 • הורים שחוו אובדן של עובר מת:
  • כאשר העובר מת לפני הלידה ולאחר השבוע ה-20 להיריון.
  • כאשר העובר מת טרם השבוע ה-20 אך משקלו עלה על 500 גרם.
טיפ
במקרה שהעובר מת לפני הלידה, האם זכאית להוצאת העובר המת מהרחם בהקדם האפשרי, ולכל היותר בתוך 3 ימים מהמועד בו אובחן אבדן ההיריון.
 • הורים שחוו אובדן של תינוק רך:
  • כאשר התינוק נפטר לאחר הלידה ולפני שמלאו לו 30 ימים.
  • כאשר התינוק נפטר לאחר שמלאו לו 30 ימים, אך הוא היה מאושפז בבית החולים מיום לידתו ולא יצא ממנו.

תהליך מימוש הזכות

 • נציג מטעם בית החולים יפנה להורים וימסור להם פרטים לגבי שלוש האפשרויות העומדות לבחירתם:
  1. בית החולים יטפל בנושא הקבורה, ללא מעורבות המשפחה.
  2. המשפחה תיקח חלק פעיל בשלב הפרידה בבית החולים בלבד, ובית החולים יתאם את הקבורה מול חברות הקבורה, ללא מעורבות המשפחה.
  3. המשפחה תיקח חלק פעיל בכל הליך הקבורה, שיכולה להיות קבורה אזרחית או קבורה דתית, בהתאם לרצונם של ההורים.
 • בחירת ההורים תתועד בטופס מתאים.
 • משפחה שבוחרת להשתתף בהליך הקבורה בבית העלמין, תופנה על ידי בית החולים לאחת מחברות הקבורה העוסקות בקבורת עוברים ותינוקות רכים.
 • לרשימת חברות קבורה המורשות לעסוק בקבורת עוברים ותינוקות רכים ראו באתר המשרד לשירותי דת.
 • לקבלת מידע אודות חברות קבורה ללא יהודים, יש לפנות למשרד הפנים, האגף לעדות, רחוב בית הדפוס 11 גבעת שאול, ירושלים, או בטלפון: 02-6553604.
 • הקבורה תיעשה בחלקה ייעודית ומסומנת.

חשוב לדעת

 • במקרה של נפל (ולד שנפטר ברחם לפני תום 20 שבועות היריון או שמשקלו פחות מ-500 גרם):
  • הורים שאיבדו את ההיריון לאחר השבוע ה-12, אך טרם השלב המוגדר כעובר מת, רשאים לקיים קבורה פרטית על חשבונם (עד השבוע ה-12 הקבורה היא ללא נוכחות המשפחה ובטיפול בית החולים).
  • אם יוחלט בבית החולים על הצורך בנתיחת נפל, יש לקבל את הסכמת אחד ההורים לכך, ובתנאי שההורה השני אינו מתנגד.
 • הורים שחווים מצוקה עקב אובדן ההיריון, עשויים להיות זכאים לטיפול פסיכותרפי או ייעוץ אחר מטעם קופות החולים. יש לפנות לרופא המטפל בקופת החולים לצורך מימוש הזכות והתאמת הטיפול.
 • במקרה של לידה שקטה (לידה של עובר מת) לאחר 22 שבועות של היריון, זכאית היולדת למרבית הזכויות הניתנות ליולדות של תינוק חי (כגון חופשת לידה, דמי לידה וכו'). למידע נוסף ראו זכותון ליולדת שעברה לידה שקטה ולבן/בת זוגה.
 • במקרה של הפלה או לידה שקטה לפני שחלפו 22 שבועות של היריון, עשויה האשה להיות זכאית לזכויות במקום עבודתה. למידע נוסף ראו זכויות תעסוקה לאחר הפלה.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים