הקדמה:

ניתן להיעזר במתורגמן לשפת סימנים שיסייע להורים וילדים חירשים או כבדי שמיעה בדיון על הרחקת הילד
ההורים יכולים להביא מתורגמן מטעמםבמקרה שבו ההורה או התלמיד הנם חירשים או כבדי שמיעה, יוזמן מתורגמן או אדם אחר השולט בשפת הסימנים לדיון בדבר ההרחקה. ההורים יכולים להביא אדם כזה מטעמם.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • המתורגמן אמור להיות מוזמן אוטומטית על-ידי המוסד החינוכי לדיון בדבר ההרחקה.
  • עם קבלת הזימון לדיון, מומלץ לוודא עם המוסד החינוכי כי אכן הוזמן מתורגמן לדיון.

חשוב לדעת

  • ההורים יכולים להביא מתורגמן מטעמם.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע


מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים