הטרדה מינית במקום העבודה נחשבת נסיבה ביחסי עבודה שבגינה אין לדרוש מהעובד שימשיך בעבודתו
עובד/ת שהתפטר/ה מהעבודה בשל הטרדה מינית זכאי/ת לפיצויי פיטורים בתנאי שעבד/ה לפחות שנה באותו מקום עבודה
על העובד/ת חלה חובה להתריע בפני המעסיק על הנסיבות שבגינן לא ניתן להמשיך בעבודה, ולאפשר למעסיק לתקן את המצב

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית המשפט העליון
שם התיק:בגץ 9239/17
תאריך:24.02.2019
קישור:לקריאת פסק הדין

רקע עובדתי

 • העובדת (המערערת) סיימה את עבודתה אצל המשיבים בשל הטרדה מינית במקום העבודה.
 • בית הדין האזורי לעבודה פסק לטובת העובדת פיצויי פיטורים, תמורת הודעה מוקדמת ופיצוי על הטרדה מינית לפי חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה.
 • בערעור שהוגש לבית הדין הארצי לעבודה, פסק בית הדין, שהעובדת התפטרה ולכן איננה זכאית לפיצויי פיטורים ותשלום חלף הודעה מוקדמת.
 • העובדת עתרה לבית המשפט העליון כנגד פסיקתו של בית הדין הארצי לעבודה.

פסיקת בית המשפט העליון

בהסכמת הצדדים, בוטל פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה, והמשיבים חויבו לשלם לעובדת את הסכומים שנפסקו בפסק הדין של בית הדין האזורי.

 • סעיף 11(א) לחוק פיצויי פיטורים קובע שבמקרה בו עובד התפטר בגלל "הרעה מוחשית" בתנאי העבודה או בגלל "נסיבות ביחסי העבודה שבגללן אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו", יראו את התפטרותו כפיטורים והעובד יהיה זכאי לפיצויי פיטורים, בתנאי שעבד לפחות שנה באותו מקום עבודה.
 • הטרדה המינית במקום העבודה עולה כדי "נסיבות ביחסי עבודה שבהן אין לדרוש מעובד כי ימשיך בעבודתו".
 • עובד אשר התפטר עקב הטרדה מינית במקום העבודה יהיה זכאי לפיצויי פיטורים אם התקיימו 2 התנאים הבאים:
  • קיים קשר ישיר בין ההתפטרות לבין ההטרדה המינית במקום העבודה.
  • העובד התריע בפני המעסיק על הנסיבות שבגינן הוא אינו יכול להמשיך בתפקידו, כדי לאפשר למעסיק לתקן את המצב. כאשר ברור על פניו שאין בידי המעסיק לשנות ולתקן את הפגיעה, אין צורך בהתרעה.
 • תנאים אלו התקיימו במקרה זה, ועל כן יש לראות את התפטרותה של העובדת בגין ההטרדה מינית במקום העבודה, כפיטורים המזכים אותה בפיצויי פיטורים.
 • התוצאה של ראיית ההתפטרות כפיטורים משקפת את החומרה של הטרדה מינית במקום העבודה, ואת המציאות של עובד שנפגע באופן זה.

משמעות

 • עובד/ת שהתפטר/ה מהעבודה בשל הטרדה מינית זכאי/ת לפיצויי פיטורים בתנאי שעבד/ה לפחות שנה באותו מקום עבודה, ובתנאי שלפני ההתפטרות התריע/ה בפני המעסיק על הנסיבות שבגינן לא ניתן להמשיך בעבודה, כדי לאפשר למעסיק לתקן את המצב.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • נוסח פסק הדין האדיבות אתר נבו.