הפורטל עוסק בזכויותיהם של העוסקים בתחום השמירה והאבטחה, ובפרט בזכויות השונות מאלו של עובדים בתחומים אחרים.

על עובדים בתחום השמירה והאבטחה חלים חוקי מגן ספציפיים והם זכאים לזכויות יחודיות מתוקף צו הרחבה בענף השמירה והאבטחה 2014.

  • אם הנכם מועסקים דרך חברת כח אדם, מומלץ לבדוק גם את זכויותיהם של עובדי קבלן.
  • אם אתם עובדים בתחום השמירה במקומות ציבוריים, הנכם זכאים להטבות נוספות על אלו שזכאים להן שאר העובדים בענף השמירה.
  • בכל מקרה שקיימים כמה הסדרים החלים על העובד, על המעסיק לנהוג לפי ההסדר המיטיב עם העובד.

חשוב: לזכויות ומידע נוסף בנושאים אחרים הקשורים בתעסוקה, בקרו בפורטל זכויות עובדים.

רישוי כלי ירייה למאבטחים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים


הרחבות ופרסומים