סטודנט שנעדר מלימודים עקב שירות מילואים זכאי לעדיפות בשאילת ספרים ולשאילת ספרים בכמות העולה על הכמות הרגילה
מומלץ לפנות לרכז המילואים לקבלת מידע ופרטים נוספים על הליך מימוש הזכות במוסד הלימודי

תקציר

 • סטודנט שנעדר מלימודים עקב שירות מילואים זכאי בתקופה הסמוכה לשירות המילואים ובהתאם לנוהלי המוסד הלימודי:
  • לעדיפות בשאילת ספרים בספרייה
  • לשאילת ספרים בכמות העולה על הכמות הרגילה

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות תינתן בהתאם לנוהלי המוסד הלימודי, כמו למשל:
  • מתן הודעה על יציאה למילואים (ככלל, כשבועיים לפני היציאה)
  • מספר ימי שירות מילואים מינימלי
  • הצגת אישור מצה"ל על שירות מילואים

חשוב לדעת

 • בחלק ממוסדות הלימוד ואגודות הסטודנטים ניתנות הטבות נוספות לסטודנט המשרת במילואים, מעבר לזכויות הקבועות בחוק ובכללי המועצה להשכלה גבוהה.
 • מומלץ לפנות לרכז המילואים לקבלת מידע או פרטים נוספים על הליך מימוש הזכות במוסד הלימודי.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות