פורטל זה כולל מידע מקיף על זכויותיהם של עיוורים ולקויי ראייה.

בישראל חיים אלפי אנשים שלוקים בראייתם. רבים מהם מוכרים כעיוורים ולקויי ראייה. משרד הרווחה מנפיק לאוכלוסייה זו תעודת עיוור / לקוי ראייה שמקנה להם זכויות והטבות שונות שיפורטו כאן.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

  • המידע המקורי בנושא עיוורים ולקויי ראייה, נסמך בעיקר על מדריך זכויות ושירותים לעיוורים בישראל של השירות לעיוור במשרד הרווחה, והועלה לאתר על ידי מילגאים בתמיכת השירות לעיוור.