סטודנט שנעדר מלימודים עקב שירות מילואים זכאי לצפות בשיעורים שהפסיד או להאזין להם, אם קיימת אפשרות כזו
המוסד הלימודי נדרש ליצור מאגר הרצאות בקורסי מבואות וקורסים מרכזיים במדיה דיגיטאלית וליצור גישה אליהם באינטרנט או בדרך אחרת
מומלץ לפנות לרכז המילואים לקבלת מידע ופרטים נוספים על הליך מימוש הזכות במוסד הלימודי


סטודנט שנעדר מלימודים עקב שירות מילואים זכאי לצפות בשיעורים שהפסיד או להאזין להם, אם ישנה אפשרות כזו.

  • מוסד להשכלה גבוהה או על-תיכונית נדרש לפעול, ככל הניתן, להכנת מאגר של הרצאות בקורסי מבואות וקורסים מרכזיים במדיה דיגיטאלית ויצירת גישה אליהם באמצעות האינטרנט או בדרך אחרת.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות תינתן בהתאם לנוהלי המוסד הלימודי, כמו למשל:
    • מתן הודעה על יציאה למילואים (ככלל, כשבועיים לפני היציאה).
    • מספר ימי שירות מילואים מינימלי.
    • הצגת אישור מצה"ל על שירות מילואים.

חשוב לדעת

  • בחלק ממוסדות הלימוד ואגודות הסטודנטים ניתנות הטבות נוספות לסטודנט המשרת במילואים, מעבר לזכויות הקבועות בחוק ובכללי המועצה להשכלה גבוהה.
  • מומלץ לפנות לרכז המילואים לקבלת מידע ופרטים נוספים על הליך מימוש הזכות במוסד הלימודי.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות