הקדמה:

ניתן להיעזר במתורגמן שיסייע להורים בדיון על הרחקת ילדיהם אם אינם דוברים את השפה שבה מתנהל בית הספר
ההורים יכולים להביא מתורגמן מטעמםבמקרה שבו ההורה או התלמיד אינם שולטים בשפת הלימוד העיקרית במוסד החינוך, יוזמן מתורגמן או אדם אחר השולט בשפה הנלמדת במוסד החינוך ובשפה שההורים דוברים. ההורים יכולים להביא אדם כזה מטעמם.

דוגמה
הורים שעלו מאתיופיה ואינם דוברי עברית זכאים לנוכחות דובר אמהרית ששולט גם בעברית בדיון המשמעת של בנם/בתם

.

מי זכאי?

  • הורים או תלמידים שאינם שולטים בשפת הלימוד העיקרית במוסד החינוך.

תהליך מימוש הזכות

  • המתורגמן אמור להיות מוזמן אוטומטית על-ידי המוסד החינוכי לדיון בדבר ההרחקה.
  • עם קבלת הזימון לדיון, מומלץ לוודא עם המוסד החינוכי כי אכן הוזמן מתורגמן לדיון.

חשוב לדעת

  • ההורים יכולים להביא מתורגמן מטעמם.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע


מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים