מדריך זה נועד לסייע למבוגרים בגיל העבודה (18 עד גיל פרישה) שבעקבות תאונה או מחלה אושפזו בבית חולים ובהמשך סובלים ממוגבלות (נכות) שלא מאפשרת להם לחזור לתפקוד מלא
קיים בנוסף מידע ספציפי לזכויותיהם של נפגעי תאונות דרכים ונפגעי פעולות איבה


ראו גם

התמודדות במערכת הבריאות

שאלה מענה פרטים נוספים
מהן הזכויות בזמן האשפוז בבית החולים ראו מידע נרחב בפורטל בית חולים - אישפוז ומרפאות חוץ לדוגמה: קבלת מבקרים, שמירה על כבוד ופרטיות המטופל, סירוב לנוכחות סטודנטים במהלך בדיקה או טיפול רפואי.
מה קורה כשצריך שיקום לאחר השחרור מהמחלקה? בהתאם למקרה, תינתן הפנייה לקבלת טיפולים משקמים במסגרת אשפוזית או במסגרת קהילתית.
מהן הזכויות במסגרת רפואת הקהילה (קופות החולים)? ראו מידע נרחב בפורטל קופות חולים - רפואת הקהילה לדוגמה: קבלת טיפול פסיכו-סוציאלי וסיוע במיצוי זכויות, שמירה על רציפות הטיפול (עקרון הרצף הטיפולי) וערעור על אי קבלת שירות רפואי
האם יש זכויות ספציפיות לפגיעות ומחלות? ראו מידע נרחב בפורטל מחלות, תסמונות ולקויות לדוגמה: חולי סרטן, חולי לב ואירוע מוחי (שבץ מוחי, CVA).

עלויות כספיות בתקופה הראשונה

שאלה מענה פרטים נוספים
מה עם ההיעדרות מהעבודה של החולה? היעדרות של למעלה מיום אחד מזכה בדמי מחלה מהמעסיק.
  • מספר הימים שמשולמים עבורם דמי מחלה מותנה בוותק של העובד במקום העבודה ויכול להצטבר עד ל-90 ימים. ישנם מקומות עבודה שנותנים יותר ימים מאלה שנקבעו בחוק (רצוי לברר עם המעסיק).
  • אם העובד ניצל את כל ימי המחלה שעמדו לרשותו, וההיעדרות מהעבודה מתארכת, מומלץ לוודא מול קרן הפנסיה או חברת הביטוח שבה העובד מבוטח בביטוח פנסיוני, כי רצף הזכויות הפנסיוניות נשמר (הפסקה של מספר חודשים בהפקדות לביטוח הפנסיוני עשויה לפגוע בכיסוי הביטוחי). למידע נוסף ראו שמירה על רצף זכויות פנסיוניות במהלך הפסקת עבודה.
מה קורה אם הפגיעה היתה בעבודה? אם הפגיעה קשורה לעבודתו של הנפגע תיתכן זכאות לדמי פגיעה מהמוסד לביטוח לאומי.
  • דמי הפגיעה משולמים עבור 13 שבועות לכל היותר.
  • אם הנפגע הוא עובד עצמאי, לא ישולמו לו דמי פגיעה בעד 12 ימי הזכאות הראשונים.
האם יש מצבים (שאינם קשורים לפגיעה בעבודה) בהם ניתן פיצוי ראשוני מטעם ביטוח לאומי? מי שעברו תאונה אישית עשויים לקבל דמי תאונה מהמוסד לביטוח לאומי. שימו לב שדמי תאונה ניתנים רק עבור ימים שלא שולמו בעדם דמי מחלה או דמי פגיעה.
האם בן משפחה יכול להיעדר מהעבודה? עובדים זכאים לזקוף ימי היעדרות על חשבון ימי המחלה שלהם בשל טיפול בבן משפחה קרוב.
מה עם עלויות פינוי באמבולנס לבית חולים? אם הפינוי לחדר המיון (שהסתיים באשפוז בבית החולים) נעשה באמבולנס של מד"א, קופת החולים תטפל במימון עלויות הפינוי.
  • צריך להגיש בתוך 30 יום את שובר ההתחייבות לסניף קופת החולים המבטחת.
  • אם הפינוי נעשה באמבולנס של ארגון אחר, צריך לברר עם אותו ארגון ועם קופת החולים כיצד יוסדר התשלום.
האם צריך לשלם עבור טיפול בחדר המיון? מבוטח שאושפז בבית החולים לאחר הפינוי למיון (וכן מבוטח שפונה לחדר מיון באמבולנס של מד"א), פטור מכל תשלום עבור חדר המיון. פניה דחופה לחדר מיון בבית חולים כללי אינה מוגבלת לבתי חולים מסויימים, ואינה כפופה להסכמים למתן שירות או להסדרי בחירה של קופות החולים.

הכרה בנכות

שאלה מענה פרטים נוספים
מה צריך לעשות כדי שהמוסד לביטוח לאומי יכיר בנכות? לפני הכל חשוב לבדוק אם הנכות קשורה לפגיעת עבודה.
ואם הנכות אינה קשורה לפגיעת עבודה? בנכות שאינה מעבודה, צריך להגיש למוסד לביטוח לאומי תביעה לקצבת נכות כללית.
בהמשך, ועדה רפואית קובעת את אחוזי הנכות הרפואית.
אם נדרשת עזרה קבועה בפעולות היום יום, ניתן להגיש למוסד לביטוח לאומי תביעה לקצבת שירותים מיוחדים (שר"ם) במקביל לתביעת הנכות. קצבת שר"ם מזכה בהטבות נוספות (כמו הנחה בחשבון חשמל וזכאות להעסקת עובד זר בסיעוד).
האם ניתן לקבל קצבת נכות ממקורות אחרים? עובד (שכיר או עצמאי) המבוטח בביטוח פנסיוני עשוי להיות זכאי לקצבת נכות מקרן פנסיה (פנסיית נכות) - בהתאם לתקנון קרן הפנסיה או קופת הגמל, או בהתאם לתנאי הפוליסה אם מדובר בביטוח מנהלים.
  • חשוב מאד לפנות אל הגוף המבטח (קרן הפנסיה, קופת הגמל או חברת הביטוח) כדי לברר את הפרוצדורה הנדרשת לצורך מימוש הזכאות.
  • במקרים מסוימים (למשל: כשהנכות נגרמה בפעולת איבה, או בתאונת עבודה או במסגרת השירות הצבאי) העובד חייב למצות את מלוא זכויותיו מול המוסד לביטוח לאומי במקביל או לפני השלמת הטיפול בתביעתו לפנסיית נכות.

סיוע למתקשים בניידות

שאלה מה לעשות פרטים נוספים
האם יש צורך במכשירי ניידות כגון כסא גלגלים? ניתן להגיש למשרד הבריאות בקשה לקבלת סיוע במימון מכשירי ניידות או מכשירי הליכה. עד שהבקשה תאושר, ניתן לפנות לארגונים המשאילים ציוד רפואי.
האם יש צורך ברכב מותאם? כדי לקבל הטבות במסגרת גמלת ניידות, ניתן להגיש למשרד הבריאות בקשה לבדיקה של ועדה רפואית לקביעת מוגבלות בניידות. ניתן להגיש בקשה לגמלת ניידות עד גיל 67.
האם יש צורך להתאים את הדירה לכיסא גלגלים? ניתן לקבל ממשרד הבינוי והשיכון סיוע במימון ההתאמות.
אילו הנגשות נוספות אפשריות? חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות קובע כללים לגבי החובה להנגיש מבנים, שירותים, תחבורה ציבורית ועוד. למידע מפורט, ראו בפורטל נגישות.

שיקום מקצועי ולימודים

שאלה מענה פרטים נוספים
מה קורה אם בשל הנכות העובד אינו יכול לחזור לעבודתו הקודמת או לעבוד בעבודה אחרת התואמת את השכלתו וכישוריו? למידע נוסף, ראו בפורטל שיקום מקצועי וסיוע בלימודים.

חזרה לעבודה

שאלה מענה פרטים נוספים
מה אפשרויות העבודה לאדם עם מוגבלות? ניתן להיעזר במידע הקיים ברשת לגבי מקומות עבודה המעוניינים להעסיק עובדים עם מוגבלות.
  • עבודה נגישה - פורטל דרושים לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה
  • סיכוי שווה - קהילה וירטואלית להנגשת הזדמנויות עבודה לאנשים עם מוגבלות
מה עושים אם מקום העבודה אינו נגיש עבור העובד עם המוגבלות? המעסיק יוכל לקבל השתתפות מהמדינה במימון התאמות של סביבת העבודה. צריך לפנות אל המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה.
האם השתכרות באה על חשבון פגיעה בקצבת הנכות? מקבל קצבת נכות שהחל לעבוד (כשכיר או כעצמאי) והכנסתו מהעבודה עולה על סכום מסוים, יקבל קצבה שהסכום הכולל ממנה ומשכר העבודה יהיה גבוה מסכום קצבת הנכות לבדה. קצבת נכות כללית למקבלי הקצבה שהחלו לעבוד

צורך בסיוע וליווי

שאלה מה לעשות פרטים נוספים
האם נדרשת עזרה בפעולות היום יום ביציאה מבית החולים? לקראת שחרור מבית חולים או ממוסד סיעודי, ניתן לקבל היתר להעסקת עובד זר למשך 3 חודשים. העסקת עובד זר לאחר שחרור מבית חולים או ממוסד סיעודי
האם נדרשת עזרה קבועה בפעולות היום יום? במקביל להגשת התביעה לקצבת נכות כללית ניתן להגיש תביעה לקצבת שירותים מיוחדים (שר"ם). קצבת שר"ם מזכה בהטבות נוספות (כמו הנחה בחשבון חשמל וזכאות להעסקת עובד זר בסיעוד).
האם נדרש אישור לעובד זר? צריך לפנות לקבלת היתר להעסקת עובד זר בסיעוד (ההיתר ניתן למי שעונים על תנאי הזכאות). ראו פורטל העסקת עובד זר בסיעוד.
אם ישנם בני משפחה שמסייעים, כיצד ניתן להקל עליהם? זכויות ושירותים שונים מוענקים לבני משפחה המטפלים באדם עם מוגבלות. ראו זכותון בני משפחה מטפלים.

מוקדי שירות

גוף טלפון פנייה מקוונת הערות
קול הבריאות - מוקד משרד הבריאות *5400 טופס מקוון לפניות הציבור המוקד הטלפוני *5400 או 08-6241010 פועל בימים א'-ה' בשעות 18:00-08:00 ובימי ו' וערבי חג בשעות 13:00-08:00. השירות ניתן בשפות עברית, ערבית, רוסית, אנגלית וצרפתית.
מוקד המוסד לביטוח לאומי *6050 טופס בירור אישי מקוון מוקד טלפוני ארצי - בטלפון *6050 או 04-8812345 מכל מכשיר טלפון, בזק וסלולארי. השירות ניתן בימים א' - ה' בין השעות 8:00 - 17:00 בעברית, ערבית, רוסית ואמהרית.

ארגוני סיוע בממשלה ובמגזר השלישי

טיפ
למידע אודות גופים המעניקים שירות של מיצוי זכויות לחולים , לפי מיקום על גבי מפה אנטראקטיבית, ראו באתר "כל שירות".
נושא הגופים המסייעים
סיוע לאזרח מתוך המערכת
סיוע בסנגור ו/או סיוע משפטי – גופים המסייעים בייצוג הפונה מול המערכת
תעסוקה ארגונים המסייעים בתעסוקת אנשים עם מוגבלויות
סיוע כלכלי סיוע כלכלי לחולים
ציוד רפואי/שיקומי סבסוד והשאלת ציוד שיקומי
מידע לאוכלוסיות ספציפיות ארגונים ממוקדי מחלה/מצב
ארגונים הפועלים לשינוי המדיניות