הקדמה:

עולים עם מוגבלות, עם נכות ועיוורים, עשויים להיות זכאים לסיוע כלכלי במחצית השניה של שנת העלייה הראשונה (לאחר סיום קבלת "סל קליטה")
הסיוע ניתן לעולים שאינם מסוגלים להשתלב בתעסוקה או להשתכר מעבודה עקב מצבם
הסיוע ניתן לתקופה של עד 6 חודשים (מהחודש ה-7 ועד החודש ה-12 בשנת העלייה הראשונה)
גובה הסיוע החודשי נע בין 2,897 ש"ח ל-4,400 ש"ח (נכון לשנת 2018) ונקבע לפי מס' הנפשות במשפחה


משרד העלייה והקליטה, מעניק לעולים עם מוגבלות, עם נכות ועיוורים, העומדים בתנאי הזכאות, סיוע כלכלי לתקופה של עד 6 חודשים.

 • הסיוע ניתן במחצית השנייה של שנת העלייה הראשונה, לאחר סיום קבלת סל הקליטה.
 • ככלל, הסיוע ניתן לעולים עם מוגבלות, עם נכות ועיוורים שלא מסוגלים להשתלב בתעסוקה ולהשתכר מעבודה עקב מצבם.
 • לקבלת תנאי הזכאות המלאים והגשת הבקשה, יש לפנות ליועץ הקליטה האישי במרחב משרד העלייה והקליטה הקרוב למקום המגורים.

מי זכאי?

 • עולה עם מוגבלות, עם נכות או עיוור, בשנת העלייה הראשונה, שעונה על כל התנאים הבאים:
  1. גיל 18 - 60.
  2. בעל אישור רפואי המעיד על מצבו הרפואי וחוסר יכולתו לעבוד כתוצאה ממנו.
  3. לא עובד ולא לומד בקורס.
  4. לא קיבל סיוע מאחת הקרנות ליזמים.
  5. בן זוגו של העולה לא עובד, לא לומד בקורס ולא קיבל סיוע מאחת הקרנות.

תהליך מימוש הזכות

 • לקבלת תנאי הזכאות המלאים והגשת הבקשה, יש לפנות ליועץ הקליטה האישי במרחב משרד העלייה והקליטה הקרוב למקום המגורים.
 • במסגרת הגשת הבקשה, יש להציג מסמכים שונים, כגון:
  • תעודת זהות.
  • תעודת עולה.
  • לעולה עיוור - תעודת עיוור / לקוי ראיה ממשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.
  • לעולה עם מוגבלות או עם נכות- אישורים רפואיים מתאימים.
 • הסיוע יועבר לזכאים ישירות לחשבון הבנק.

גובה הסיוע

 • נכון לשנת 2018, סכום הסיוע החודשי נע בין 2,897 ש"ח ל-4,400 ש"ח ונקבע לפי הרכב המשפחה (מס' הנפשות).
 • למידע על סכומי הסיוע לפי מס' הנפשות במשפחה, לחצו כאן.

חשוב לדעת

 • במקרה שהבקשה הוגשה לאחר תחילת תקופת הזכאות (אחרי החודש ה-7 לעלייה), יתאפשר תשלום עבור חודש אחד רטרואקטיבי בהמלצת הלשכה/באישור יועץ הקליטה, או עו"ס מחוזי.
 • בתום השנה הראשונה לעלייה, מומלץ לפנות למוסד לביטוח לאומי ולבדוק אפשרות להמשך קבלת סיוע בהתאם לתנאי הזכאות של המוסד.
 • במקרה של מצוקה זמנית או משבר ניתן לפנות אל יועץ הקליטה ולבקש סיוע כספי מיוחד מקרן מנהל המחוז. סיוע זה הינו חד-פעמי.
 • למידע על זכויות נוספות המוענקות לעולים ראו פורטל עולים.
 • למידע על זכויות נוספות המוענקות לעיוורים ולקויי ראיה ראו פורטל עיוורים ולקויי ראיה.
 • למידע על זכויות ושירותים נוספים לאנשים עם מוגבלויות ראו פורטל אנשים עם מוגבלויות.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים