הקדמה:

ותיק מלחמה שמקבל סיוע בשכר דירה יקבל תוספת של 10% מסכום הסיוע
ההטבה ניתנת באופן אוטומטי
למידע נוסף ראו באתר משרד הבינוי והשיכון


ותיק מלחמה נזקק שהוא זכאי משרד הבינוי והשיכון לסיוע בשכר דירה, יקבל תוספת סיוע לשכר הדירה.

  • התוספת הינה בשיעור של 10% מסכום הסיוע שהוא זכאי לו.
דוגמה
  • קשיש הוכר כוותיק מלחמת העולם השנייה. הוא הגיש בקשה לסיוע בשכר הדירה ונמצא זכאי לסיוע בגובה של 200 ש"ח בחודש.
  • היות שהוא הוכר גם כוותיק מלחמה נזקק, הוא זכאי לתוספת של 10% על סכום זה, כלומר כלל הסיוע שיקבל בשכר הדירה יהיה בסך 220 ש"ח.

מי זכאי?

ותיק מלחמת העולם השניה נזקק שהוא זכאי משרד הבינוי והשיכון לסיוע בשכר דירה.

תהליך מימוש הזכות

  • מיד עם קבלת ההכרה במעמד "ותיק מלחמה" מועברים המידע והפרטים האישיים באמצעות משרד הביטחון והמוסד לביטוח לאומי אל משרד הבינוי והשיכון.
  • משרד הבינוי והשיכון ידאג להוספת 10% לסיוע בשכר הדירה.

חשוב לדעת

  • ותיק מלחמה שאינו מקבל מסיבה כלשהי את התוספת, יפנה לקבלת סיוע אל:
המוקד הארצי לנושא ותיקי מלחמת העולם השנייה במשרד לקליטת העלייה
מרכז מידע ארצי טל' 03-9733333 (פועל 24 שעות ובמספר שפות).

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים
מוקד 8840* - המרכז לפניות הציבור של המשרד לשוויון חברתי אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד 8840* לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות סיוע בהתאמת תנאי דיור לאנשים המוגבלים בניידות, (באמצעות הלשכות המחוזיות), טיפול בתלונות על הפרת זכויות של מי ששוהה במוסד גריאטרי
משרד העלייה והקליטה לאתר המשרד סיוע בדיור לעולים


חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות