הקדמה:

עולה המשגיח על בן משפחה חולה (שאף הוא עולה) עשוי להיות זכאי לסיוע כלכלי במחצית השנייה של שנת העלייה הראשונה (לאחר סיום קבלת סל הקליטה)
הסיוע ניתן לעולה שאינו מסוגל להשתלב בתעסוקה או להשתכר מעבודה בשל השגחתו על בן המשפחה החולה
הסיוע ניתן לתקופה של עד 6 חודשים (מהחודש ה-7 ועד החודש ה-12 בשנת העלייה הראשונה)
גובה הסיוע החודשי נע בין 1,730 ש"ח ל-4,400 ש"ח ונקבע לפי מספר הנפשות במשפחה
למידע נוסף ראו באתר משרד העלייה והקליטה


עולה המשגיח על בן משפחה חולה עשוי להיות זכאי לסיוע כלכלי מטעם משרד העלייה והקליטה לתקופה של עד 6 חודשים.

 • הסיוע ניתן לעולה במחצית השנייה של שנת העלייה הראשונה, לאחר סיום קבלת סל הקליטה.
 • ככלל, הסיוע ניתן במקרה שהעולה המשגיח לא מסוגל להשתלב בתעסוקה ולהשתכר מעבודה עקב הצורך בהשגחה.
 • לקבלת תנאי הזכאות המלאים והגשת הבקשה, יש לפנות ליועץ הקליטה האישי במרחב משרד העלייה והקליטה הקרוב למקום המגורים.
טיפ
 • בתום השנה הראשונה לעלייה, מומלץ לפנות למוסד לביטוח לאומי ולבדוק אפשרות לקבלת זכויות בהתאם לתנאי הזכאות.
 • ישנן זכויות שניתנות כבר בשנה הראשונה לעלייה לארץ.
 • למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.

מי זכאי?

 • עולה בשנת העלייה הראשונה, שעונה על כל התנאים הבאים:
  1. הוא משגיח על בן משפחה חולה שאף הוא עולה: בן זוג, ילד, הורה או עולה שהמשגיח הוא האפוטרופוס שלו.
  2. גיל העולה המשגיח: לאישה 18-60, לגבר 18-65.
  3. העולה המשגיח ובן זוגו (אם יש בן זוג) לא עובדים, לא לומדים בקורסים ולא קיבלו סיוע מקרנות לעצמאיים.
  4. העולה המשגיח ובן זוגו אינם בעלים של רכב או שהם מקבלים קצבת ניידות מהמוסד לביטוח לאומי.
 • למידע לגבי סיוע שעשוי להינתן לחולה עצמו, ראו תשלום הבטחת קיום לעולים חולים או מאושפזים.

תהליך מימוש הזכות

 • לקבלת תנאי הזכאות המלאים והגשת הבקשה, יש לפנות ליועץ הקליטה האישי במרחב משרד העלייה והקליטה הקרוב למקום המגורים.
 • במסגרת הגשת הבקשה, יש להציג מסמכים שונים, כגון:
  • תעודת זהות (של העולה המשגיח ושל בן המשפחה החולה).
  • תעודת עולה (של העולה המשגיח ושל בן המשפחה החולה).
  • אישורים המעידים על הצורך להשגיח על בן המשפחה החולה או על הצורך לסייע לו בפעולות יום-יומיות.
  • אישור מהמוסד לביטוח לאומי על כך שבן המשפחה החולה אינו מקבל קצבת סיעוד.
  • במקרה שלעולה המשגיח ולבן זוגו יש רכב בבעלותם- אישור מהמוסד לביטוח לאומי על הזכאות לרכב ניידות (לנכים).

גובה הסיוע

 • סכום הסיוע החודשי נע בין 1,730 ש"ח ל-4,400 ש"ח ונקבע לפי הרכב המשפחה (מספר הנפשות).
 • למידע על סכומי הסיוע לפי הרכב המשפחה, ראו באתר משרד העלייה והקליטה.

חשוב לדעת

 • במקרה שהבקשה הוגשה לאחר תחילת תקופת הזכאות (אחרי החודש ה-7 לעלייה), יתאפשר תשלום עבור חודש אחד רטרואקטיבי בהמלצת הלשכה/באישור יועץ הקליטה, או עו"ס מחוזי.
 • במקרה של מצוקה זמנית או משבר ניתן לפנות אל יועץ הקליטה ולבקש סיוע כספי מיוחד מקרן מנהל המחוז. סיוע זה הינו חד-פעמי.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים