הקדמה:

ניתן להיעזר במתורגמן לשפת סימנים שיסייע להורים וילדים חירשים או כבדי שמיעה בדיון על הרחקת הילד
ההורים יכולים להביא מתורגמן מטעמםבמקרה שבו ההורה או התלמיד הנם חירשים או כבדי שמיעה, יוזמן מתורגמן או אדם אחר השולט בשפת הסימנים לדיון בדבר ההרחקה. ההורים יכולים להביא אדם כזה מטעמם.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • המתורגמן אמור להיות מוזמן אוטומטית על-ידי המוסד החינוכי לדיון בדבר ההרחקה.
  • עם קבלת הזימון לדיון, מומלץ לוודא עם המוסד החינוכי כי אכן הוזמן מתורגמן לדיון.

חשוב לדעת

  • ההורים יכולים להביא מתורגמן מטעמם.

פסקי דין


<tr><td class="help-name"> </td> <td class="help-phone phonenum">[1]</td><td class="help-site"><a target="_blank" rel="noopener" class="external free" href="https://www.btl.gov.il/snifim/Pages/מוקד%20טלפוני%20ארצי.aspx">https://www.btl.gov.il/snifim/Pages/מוקד%20טלפוני%20ארצי.aspx</a></td><td class="help-mail"></td></tr><tr><td class="help-name"> </td> <td class="help-phone phonenum">[2]</td><td class="help-site"><a target="_blank" rel="noopener" class="external free" href="http://www.justice.gov.il/Units/NetzivutShivyon/Pages/default.aspx">http://www.justice.gov.il/Units/NetzivutShivyon/Pages/default.aspx</a></td><td class="help-mail"> <a target="_blank" rel="noopener" class="external autonumber" href="mailto:pniotnez@justice.gov.il">[3]</a> </td></tr><tr><td class="help-name"> </td> <td class="help-phone phonenum">[4]</td><td class="help-site"><a target="_blank" rel="noopener" class="external free" href="https://www.btl.gov.il/snifim/Pages/yadMechavenet1.aspx">https://www.btl.gov.il/snifim/Pages/yadMechavenet1.aspx</a></td><td class="help-mail"></td></tr><tr><td class="help-name"> </td> <td class="help-phone phonenum">[5]</td><td class="help-site"><a target="_blank" rel="noopener" class="external free" href="http://call.gov.il/infocenter/index?page=home">http://call.gov.il/infocenter/index?page=home</a></td><td class="help-mail"></td></tr><tr><td class="help-name"> </td> <td class="help-phone phonenum">[6]</td><td class="help-site"><a target="_blank" rel="noopener" class="external free" href="https://www.gov.il/he/Departments/central-government-call-center">https://www.gov.il/he/Departments/central-government-call-center</a></td><td class="help-mail"> <a target="_blank" rel="noopener" class="external autonumber" href="mailto:moked1299@mail.gov.il">[7]</a> </td></tr>
שםטל'אתרדוא"ל

ארגוני סיוע


חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים