עיוורים ולקויי ראייה עשויים להיות זכאים לסיוע בשכר דירה ממשרד הבינוי והשיכון


עיוורים ולקויי ראייה עשויים להיות זכאים לקבלת סיוע בשכר דירה, על-פי הקריטריונים של משרד הבינוי והשיכון.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

  • המידע המקורי בנושא עיוורים ולקויי ראייה, נסמך בעיקר על מדריך זכויות ושירותים לעיוורים בישראל של השירות לעיוור במשרד הרווחה, והועלה לאתר על ידי מילגאים בתמיכת השירות לעיוור.