ילדים שחוזרים לבתי הספר ולגני הילדים לאחר היעדרות ממושכת מסיבות רפואיות עשויים להיות זכאים לשיעורי העשרה, שיעורי עזר וליווי חינוכי מסל "שעות חולים" של משרד החינוך
ילדים שחוזרים למערכת החינוך, ויש להם עדיין צרכים בריאותיים מיוחדים, עשויים להיות זכאים לליווי של סייעת רפואית
למידע נוסף ראו "הנחיות ליישום חוק חינוך חינם לילדים חולים" של המינהל הפדגוגי במשרד החינוך


ילדים שנעדרו ממערכת החינוך בשל מחלה, עשויים להיות זכאים לשיעורי העשרה, שיעורי עזר וליווי על-ידי המורים והצוות החינוכי מסל "שעות חולים" של משרד החינוך.

מי זכאי?

  • תלמידים בבתי הספר ובגני הילדים, שמחמת מצבם הבריאותי נעדרו מהמסגרת החינוכית למשך התקופה או התקופות הבאות:
    • תקופה רצופה העולה על 4 שבועות.
    • תקופות קצרות יותר בתכיפות גבוהה במהלך שנת הלימודים, בגין טיפולים מתמשכים, ולפחות 30 ימים סך הכל במהלך השנה.
  • שעות התגבור מיועדות לשנת הלימודים שבה חזר התלמיד למסגרת החינוכית, וניתן להשתמש בהן לאותה שנה בלבד (במידת הצורך, יש לחדש את הבקשה לזכאות לשעות לשנת הלימודים שאחריה).

תהליך מימוש הזכות

  • עם שובו של הילד למסגרת החינוכית, יכין הצוות החינוכי ביחד עם ההורים תוכנית מותאמת, ובה הערכה של צרכיו בתחומים השונים (לימודי, טיפולי, רגשי וכו').
  • מנהל המוסד החינוכי אחראי להגיש את הבקשה לאישור שעות תגבור ממשרד החינוך.
  • שעות התמיכה ניתנות מעבר לשעות הלימוד של התלמיד בכיתה, כדי לא לשבש את מהלך לימודיו הרגיל.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים