הקדמה:

עיוורים ולקויי ראייה עשויים להיות זכאים לסיוע בשכר דירה ממשרד הבינוי והשיכון


עיוורים ולקויי ראייה עשויים להיות זכאים לקבלת סיוע בשכר דירה, על-פי הקריטריונים של משרד הבינוי והשיכון.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות