עולים עם מוגבלות שלא מסוגלים לעבוד עשויים לקבל סיוע כספי
הסיוע ניתן למשך עד 6 חודשים (מהחודש ה-7 לעלייה עד סוף השנה הראשונה)
סכום הסיוע בין 1,730 ₪ ל-4,400 ₪ בחודש (נכון לשנת 2021) בהתאם למספר הנפשות במשפחה


משרד העלייה והקליטה מעניק לעולים עם מוגבלות סיוע כלכלי לתקופה של עד 6 חודשים, בהתאם לתנאי הזכאות.

טיפ
 • בתום השנה הראשונה לעלייה, מומלץ לפנות למוסד לביטוח לאומי ולבדוק אפשרות לקבלת זכויות בהתאם לתנאי הזכאות.
 • ישנן זכויות שניתנות כבר בשנה הראשונה לעלייה לארץ.
 • למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.

מי זכאי?

 • עולים עם מוגבלות/נכות או עיוורים בשנת העלייה הראשונה, שעונים על כל התנאים הבאים:
  1. הם בגיל שבין 18 לגיל פרישה (65-62 לנשים לפי תאריך לידתן ו-67 לגברים).
  2. יש להם אישור רפואי שמעיד על חוסר יכולת לעבוד כתוצאה ממצבם הרפואי.
  3. הם לא עובדים ולא לומדים בקורס.
  4. הם לא קיבלו סיוע מקרן ליזמים.
  5. בני זוגם (אם יש) לא עובדים, לא לומדים בקורס ולא קיבלו סיוע מקרן ליזמים.

תהליך מימוש הזכות

גובה הסיוע

 • סכום הסיוע החודשי נע בין 1,730 ₪ ל-4,400 ₪ (נכון לשנת 2021) ונקבע לפי גילם של העולים ומספר הנפשות במשפחה.
 • למידע על סכומי הסיוע לפי הרכב המשפחה, ראו באתר משרד העלייה והקליטה.

חשוב לדעת

 • במקרה שהבקשה הוגשה לאחר תחילת תקופת הזכאות (אחרי החודש ה-7 לעלייה), יתאפשר תשלום עבור חודש אחד רטרואקטיבי בהמלצת הלשכה/באישור יועץ הקליטה, או עו"ס מחוזי.
 • במקרה של מצוקה זמנית או משבר ניתן לפנות אל יועץ הקליטה ולבקש סיוע כספי מיוחד (חד-פעמי) מקרן מנהל המחוז.
 • עולים עם נכות קשה הזקוקים לעזרה רבה של אדם אחר בפעולות היום יום עשויים להיות זכאים לקצבה מיוחדת בשנה הראשונה לעלייתם. למידע נוסף ראו קצבת שירותים מיוחדים וקצבת נכות לעולים.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים