הקדמה:

עולים עם מוגבלות או נכות ועולים עיוורים עשויים להיות זכאים לסיוע כלכלי במחצית השנייה של שנת העלייה הראשונה (לאחר סיום קבלת סל הקליטה)
הסיוע ניתן לעולים שאינם מסוגלים להשתלב בתעסוקה או להשתכר מעבודה עקב מצבם
הסיוע ניתן לתקופה של עד 6 חודשים (מהחודש ה-7 ועד החודש ה-12 בשנת העלייה הראשונה)
גובה הסיוע החודשי נע בין 1,730 ש"ח ל-4,400 ש"ח (נכון לשנת 2021) ונקבע לפי מספר הנפשות במשפחה
למידע נוסף ראו באתר משרד העלייה והקליטה


משרד העלייה והקליטה מעניק לעולים עם מוגבלות או נכות ולעולים עיוורים סיוע כלכלי לתקופה של עד 6 חודשים, בהתאם לתנאי הזכאות.

 • הסיוע ניתן במחצית השנייה של שנת העלייה הראשונה, לאחר סיום קבלת סל הקליטה.
 • ככלל, הסיוע ניתן לעולים עם מוגבלות או נכות ולעיוורים שלא מסוגלים להשתלב בתעסוקה ולהשתכר מעבודה עקב מצבם.
 • לקבלת תנאי הזכאות המלאים והגשת הבקשה, יש לפנות ליועץ הקליטה האישי במרחב משרד העלייה והקליטה הקרוב למקום המגורים.
טיפ
 • בתום השנה הראשונה לעלייה, מומלץ לפנות למוסד לביטוח לאומי ולבדוק אפשרות לקבלת זכויות בהתאם לתנאי הזכאות.
 • ישנן זכויות שניתנות כבר בשנה הראשונה לעלייה לארץ.
 • למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.

מי זכאי?

 • עולה עם מוגבלות, עם נכות או עיוור, בשנת העלייה הראשונה, שעונה על כל התנאים הבאים:
  1. גיל 18 - 60.
  2. בעל אישור רפואי המעיד על מצבו הרפואי וחוסר יכולתו לעבוד כתוצאה ממנו.
  3. לא עובד ולא לומד בקורס.
  4. לא קיבל סיוע מאחת הקרנות ליזמים.
  5. בן זוגו של העולה (אם יש בן זוג) לא עובד, לא לומד בקורס ולא קיבל סיוע מאחת הקרנות.

תהליך מימוש הזכות

גובה הסיוע

 • סכום הסיוע החודשי נע בין 1,730 ש"ח ל-4,400 ש"ח (נכון לשנת 2021) ונקבע לפי גילם של העולים ומספר הנפשות במשפחה.
 • למידע על סכומי הסיוע לפי הרכב המשפחה, ראו באתר משרד העלייה והקליטה.

חשוב לדעת

 • במקרה שהבקשה הוגשה לאחר תחילת תקופת הזכאות (אחרי החודש ה-7 לעלייה), יתאפשר תשלום עבור חודש אחד רטרואקטיבי בהמלצת הלשכה/באישור יועץ הקליטה, או עו"ס מחוזי.
 • במקרה של מצוקה זמנית או משבר ניתן לפנות אל יועץ הקליטה ולבקש סיוע כספי מיוחד (חד-פעמי) מקרן מנהל המחוז.
 • עולים עם נכות קשה הזקוקים לעזרה רבה של אדם אחר בפעולות היום יום עשויים להיות זכאים לקצבה מיוחדת בשנה הראשונה לעלייתם. למידע נוסף ראו קצבת שירותים מיוחדים וקצבת נכות לעולים.


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים