על בעל עסק לנהל פנקסי חשבונות לפי דרישות מס הכנסה ומס ערך מוסף
ניהול ספרים כולל, בין היתר, רישום הוצאות והכנסות של כספים ומלאי, רישום של הנפקת חשבוניות וקבלות במועדים הקבועים בחוק ושמירת קבלות על הוצאות העסק
למידע נוסף ראו אתר רשות המסים


אזהרה
דף זה נועד לתת הסבר בסיסי על הנושא ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי
רצוי לפנות לקבלת ייעוץ ברשות המסים או להיעזר בגורמי מקצוע, כגון: יועצי מס, רואי חשבון או עורכי דין.
סרטון הסבר בנושא ניהול ספרים ברשות המסים

על בעל עסק לנהל פנקסי חשבונות לפי דרישות מס הכנסה ומס ערך מוסף (מע"מ) וזאת בהתאם להוראות מס הכנסה תקנות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), 1973, משולב עם תקנות מס ערך מוסף (ניהול פנקסי חשבונות), התשל״ו - 1976.

 • ספרי החשבונות כוללים את הרישום של הוצאת חשבונית מס (במקרה של עוסק מורשה) וקבלות על כל סכום שנגבה מלקוחות העסק וכן רישום הוצאות ושמירת קבלות על הוצאות העסק. לקבלת מידע נוסף אודות חשבונית מס וקבלות. ראו: הוצאת חשבונית מס, חשבונית עסקה וקבלה.
 • יש לרשום כל סכום שמתקבל בעסק (כגון: מזומן, שיק, שיק דחוי, מקדמה על חשבון, כרטיס אשראי) בספרי העסק מיד עם קבלתו, וכן לרשום שינויים במלאי של העסק.
 • עוסק פטור אינו פטור מחובת ניהול פנקסים למס הכנסה, אלא אם קיבל פטור או הקלה בכתב מפקיד השומה.
 • במקרה שבעל עסק לא יכול לנהל את הפנקסים כפי שנקבע בהוראות, ניתן להגיש לפקיד השומה בקשה מנומקת להקלה בניהול הפנקסים.
אזהרה
להחלטות לגבי ניהול ספרי העסק ישנה חשיבות רבה מול רשות המסים
החלטות כגון אלו ספרים נדרש בעל עסק לנהל, ובאיזו שיטה, הן בעלות חשיבות רבה ביותר לגבי עבודה בהמשך מול רשות המסים. רצוי לפנות לקבלת ייעוץ ברשות המסים או להיעזר בגורמי מקצוע (לדוגמה: יועצי מס, רואי חשבון או עורכי דין).

סוגי ספרי החשבונות

 • ספרי החשבונות כוללים את הסוגים הבאים. שימו לב שחלקם יכולים להיות לא רלוונטיים לסוג העסק שלכם ולכן כדאי לקבל יעוץ ברשות המסים או להיעזר בגורמי מקצוע כגון יועצי מס, רואי חשבון או עורכי דין.

ספר תקבולים ותשלומים

בספר תקבולים ותשלומים תירשמנה הכנסותיו והוצאותיו של העוסק, בציון המסמך המעיד על התגמולים והתשלומים והתאריך.

 • ספר התקבולים והתשלומים מהווה את הבסיס לקביעת הכנסתו החייבת של העוסק וחישוב חבותו במס.
 • בספר תקבולים ותשלומים יירשם כל תקבול וכל תשלום הנוגעים להכנסות ולהוצאות העסקיות בציון התעודה והתאריך.
 • אם כללו התקבולים שיקים, יש לציין פרטים לזיהוי השיקים, כגון מספר השיק ושם הבנק שעליו נמשך.
 • למידע נוסף ראו סעיף 12 לתקנות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות).

ספר קופה (אם רלוונטי)

 • בעסק שיש ברשותו קופה, יש לנהל "ספר קופה" בו יירשמו תנועות כניסה ויציאה של מזומנים מקופת העסק.
 • בספר הקופה יירשם כל תקבול וכל תשלום בציון התיעוד והתאריך.
 • ספר הקופה יכול להתבסס על רישום ידני אולם כיום בדרך כלל הרישום מבוסס על מערכת אוטומטית.
 • כאשר מדובר בקופה רושמת, חלק מרכזי של ספר הקופה יהיה סרט התשלומים, אותו פלט שמספקת הקופה עם כל קליטה של תקבול.
 • אם כללו התקבולים שיקים, יש לציין פרטים לזיהוי השיקים, כגון מספר השיק ושם הבנק שעליו נמשך.
 • למידע נוסף ראו סעיף 11 לתקנות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות).

ספר תנועות המלאי (אם רלוונטי)

 • ספר תנועת המלאי ינוהל לפי סוגי הסחורה (טובין), ויכלול רישום אודות כמות הסחורה בתחילת השנה, כל כניסת סחורה אל העסק, כל יציאת סחורה מהעסק וכמות הסחורה בסוף השנה.
 • הרישום בספר תנועת המלאי יכלול את התאריך, ציון התיעוד, היחידה שלפיה נמדדת הכמות והכמות.
 • למידע נוסף ראו סעיף 13 לתקנות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות).

ספר כניסת סחורה (טובין) (אם רלוונטי)

ספר ההזמנות (אם רלוונטי)

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

 • לניהול ספרי החשבונות של העסק מומלץ להתייעץ עם פקיד השומה במס הכנסה או איש מקצוע כגון רואה חשבון או יועץ מס.

חשוב לדעת

 • את פנקסי החשבונות, הרישומים ומסמכים אחרים הקשורים לניהול העסק (כגון קבלות על הוצאות שהוציא העסק), יש לשמור במשך 7 שנים.
 • פרטים נוספים על הפנקסים שיש לנהל והדרכה בנושא ניתן לקבל במשרדי מס הכנסה.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים