עולים שמשגיחים על בן משפחה חולה (שגם הוא עולה) ולא מסוגלים לעבוד עשויים לקבל סיוע כלכלי
הסיוע ניתן למשך עד 6 חודשים (מהחודש ה-7 לעלייה עד סוף השנה הראשונה)
סכום הסיוע בין 1,730 ₪ ל-4,400 ₪ בחודש (נכון לשנת 2022) בהתאם למספר הנפשות במשפחה
למידע נוסף ראו באתר משרד העלייה והקליטה

תקציר

עולים שמשגיחים על בן משפחה חולה עשויים לקבל סיוע כלכלי מטעם משרד העלייה והקליטה לתקופה של עד 6 חודשים.

טיפ
 • בתום השנה הראשונה לעלייה, מומלץ לפנות למוסד לביטוח לאומי ולבדוק אפשרות לקבלת זכויות בהתאם לתנאי הזכאות.
 • ישנן זכויות שניתנות כבר בשנה הראשונה לעלייה לארץ.
 • למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.


מי זכאי?

 • עולים בשנת העלייה הראשונה, שעונים על כל התנאים הבאים:
  1. הם משגיחים על בן משפחה חולה שגם הוא עולה (בן/בת זוג, ילד/ה, הורה או מי שהם מונו לו כאפוטרופוס).
  2. הם בגיל שבין 18 לגיל פרישה (65-62 לנשים לפי תאריך לידתן ו-67 לגברים).
  3. הם ובני זוגם (אם יש) לא עובדים, לא לומדים בקורסים ולא קיבלו סיוע מקרנות לעצמאים.
  4. אין להם או לבני זוגם רכב, אלא אם הם זכאים לגמלת ניידות.
 • למידע לגבי סיוע שעשוי להינתן לחולה עצמו, ראו תשלום הבטחת קיום לעולים חולים או מאושפזים.

תהליך מימוש הזכות

 • לקבלת תנאי הזכאות המלאים והגשת הבקשה, יש לפנות ליועץ הקליטה האישי במרחב משרד העלייה והקליטה הקרוב למקום המגורים.
 • במסגרת הגשת הבקשה, יש להציג מסמכים שונים, כגון:
  • תעודת זהות (של העולה המשגיח ושל בן המשפחה החולה).
  • תעודת עולה (של העולה המשגיח ושל בן המשפחה החולה).
  • אישורים המעידים על הצורך להשגיח על בן המשפחה החולה או על הצורך לסייע לו בפעולות יום-יומיות.
  • אישור מהמוסד לביטוח לאומי על כך שבן המשפחה החולה אינו מקבל קצבת סיעוד.
  • במקרה שלעולה המשגיח ולבן זוגו יש רכב בבעלותם- אישור מהמוסד לביטוח לאומי על הזכאות לרכב ניידות (לנכים).

גובה הסיוע

 • סכום הסיוע החודשי נע בין 1,730 ₪ ל-4,400 ₪ (נכון לשנת 2022) ונקבע לפי הרכב המשפחה (מספר הנפשות).
 • למידע על סכומי הסיוע לפי הרכב המשפחה, ראו באתר משרד העלייה והקליטה.

חשוב לדעת

 • במקרה שהבקשה הוגשה לאחר תחילת תקופת הזכאות (אחרי החודש ה-7 לעלייה), יתאפשר תשלום עבור חודש אחד רטרואקטיבי בהמלצת הלשכה/באישור יועץ הקליטה, או עו"ס מחוזי.
 • במקרה של מצוקה זמנית או משבר ניתן לפנות אל יועץ הקליטה ולבקש סיוע כספי מיוחד מקרן מנהל המחוז. סיוע זה הינו חד-פעמי.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים