ותיקי מלחמת העולם השנייה שמקבלים סיוע בשכר דירה עשויים להיות זכאים לתוספת של 10% מסכום הסיוע
ההטבה ניתנת באופן אוטומטי
למידע נוסף ראו באתר משרד הבינוי והשיכון


ותיקי מלחמת העולם השנייה שמקבלים ממשרד הבינוי והשיכון סיוע בשכר דירה עשויים להיות זכאים לתוספת של 10% מסכום הסיוע.

דוגמה
  • קשיש הוכר כוותיק מלחמת העולם השנייה. הוא הגיש בקשה לסיוע בשכר דירה ונמצא זכאי לסיוע בגובה של 1,000 ₪ בחודש.
  • היות שהוא הוכר גם כוותיק מלחמה נזקק, הוא זכאי לתוספת של 10% על סכום זה, כלומר כלל הסיוע שיקבל בשכר הדירה יהיה בסך 1,100 ₪.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • עם קבלת ההכרה במעמד "ותיק מלחמה" מועברים המידע והפרטים האישיים ממשרד הביטחון ומהמוסד לביטוח לאומי אל משרד הבינוי והשיכון, והוספת 10% לסיוע בשכר הדירה אמורה להינתן באופן אוטומטי לזכאים.
  • לפרטים לגבי הליך הוצאת תעודת הזכאות לסיוע ראו הוצאת תעודת זכאות לסיוע בשכר דירה. יש לוודא שהזכאות מצוינת במפורש בתעודת הזכאות.

חשוב לדעת

  • מי שעונים על תנאי הזכאות ולא קיבלו את התוספת, יכולים לפנות לבירור אל:
המוקד הארצי לנושא ותיקי מלחמת העולם השנייה במשרד העלייה והקליטה
מרכז מידע ארצי טל' 03-9733333 (פועל 24 שעות ובמספר שפות).
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים
מוקד 8840* של אגף בכיר אזרחים ותיקים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות סיוע בהתאמת תנאי דיור לאנשים המוגבלים בניידות, (באמצעות הלשכות המחוזיות), טיפול בתלונות על הפרת זכויות של מי ששוהה במוסד גריאטרי
משרד העלייה והקליטה לאתר המשרד סיוע בדיור לעולים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות