הקדמה:

עוסק מורשה חייב להוציא חשבונית מס על כל עסקה שביצע עם לקוחותיו, ולהעביר לרשויות המס את המע"מ שגבה מהם
מועד הוצאת החשבונית והחיוב בהעברת המע"מ לרשויות המס עשוי להשתנות בהתאם לסוג העסקה או לסוג העסק ולעתים יחול גם לפני מועד קבלת התשלום מהלקוח
עוסק פטור אינו רשאי להוציא חשבוניות מס אלא רק קבלות בגין עסקאותיו
כל בעל עסק חייב להוציא קבלה עם קבלת התשלום בפועל
למידע נוסף ראו באתר רשות המסים


אזהרה
דף זה נועד לתת הסבר בסיסי על הנושא ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי
רצוי לפנות לקבלת ייעוץ ברשות המסים או להיעזר בגורמי מקצוע, כגון: יועצי מס, רואי חשבון או עורכי דין.

בכל עסקה עם לקוח, על בעל העסק להנפיק ללקוח את המסמכים הבאים:

 • עוסק מורשה חייב להוציא עבור הלקוח שלושה מסמכים בגין כל עסקה: חשבונית עסקה (דרישת תשלום), חשבונית מס וקבלה (ניתן לשלוח חשבונית מס במקום חשבונית עסקה כפי שמפורט בהמשך).
 • עוסק פטור חייב להוציא עבור הלקוח שני מסמכים בגין כל עסקה: חשבונית עסקה (דרישת תשלום) וקבלה. עוסק פטור אינו רשאי להוציא חשבונית מס.

חשבונית מס

 • חשבונית מס היא מסמך, שעוסק מורשה חייב להוציא בגין כל עסקה שהוא עושה עם לקוחותיו.
 • הוצאת חשבונית מס יוצרת חיוב של בעל העסק לשלם לרשויות המס את גובה המע"מ שהוא גבה מהלקוח כפי שמפורט בחשבונית המס.
 • מועד הוצאת חשבונית המס משתנה לפי סוג העסקה או היקף העסקאות של בעל העסק.
 • עוסק מורשה רשאי לקזז את המע"מ שהוא שילם עבור רכישת מוצרים או שירותים לעסק (מס תשומות), מתוך המע"מ שגבה מלקוחותיו ושאותו עליו לשלם לרשות המסים. למידע נוסף ראו: הגשת דו"חות תקופתיים ותשלום מס ערך מוסף.
אזהרה
כל זכות אינה מחליפה ייעוץ מקצועי בנושאי הדיווח לרשויות המס
הדיווח לרשויות המס יכול לעיתים להיות מורכב ולגעת בנקודות כגון מקדמות על עסקה, עסקאות בתשלומים, ביטול עסקאות וכו'. הדבר נכון גם בחיוב לקוחות וגם בהוצאות של העסק. רצוי לפנות לקבלת ייעוץ ברשות המסים או להיעזר בגורמי מקצוע כגון יועצי מס, רואי חשבון או עורכי דין.

פנקסי חשבוניות / תוכנות להפקת חשבוניות

חשבונית המס מודפסת מראש בבית דפוס או בהדפסת מחשב שהופקה מתוכנה מורשית, והיא מופקת לפחות בשני העתקים. על הראשון מצוין "מקור". ואותו מוסרים ללקוח על השני מצוין "העתק" ואותו בעל העסק שומר ומתייק.

 • ברוב המקרים עסקים מוסרים את ההעתק למנהל החשבונות שלהם ולכן ברוב פנקסי החשבוניות יש העתק שלישי שנשמר בבית העסק.
 • קיימים הרבה שירותי תוכנה שפועלים באינטרנט ומספקים ישירות ללקוח חשבוניות מס שמאושרות מבחינת הרשויות וכן העתק לבית העסק.
 • בהרבה מקרים יש שילוב של חשבונית מס וקבלה במסמך אחד (ראו פירוט בפסקת חשבונית מס/קבלה בהמשך ערך זה).

מועד הוצאת חשבונית המס והחיוב במס

 • למועד הוצאת חשבונית מס יש משמעות כלכלית רבה, שכן עם הוצאת החשבונית חייב בעל העסק לדווח על העסקה ולהעביר את המע"מ בגין העסקה במועד הגשת הדו"ח הקרוב.
 • ישנם מקרים שבהם עוסק מורשה חייב להוציא חשבונית מס במועד בו בוצעה העסקה, גם אם עדיין לא התקבלה התמורה, וישנם מקרים בהם רשאי העוסק המורשה לדחות את הוצאת החשבונית למועד קבלת התמורה בפועל.
דוגמה
 • בעסקה של אספקת שירותים (למשל: שירותי יעוץ, עריכת דין, הרצאה וכו') וכן בעלי עסקים קטנים (מחזור עסקאות קטן), יש להוציא חשבונית מס לכל המאוחר תוך 14 יום ממועד קבלת התשלום מהלקוח, בלי קשר למועד מתן השירות עצמו.
 • יש פה יתרון כלכלי מבחינת דחיית מס עד אחרי קבלת התשלום.
דוגמה
 • בעסקה של אספקת סחורה (להבדיל ממתן שירותים) בהיקפים מסוימים יש להוציא חשבונית מס לכל המאוחר תוך 14 יום מהיום שבו נמסרה הסחורה ללקוח, בלי קשר למועד מתן התשלום.
 • עם זאת על בעל העסק לתעד את העסקה באמצעות רישומה בספרי החשבונות הנדרשים (כגון: ספרי מלאי) ביום מסירת הסחורה ללקוח. אם בעל העסק לא יעשה כן, הוא יהיה חייב להוציא את חשבונית המס כבר ביום מסירת הסחורה עצמה ולא יוכל להמתין 14 יום, טרם הוצאת החשבונית והחיוב במס.
 • בגלל מועדי תשלום לא צפויים (שוטף 30+ וכו') יש פה חיסרון כלכלי שכן העסק יצטרך לשלם למס ערך מוסף את שיעור המע"מ שחייב למרות שעדיין לא גבה את התמורה.
טיפ
מומלץ לכל עוסק מורשה לברר מול משרדי מע"מ או מול רואה חשבון מהו מועד הוצאת החשבונית הנדרש.

.

חשבונית עסקה (דרישת תשלום)

 • כל בעל עסק (הן עוסק מורשה והן עוסק פטור) חייב להוציא ללקוח חשבונית עסקה. (ניתן להוציא חשבונית מס במקום חשבונית עסקה - ראו פירוט בהמשך).
 • חשבונית עסקה היא מסמך המתעד את דרישת התשלום בגין העסקה שנעשתה מול הלקוח.
 • חשבונית זו נועדה לתיעוד בלבד, ומשמשת את הלקוח כהוכחה לכך שהעסקה אכן הוסכמה בינו לבין בעל העסק. מבחינת בעל העסק היא מהווה דרישת תשלום מפורטת.
 • את חשבונית העסקה ניתן להפיק באמצעות ניסוח חופשי (כולל במסמך word) בתנאי שהניסוח שלה ברור וקריא.
 • אין צורך לדווח לרשויות המס על הוצאת חשבונית עסקה ולא משלמים בגינה מע"מ. החובה לדווח ולהעביר מע"מ חלה רק לאחר הוצאת חשבונית מס.
 • המועד האחרון להוצאת חשבונית העסקה זהה למועד האחרון של הוצאת חשבונית מס, והוא משתנה לפי סוג העסק והיקף העסקאות שלו.
טיפ
מומלץ לבעל העסק לבדוק ולוודא מראש מול אנשי מקצוע (כגון: רואה חשבון, יועץ מס משרדי מע"מ), מהו מועד הוצאת חשבון העסקה הנדרש לבעל העסק.
דוגמה
בעסקה של אספקת שירותים (למשל: שירותי יעוץ, עריכת דין, הרצאה וכו') וכן בעלי עסקים קטנים (מחזור עסקאות קטן), יש להוציא חשבונית עסקה לכל המאוחר תוך 14 יום ממועד קבלת התשלום מהלקוח, בלי קשר למועד מתן השירות עצמו.
דוגמה
 • בעסקה של אספקת סחורה (להבדיל ממתן שירותים) בהיקפים מסוימים יש להוציא חשבונית עסקה לכל המאוחר תוך 14 יום מהיום שבו נמסרה הסחורה ללקוח, בלי קשר למועד מתן התשלום.
 • ישנם מקרים שבהם הלקוחות מעוניינים לקבל מבעל העסק חשבונית עסקה לפני מתן התשלום כדי להציגה למחלקת הכספים שלהם. היות שהוצאת חשבונית מס ע"י בעל העסק יוצרת חיוב במס, נוהגים בעלי עסק להוציא חשבונית עסקה (דרישת תשלום) במועד ביצוע העסקה (מסירת הסחורה, מתן השירות) או אפילו מוקדם יותר (למשל, בעת ההסכמה על אספקת השירות או הסחורה), ואילו את חשבונית המס הם מוציאים בשלב מאוחר יותר (לכל המאוחר עד 14 יום לאחר מסירת הסחורה או קבלת התשלום בהתאם לסוג העסק והיקף העסקאות).
דוגמה
 • לקוח הזמין שירות הדרכה מבעל עסק ביום 01.04.2016.
 • השירות סופק ב-30.04.2016 והלקוח שילם באותו יום.
 • בעל העסק יכול להוציא חשבונית עסקה (דרישת תשלום) כבר בשלב הזמנת השירות (כתיעוד להסכמה על אספקת השירות ותנאי התשלום), כלומר ב-01.04.2016, מבלי שהדבר ייצור חיוב במע"מ.
 • את הוצאת חשבונית המס והקבלה יכול בעל העסק לדחות למועד מאוחר יותר, ולכל המאוחר עד 14 יום לאחר מועד קבלת התשלום, כלומר עד ה-14.05.2016. במקרה זה, בעל העסק יעביר את תשלומי המע"מ לרשויות המס במועד הדיווח הבא (15.06.2016 אם הוא מדווח כל חודש, או 15.07.2016 אם הוא מדווח כל חודשיים).

הוצאת חשבונית מס במקום חשבונית עסקה

 • ככלל, יש חובה להוציא חשבונית עסקה בנוסף לחשבונית מס.
 • עם זאת, בעל עסק רשאי (תמיד) להוציא חשבונית מס במקום חשבונית עסקה.
 • בעסקאות שבהן מועד הוצאת החשבונית (הן חשבונית מס והן חשבונית עסקה) נקבע על פי מועד ביצוע העסקה ולא לפי מועד ביצוע התשלום (למשל, עסקאות למסירת סחורה), רשאי הלקוח לדרוש מבעל העסק חשבונית מס במקום חשבונית עסקה, ובמקרים אלה בעל העסק חייב להיעתר לבקשתו ולספק לו חשבונית מס במקום חשבונית עסקה. בכל מקרה הלקוח לא יכול לחייב את בעל העסק להוציא חשבונית מס לפני המועד האחרון הקבוע בחוק.
 • במקרים שבהם מוציא בעל העסק חשבונית מס במקום חשבונית עסקה, עליו לדווח על העסקה ולהעביר את המע"מ לרשויות המס כבר במועד הדיווח הקרוב.
דוגמה
עסקה למסירת סחורה בעסק גדול המחויב בדיווח לפי מועד מסירת הסחורה
 • לקוח הזמין ציוד מבעל העסק ביום 01.04.2016.
 • הסחורה סופקה ב-30.04.2016.
 • בעל העסק יכול להוציא חשבונית עסקה כבר בשלב הזמנת הציוד (כתיעוד להסכמה על אספקת הציוד), כלומר ב-01.04.2016.
 • בכל מקרה בעל העסק חייב להוציא חשבונית עסקה (דרישת תשלום) לכל המאוחר תוך 14 יום ממועד הספקת הסחורה, כלומר עד ה-14.05.2016.
 • אם הלקוח דורש ממנו מסמך פורמלי כתנאי לתשלום, הוא יכול להוציא חשבונית עסקה כבר במועד הזמנת הציוד (01.04.2016) ולהוציא את חשבונית המס (שלאחריה יהיה חייב לדווח על העסקה ולהעביר את המע"מ בגינה לרשויות המס) במועד האחרון הקבוע בחוק - 14.05.2016.
 • אם הלקוח דורש חשבונית מס במקום חשבונית עסקה, בעל העסק חייב לספק לו חשבונית מס עד ה-14.05.2016. הלקוח אינו יכול לחייב את בעל העסק להוציא חשבונית מס לפני המועד האחרון הקבוע בחוק.

קבלה

קבלה היא מסמך המעיד שהלקוח שילם בפועל לבעל העסק את הסכום שרשום על גביה.

אזהרה
כל זכות אינה מחליפה ייעוץ מקצועי בנושאי הדיווח לרשויות המס
הדיווח לרשויות המס יכול לעיתים להיות מורכב ולגעת בנקודות כגון מקדמות על עסקה, עסקאות בתשלומים, ביטול עסקאות וכו'. הדבר נכון גם בחיוב לקוחות וגם בהוצאות של העסק. רצוי לפנות לקבלת ייעוץ ברשות המסים או להיעזר בגורמי מקצוע כגון יועצי מס, רואי חשבון או עורכי דין.
 • כל בעל עסק (הן עוסק פטור והן עוסק מורשה) חייב להפיק קבלה מיד עם קבלת התשלום.
 • אי הוצאת קבלה באופן מידי על כל תשלום עלולה להביא לפסילת ספרי חשבונות העסק על ידי מס הכנסה.
 • המקדמות שבעל העסק צריך לשלם למס הכנסה בכל מועד דיווח (מדי חודש או מדי חודשיים) מחושבות מתוך הסכומים הרשומים בכל הקבלות וחשבוניות מס/קבלה שהוציא בעל העסק מאז מועד הדיווח האחרון. לפרטים נוספים ראו: תשלומי מס הכנסה המוטלים על עסק עצמאי שאינו חברה
 • בהרבה מקרים יש שילוב של חשבונית מס וקבלה במסמך אחד (ראו פירוט בפסקת חשבונית מס/קבלה בהמשך ערך זה).

חשבונית מס/קבלה

 • זהו מסמך המשלב את חשבונית המס עם הקבלה.
 • עוסק מורשה בלבד רשאי להפיק חשבונית מס/קבלה, וזאת רק כאשר מתקבל תשלום במעמד ביצוע העסקה.
 • כאשר חשבונית המס היא גם קבלה (כתוב עליה "חשבונית מס/קבלה") נדרש להוציא אותה ללקוח מיד עם קבלת התשלום, כלומר לא ניתן להוציא אותה לפני קבלת התשלום בפועל וגם לא להשתהות עם הוצאתה במשך 14 ימים, למרות שהחוק מאפשר לבעל העסק להשתהות 14 יום בהוצאת חשבונית מס.
 • עוסק פטור אינו רשאי להוציא חשבוניות מס/קבלה, מכיוון שאינו רשאי להוציא חשבונית מס מלכתחילה אלא רק קבלות וחשבוניות עסקה.
 • המקדמות שבעל העסק צריך לשלם למס הכנסה בכל מועד דיווח (מדי חודש או מדי חודשיים) מחושבות מתוך הסכומים הרשומים בכל הקבלות וחשבוניות מס/קבלה שהוציא בעל העסק מאז מועד הדיווח האחרון. לפרטים נוספים ראו: תשלומי מס הכנסה המוטלים על עסק עצמאי שאינו חברה

חשוב לדעת

 • מועד הדיווח על העסקה למע"מ והעברת המע"מ בגין העסקה נקבע לפי מועד הוצאת חשבונית המס.
 • מועד העברת המקדמות למס הכנסה נקבע על פי מועד הוצאת הקבלה.

חקיקה ונהלים