עולים חולים או מאושפזים שלא מסוגלים לעבוד עשויים לקבל סיוע כלכלי
הסיוע ניתן למשך עד 6 חודשים (מהחודש ה-7 לעלייה עד סוף השנה הראשונה)
סכום הסיוע בין 1,730 ₪ ל-4,400 ₪ בחודש (נכון לשנת 2022) נקבע לפי מספר הנפשות במשפחה


משרד העלייה והקליטה, מעניק לעולים חולים או מאושפזים העומדים בתנאים, סיוע כלכלי לתקופה של עד 6 חודשים.

טיפ
 • בתום השנה הראשונה לעלייה, מומלץ לפנות למוסד לביטוח לאומי ולבדוק אפשרות לקבלת זכויות בהתאם לתנאי הזכאות.
 • ישנן זכויות שניתנות כבר בשנה הראשונה לעלייה לארץ.
 • למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.

מי זכאי?

 • עולים בשנת העלייה הראשונה, שעונים על כל התנאים הבאים:
  1. רופא קבע שהם לא מסוגלים לעבוד לפחות 30 ימים ברציפות או שהם מאושפזים בבית-חולים יותר מ-30 ימים רצופים.
  2. הם בגיל שבין 18 לגיל פרישה (65-62 לנשים לפי תאריך לידתן ו-67 לגברים).
  3. יש להם אישור "בלתי ניתן להשמה בעבודה" משירות התעסוקה.
  4. בני זוגם (אם יש) לא עובדים, לא לומדים בקורס ולא קיבלו סיוע מאחת הקרנות ליזמים.
  5. אין להם או לבני זוגם רכב, אלא אם הם זכאים לגמלת ניידות.

תהליך מימוש הזכות

 • לקבלת תנאי הזכאות המלאים והגשת הבקשה, יש לפנות ליועץ הקליטה האישי במרחב משרד העלייה והקליטה הקרוב למקום המגורים.
 • במסגרת הגשת הבקשה, יש להציג מסמכים שונים, כגון:
  • תעודת זהות.
  • תעודת עולה.
  • אישור משירות התעסוקה כ"בלתי ניתן להשמה".
  • אישור מבית-חולים או מרופא על כך שאינם יכולים לעבוד.
  • בעלי רכב הזכאים לקצבת ניידות יציגו אישור על כך (ניתן להזמין את האישור באתר המוסד לביטוח לאומי).
 • הסיוע יועבר לזכאים ישירות לחשבון הבנק.

גובה הסיוע

 • סכום הסיוע החודשי נע בין 1,730 ₪ ל-4,400 ₪ (נכון לשנת 2021) ונקבע לפי הרכב המשפחה (מספר הנפשות).
 • לפירוט סכומי הסיוע לפי הרכב המשפחה, ראו באתר משרד העלייה והקליטה.

חשוב לדעת

 • במקרה שהבקשה הוגשה לאחר תחילת תקופת הזכאות (אחרי החודש ה-7 לעלייה), יתאפשר תשלום עבור חודש אחד רטרואקטיבי בהמלצת הלשכה/באישור יועץ הקליטה, או עו"ס מחוזי.
 • במקרה של מצוקה זמנית או משבר ניתן לפנות אל יועץ הקליטה ולבקש סיוע כספי מיוחד מקרן מנהל המחוז. סיוע זה הינו חד-פעמי.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים