מדריך זה מרכז את עיקרי המידע בנוגע להטרדה מינית בעבודה, כולל הזכויות והחובות של העובדים והמעסיקים
המידע רלוונטי לנשים ולגברים, כולל מי שהוטרדו על-ידי בני/בנות המין שלהם/ן
הטרדה מינית וכן התנכלות לעובד/ת שהוטרד/ה, התלונן/ה, הגיש/ה תביעה או העיד/ה במסגרת תלונה או תביעה, הן עבירות פליליות שעונשן מאסר
עובד/ת יכול/ה להגיש תביעת פיצויים נגד מי שהטריד/ה אותו/ה מינית וכן נגד מי שהתנכל/ה לו/ה
מפחד/ת להתלונן? בכל אחד מהשלבים ניתן להיעזר במרכזי הסיוע לנפגעי תקיפה מינית (מס' טלפון 1202 לנשים, 1203 לגברים) ובקווי הסיוע של ארגוני הסיוע המפורטים בהמשך


מישהו בעבודה העיר לך על הרגלים היפות שלך? אנשים בעבודה מדברים על הרגליהם המיניים? עובדים אחרים גולשים באתרי פורנו בנוכחותך או מציגים תמונות אירוטיות בעבודה? אחד העובדים מספר בדיחות גסות, מדבר בשפה מינית בוטה, או עושה תנועות פיזיות בוטות? ייתכן שזו הטרדה מינית, וזכותך להתלונן.

בעשורים האחרונים התגברה ההבנה שפגיעה מינית אינה רק פגיעה פיזית (כמו אונס או מעשים מגונים), וקיימות פגיעות מיניות נוספות שעשויות להתבטא בפגיעות מילוליות. פגיעות אלה יכולות להתבצע על ידי גברים ונשים וכלפי כל אחד מהם. כדי להתמודד עם בעיה נחקק החוק למניעת הטרדה מינית. החוק עוסק בהטרדות מיניות המבוצעות במקומות שונים ולא רק במקומות העבודה. עם זאת, הוא מחמיר במקרה שההטרדה בוצעה במסגרת העבודה.

 • אחד האתגרים בנושא הטרדה מינית הוא ההבחנה מתי חיזור שנתפס כלגיטימי הופך להטרדה מינית. המידע במדריך מתמודד עם השאלה ובעיקר בהדגשת זכות הסירוב של הקורבן להמשיך ולסבול מההתנהגות הפוגענית.
 • מחקרים מלמדים שבמקומות עבודה שמתרחשות בהם הטרדות מיניות ובמקומות עם סביבת עבודה רווית תכנים מיניים, קיימת הסתברות גבוהה לאפליה בעבודה.
 • המדריך להתמודדות עם הטרדה מינית מיועד לסייע לנשים ולגברים שהוטרדו או מוטרדות/מוטרדים מינית במקום העבודה. המדריך מסייע גם למעסיקים לנהל סביבה מוגנת מהטרדות מיניות ולהתמודד עם אירועים של הטרדה מינית בהקשר של מקום העבודה.
אזהרה
מדריך זה עוסק בהטרדה מינית במסגרת העבודה בלבד
למידע על הטרדה מינית במסגרות אחרות (כגון: שירות צבאי או מוסדות חינוך) ראו בפורטל הטרדה מינית.

הטרדה מינית בעבודה

הטרדה מינית היא התנהגות בעלת אופי מיני שיש בה כדי לפגוע בכבוד, בחירות, בפרטיות ובזכות לשוויון של המוטרד/ת.

 • הטרדה מינית יכולה להיות מילולית, לא מילולית (שפת גוף, רמיזות, הצגת תכנים פורנוגרפיים) ופיזית.
 • הטרדה מינית נתפסת לרוב כמצב שבו נשים מוטרדות מינית על-ידי גברים, אבל עשויה לקרות גם כאשר נשים מטרידות גברים או כאשר נשים וגברים מוטרדים על-ידי בנות/בני מינן/ם.
 • החוק בישראל מחמיר בכל הנוגע להטרדה מינית במקומות עבודה ובמסגרת יחסי עבודה.
  • החוק מטיל אחריות על המעסיק למנוע הטרדה מינית במסגרת העבודה ולמנוע וסביבת עבודה רווית תכנים מיניים.
  • החוק דורש ממנהל להימנע באופן מוחלט מהצעות ומהתייחסויות מיניות כלפי העובדים, אפילו הם לא הראו את התנגדותם לכך, שאם לא כן ניתן להאשים אותו בביצוע הטרדה מינית במסגרת העבודה.
דוגמה
מסגרת עבודה היא כל אחד מאלה:
 • מקום העבודה עצמו.
 • מקום אחר שבו מתנהלת פעילות מטעם המעסיק תוך כדי העבודה או תוך ניצול מרות ביחסי העבודה בכל מקום שהוא (לדוגמה בנופש, בהסעה לעבודה, במסיבה שקשורה לעבודה, בערב בפאב, בקורס מטעם העבודה).
 • הטרדה מינית היא עבירה פלילית וגם עוולה אזרחית.
  • מי שנפגע/ה מהטרדה מינית במקום העבודה יכול/ה להגיש תלונה לאחראי על מניעת הטרדה מינית במקום העבודה, להגיש תלונה במשטרה נגד המטריד/ה וגם להגיש תביעת פיצויים נגד המטריד/ה בבית הדין לעבודה.
  • במקרים מסוימים ניתן להגיש תביעת פיצויים גם נגד המעסיק.
  • ראו הרחבה בהמשך.
 • החוק מגן על מי שהוטרד/ה מינית.
  • אסור להפלות עובד/ת או מועמד/ת לעבודה בשל כך שעבר/ה הטרדה מינית במקום העבודה, הגיש/ה תלונה או תביעה על רקע הפגיעה, או סייע/ה לעובד/ת אחר/ת שנפגע/ה להגיש תלונה או תביעה. ראו הרחבה בהמשך.
  • אסור להתנכל לעובד/ת שהוטרד/ה מינית וכן למי שהגיש/ה תלונה או תביעה בגין הטרדה מינית. כמו כן אסור להתנכל לעד מטעם מי שהוטרד/ה ולכל אדם אחר שנקט עמדה לטובת הנפגע/ת. ראו הרחבה בהמשך.
טיפ
אם נפגעת מהטרדה מינית ואת/ה חושש/ת להתלונן, ניתן להיעזר בארגוני הסיוע המפעילים קווי סיוע משפטיים וליווי בתהליך.

מהי הטרדה מינית?

הצעות חוזרות בעלות אופי מיני

 • הצעות חוזרות בעלות אופי מיני המופנות למי שהראה למטריד/ה כי הוא אינו מעוניין בהצעות אלה, נחשבות כהטרדה מינית.
אזהרה
אם ההצעות החוזרות נעשו במסגרת יחסי מרות במקום העבודה (למשל, בין הממונה לבין עובד/ת הכפוף/ה לו), ההצעות החוזרות ייחשבו להטרדה מינית, גם אם המוטרד או המוטרדת לא הראו כי אינם/ן מעוניינים/ות.
 • הצעות ייחשבו להטרדה מינית רק אם מדובר בהצעות חוזרות. גם הצעות הנאמרות מספר פעמים במסגרת זמן קצרה של מספר דקות או במסגרת אירוע אחד, הן הצעות חוזרות.
 • ההצעות צריכות להיות בעלות אופי מיני -
  • האופי המיני של ההצעה נגזר לא רק מהמילים הכלולות בה, אלא גם מנסיבות העניין (כגון היחסים בין הצדדים, פערי הכוחות, פערי גילים, כמות ההצעות, פגיעתן של ההצעות בכבוד האדם של המוטרד או בשוויון ובשמרנותו של המגזר שאליו משתייכים הצדדים).
  • גם ביטויים שאינם בעלי אופי מיני מפורש, הנאמרים בצורה "מנומסת" יותר, עשויים להיות בעלי אופן מיני על סמך הנסיבות הסובבות את האמירה.
דוגמה
מנהל שמציע לעובדת להזמין עבור שניהם חדר במלון, הצעה לצאת יחד, הצעה לקיום יחסי מין וכו'.
 • ההצעות ייחשבו להטרדה מינית רק אם המוטרדים "הראו שאינם מעוניינים"
  • ניתן להראות חוסר עניין באמצעות מילים או בהתנהגות חד-משמעית, כגון: עזיבת החדר בפתאומיות, הפניית הגב, התחמקות ברורה, אמירה המבקשת להפסיק או אמירה מתחמקת שמהן ניכר חוסר העניין של המוטרד.
  • במקרים מסוימים הצעות חוזרות יכולות להיחשב להטרדה מינית, גם אם המוטרדים לא הראו שאינם מעוניינים.
דוגמה
 • אם קטין/ה מתחת לגיל 15 מוטרד/ת על-ידי מי שאינו/ה קטין/ה.
 • אם קיימים יחסי מרות בין המטריד/ה למוטרד/ת, כגון: ממונה המטריד/ה עובד/ת שכפוף/ה לו/ה.
 • הצעות או התייחסויות שהופנו למשתקם במסגרת תעסוקה, תוך ניצול יחסי מרות בהטרדה מינית בתעסוקה או ניצול תלות.

התייחסויות חוזרות בעלות אופי מיני

 • התייחסויות חוזרות המופנות לאדם מסוים ומתמקדות במיניותו או במיניות של אדם אחר, והאדם שאליו הופנו ההתייחסויות הראה למטריד/ה כי הוא אינו מעוניין באמירות או בהתייחסויות אלה, נחשבות כהטרדה מינית.
אזהרה
אם התייחסויות מיניות אלה נעשו במסגרת יחסי מרות במקום העבודה (למשל, בין ממונה לבין עובד/ת הכפוף/ה לממונה), ההתייחסויות ייחשבו להטרדה מינית, גם אם המוטרדים לא הראו כי אינם מעוניינים.
 • האופי המיני של ההתייחסות נגזר לא רק מהמילים הכלולות בה, אלא גם מנסיבות העניין (כגון היחסים בין הצדדים, פערי הכוחות, פערי גילים, פגיעתן של אותן אמירות או התייחסויות בכבוד האדם של המוטרד או בשוויון ובשמרנותו של המגזר שאליו משתייכים הצדדים).
 • גם ביטויים שאינם בעלי אופי מיני מפורש, הנאמרים בצורה "מנומסת" יותר, עשויים להיות בעלי אופן מיני על סמך הנסיבות הסובבות את האמירה.
 • ההתייחסויות המיניות עשויות להתמקד במיניותו של האדם שאליו פונה המטריד/ה או במיניות של אדם אחר.
דוגמה
 • מפקד שהתקשר לחיילת במשמרת לילה שאל אותה מה היא לובשת, האם היא במיטה, מה יחסיה עם חברה, האם היא לובשת פיג'מה סקסית.
 • עולה חדשה שחבר לעבודה "תיקן" את העברית שלה תוך שימת מילים גסות בפיה.
 • קצין משטרה שסיפר בדיחות גסות לבנות שירות ושיתף אותן בהרגליו המיניים.
 • שאלות על הרגלים מיניים.
 • שיתוף בסיפורים על מעשיים מיניים.
 • אישה שננשכה על-ידי כלב והגיעה למיון, ושני טכנאי רנטגן שעמדו מאחורי וילון התייחסו בשיחתם כלפיה בביטויים מיניים בוטים.
 • גלישה לאתרים פורנוגרפיים בנוכחות עובדות כפופות.
 • שליחת דוא"ל בעל תוכן פורנוגרפי לעמיתה לעבודה שהודיעה כי היא אינה מעוניינת בכך.
 • מחוות גוף ועוויתות פנים בעלות קונוטציות מיניות מובהקות, כמו ליקוק שפתיים.
 • סיפורים של ממונה בעבודה על יחסי מין שקיים.
 • בדיחות גסות.
 • הצגת תמונות ארוטיות וסרטונים בעלי אופי מיני.
 • ההתייחסויות המיניות ייחשבו להטרדה מינית רק אם המוטרדים "הראו שאינם מעוניינים"
  • ניתן להראות חוסר עניין באמצעות מילים או בהתנהגות חד-משמעית, כגון: עזיבת החדר בפתאומיות, הפניית הגב, התחמקות ברורה, אמירה המבקשת להפסיק או אמירה מתחמקת שמהן ניכר חוסר העניין של המוטרד/ת.
  • במקרים מסוימים התייחסויות מיניות יכולות להיחשב להטרדה מינית, גם אם המוטרדים לא הראו שאינם מעוניינים.
 • דוגמה
  • אם קטין/ה מתחת לגיל 15 מוטרד/ת על-ידי מי שאינו/ה קטין/ה.
  • אם קיימים יחסי מרות בין המטריד/ה למוטרד/ת, כגון: ממונה המטריד/ה עובד/ת שכפוף/ה לו/ה.
  • הצעות או התייחסויות שהופנו למשתקם במסגרת תעסוקה, תוך ניצול יחסי מרות בהטרדה מינית בתעסוקה או ניצול תלות.

  אמירות מבזות ומשפילות בעלות אופי מיני

  • אמירות מבזות ומשפילות בעלות אופי מיני הן אמירות שיש בהן התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו או לנטייתו המינית.
  • מדובר באמירות שעל פניהן, על-פי אמות מידה אובייקטיביות, הן משפילות ומבזות או פוגעות בכבוד, גם אם הביטוי המבזה לא כוון באופן ספציפי דווקא אל המוטרד/ת.
  דוגמה
  דוגמאות לאמירות מבזות ומשפילות בעלות אופי מיני:
  • "כל הנשים זונות", גם כשהאמירה לא מופנית כלפי אישה ספציפית.
  • "הדבקת" אמירות בעלות אופי מיני על תמונה.
  • אמירה מבזה ומשפילה על רקע נטייה מינית.

  הפצת תמונות, סרטונים או הקלטות בעלי אופי מיני של אדם ללא הסכמתו

  • פרסום או הפצה של תמונות, הקלטות או סרטונים של אדם, המתמקדים במיניותו, בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל את האדם או לבזותו, ולא ניתנה הסכמתו לפרסום, מהווים הטרדה מינית.
  • מי שמפיץ או מפרסם תמונות, סרטונים או הקלטות כאמור, מבצע עבירה פלילית שעונשה הוא עד 5 שנות מאסר.
  • האיסור לפרסם או להפיץ תמונות או סרטונים בעלי אופי מיני אינו חל רק על מי שצילם אותם, אלא גם על מי שקיבל אותם לידיו, גם אם לא צילם אותם בעצמו.
  אזהרה
  מי שמפיץ תמונות, הקלטות או סרטונים בעלי אופי מיני מבצע עבירה פלילית גם אם לא צילם בעצמו את התמונות או הסרט, אלא רק הפיץ או העביר אותם לאחרים.

  מעשים מגונים

  מעשה מגונה הוא מעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים.

  • גם מעשה שנראה לכאורה תמים נבחן בהתאם לנסיבות.
  דוגמה
  • מגע בחזה
  • ליטוף הישבן
  • נשיקה בעלת אופי מיני ("נשיקה צרפתית") או שעל-פי נסיבותיה היא בעלת אופי מיני (נשיקה על הלחי כשלפניה או אחריה נאמרו אמירות בעלות אופי מיני)
  • אוננות בפרהסיה
  • חיבוק בעל אופי מיני (הצמדת אברים אינטימיים) או שאינו בעל אופי מיני לכשעצמו אך על-פי הנסיבות האופפות אותו הינו בעל אופי מיני (לפניו או אחריו הושמעו הצעות בעלות אופי מיני)
 • מעשה מגונה הוא עבירה פלילית שהעונש עליה הוא מאסר, שיכול להגיע בנסיבות מסוימות ל-10 שנות מאסר.
 • מי שבוצע בו/ה מעשה מגונה יכול/ה להגיש תביעת פיצויים נגד מבצע/ת המעשה.
 • למידע נוסף ראו מעשים מגונים.
 • סחיטה באיומים

  • סחיטה באיומים היא בעלת אופי מיני אם המעשה שנדרשים לעשותו במסגרת הסחיטה הוא מעשה בעל אופי מיני.
  • כשהמעשה שאדם נדרש לעשותו במסגרת הסחיטה הוא מעשה בעל אופי מיני מדובר בהטרדה מינית.
  דוגמה
  • "אם תסרב/י לקיים עמי יחסי מין, אפטר אותך"
  • "אם לא תסכים/י שאנשק אותך לא תוכל/י לצאת ליום העיון המחלקתי"
  • "אם לא תשכב/י עם החבר/ה שלי אספר לכולם ששכבת איתי"
  • "אם לא תתן/י לי לגעת בך, לא אמליץ עלייך להעלאת דרגה"
  • "אם לא תיסע/י איתי לסוף שבוע אסלק את הבן שלך מנבחרת הכדורגל"
  • סחיטה באיומים היא עבירה פלילית שעונשה עד 7 שנות מאסר.
  • אם המאוימ/ת, נכנע/ה לאיום וביצע/ה את המעשה שהתבקש/ה לעשות תחת האיום, העונש הצפוי למאיים/ת הוא עד 9 שנות מאסר.
  • כשהמעשה שנדרשים לעשותו במסגרת הסחיטה הוא בעל אופי מיני מדובר בהטרדה מינית.
  • למידע נוסף ראו סחיטה באיומים בעלת אופי מיני.

  מה ניתן לעשות אם חווית הטרדה מינית בעבודה?

  הגשת תלונה לאחראי על מניעת הטרדה מינית במקום העבודה

  טיפ
  אם האדם שכנגדו מתלוננים הוא עובד של קבלן כוח אדם המועסק אצל המעסיק, אפשר להגיש את התלונה לאחראי למניעת הטרדה מינית מטעם הקבלן או לאחראי מטעם המעסיק.
  • בתום הליך הבירור כותב האחראי דו"ח הכולל סיכום בירור התלונה על-ידו והמלצותיו המנומקות לגבי המשך הטיפול בה על-ידי המעסיק.
  • המעסיק המקבל את הדו"ח צריך להחליט אם הוא מקבל את המלצותיו של האחראי, ואם כן לפעול באחת מהאפשרויות הבאות:
   • לנקוט בפעולות כדי למנוע הטרדה מינית נוספת או כדי לתקן את הפגיעה שנגרמה. לשם כך רשאי המעסיק לתת הוראות לעובדים המעורבים במקרה, להורות על הרחקת הנילון/ה מהמתלונן/ת (לרבות באמצעות העברת הנילון/ה למחלקה אחרת או שלילת חלק מסמכויות הנילון/ה) או לנקוט בכל צעד אחר לשם כך.
   • לפתוח בהליכים משמעתיים לפי הוראות תקנון המשמעת החל אצל המעסיק. לעניין זה כוללים תקנוני המשמעת אפשרות לפגוע בשכר העובד/ת לתקופה קצובה או לא קצובה, לפגוע בדרגת העובד/ת או במסלול הקידום של העובד/ת, לנזוף בעובד/ת ואף לפטרו/ה.
   • לא לנקוט בכל צעד.
  • על המעסיק לפעול בלא דיחוי לביצוע החלטתו וכן למסור הודעה מנומקת בכתב על ההחלטה למתלונן/ת, לנילון/ה ולאחראי למניעת הטרדה מינית.
  • החוק קובע כי המעסיק יאפשר למתלונן/ת ולנילון/ה לעיין בדו"ח שערך האחראי.
  • מרבית מקומות העבודה נוהגים למסור העתק הדו"ח ביחד עם ההחלטה.
  טיפ
  במהלך בירור התלונה על המעסיק להגן על המתלונן/ת ועל העדים מפני התנכלות ומפני כל פגיעה במסגרת יחסי העבודה, בעיקר אם היא תוביל לשיבוש הליכי הבירור. לשם כך על המעסיק לשקול את הרחקת החשוד/ה מהמתלונן/ת (למשל, על-ידי העברה של החשוד/ה למחלקה אחרת או הוצאה לחופשה, שלילת חלק מסמכויות החשוד/ה לתקופת הבירור וכיו"ב).

  הגשת תלונה במשטרה

  • הטרדה מינית היא עבירה פלילית, שהעונש עליה הוא מאסר.
  • גם התנכלות לעובד או לאדם אחר על רקע הטרדה מינית או על רקע תלונה או תביעה שהגיש או שהיה מעורב בה, הינה עבירה פלילית שהעונש עליה הוא מאסר.
  דוגמה
  • העונש הצפוי למי שמטרידים מינית עשוי להגיע ל-2 שנות מאסר. אם בנוסף המטריד/ה התנכל/ה למי שהגיש/ה תביעה או תלונה על ההטרדה, העונש עשוי להגיע ל-4 שנות מאסר.
  • במקרים שההטרדה מתבטאת בפרסום או בהפצה של סרטונים, תמונות או הקלטות בעלות אופי מיני - העונש עשוי להגיע ל-5 שנות מאסר.
  • אם מדובר בסחיטה באיומים, העונש עשוי להגיע ל-9 שנות מאסר.
  • כאשר מדובר במעשה מגונה - העונש עשוי להגיע ל-10 שנים, בהתאם לנסיבות.
  • אדם אחר (שאינו המטריד/ה), שהתנכל/ה למי שהגיש/ה את התלונה, צפוי/ה למאסר של עד 3 שנים.

  הגשת תביעת פיצויים לבית הדין לעבודה

  • הטרדה מינית והתנכלות הקשורה בהטרדה מינית הן עוולות אזרחיות שהנפגעים מהן רשאים להגיש בגינן תביעה לפיצוי כספי.
  • אם ההטרדה המינית או ההתנכלות מתרחשות בסיטואציה הקשורה למקום העבודה ניתן להגיש תביעה אזרחית לבית הדין האזורי לעבודה.
  • התביעה יכולה להיות מוגשת על-ידי המוטרד/ת כנגד המטריד/ה וכן כנגד מקום העבודה (אם המעסיק לא מילא את חובותיו לנקיטת אמצעי מנע או לטיפול בתלונה על הטרדה מינית).
  • בית הדין לעבודה רשאי לפסוק בסיום ההליכים פיצוי בגין נזקיו המוכחים של התובע (אובדן ימי עבודה, נזקים נפשיים, הוצאות משפטיות, טיפול נפשי) או פיצוי ללא הוכחת נזק עד לסכום של 120,000 ₪.
  • אם ההטרדה המינית או ההתנכלות בוצעו מתוך מניע של גזענות או עוינות כלפי ציבור, רשאי בית הדין לפסוק פיצוי ללא הוכחת נזק עד לסכום של 240,000 ש"ח.
  טיפ
  מי שמגישים תביעה אזרחית בגין הטרדה מינית בעבודה זכאים להנחה בתשלום אגרת פתיחת תיק בבית הדין (אגרה מופחתת).
  • אם התביעה האזרחית מוגשת לבית הדין לאחר שהמטריד/ה הורשע בבית המשפט בעבירה פלילית של הטרדה מינית, אין צורך להוכיח מחדש את ביצוע המעשים בבית הדין לעבודה וניתן להסתמך על הכרעת הדין בפלילית. למידע נוסף ראו תביעה אזרחית נגררת להרשעה בפלילים.
  טיפ

  התפטרות וקבלת פיצויי פיטורים

  • עובד/ת שהתפטר/ה מהעבודה בשל הטרדה מינית זכאי/ת לפיצויי פיטורים בתנאי שעבד/ה לפחות שנה באותו מקום עבודה. ההטרדה המינית נחשבת לנסיבה שבגינה אין לדרוש מהעובד/ת להמשיך לעבוד. (לקריאת פסק דין בסוגיה זו ראו כאן).
  • על העובד/ת חלה חובה להתריע בפני המעסיק על הנסיבות שבגינן לא ניתן להמשיך בעבודה, ולאפשר למעסיק לנקוט פעולות אשר תאפשרנה לעובדת להישאר במקום העבודה.
  • למידע על ההליך ההתפטרות במקרה כזה ראו פיצויי פיטורים לעובד שהתפטר עקב הרעה מוחשית בתנאי העבודה.

  הגשת תביעה לדמי פגיעה או קצבת נכות מהמוסד לביטוח לאומי

  איסור להתנכל לאדם על על רקע הטרדה מינית או על רקע תלונה או תביעה בשל הטרדה מינית

  • אסור להתנכל למי שהוטרד/ה מינית וכן למי שהגיש/ה תלונה או תביעה בגין הטרדה מינית. כמו כן אסור להתנכל לעדים מטעם מי שהוטרדו מינית ולכל מי שנקטו עמדה לטובת הנפגע/ת.
  • התנכלות בהקשר של הטרדה מינית היא פגיעה מכל סוג שהוא בעקבות הטרדה מינית או בעקבות תלונה או תביעה בגין הטרדה מינית.
  • ההתנכלות עשויה להיות מופנית למוטרד/ת, לעד מטעמו/ה, או לכל מי שנקט/ה עמדה לטובת הנפגע/ת במסגרת ההליכים.
  דוגמה
  • מעסיק המפטר או מונע קידומה של עובדת בשל סירובה להצעות חוזרות בעלות אופי מיני.
  • מעסיק הפוגע בתנאי העבודה של העובד שהתלונן על התנהגות מבזה או משפילה כלפי מיניותו.
  • עובדת מסרה עדות בקשר להטרדה כלפי עובד אחר והמעסיק מעכב את קידומה בעבודה בשל כך.
  • פגיעות נוספות בעובד/ת שמקורן בהטרדה מינית או בתלונה או בתביעה שהוגשה על הטרדה מינית, כגון:
   • מניעת יציאה לימי עיון והשתלמויות
   • העברת תיקים שבטיפול עובד לעובד אחר
   • הערמת קשיים באישור דו"חות אש"ל
   • צמצום מספר שעות נוספות
   • פגיעה בשמה הטוב של המוטרדת (לא רק בהקשר של העבודה)
  • התנכלות בהקשר להטרדה מינית מהווה עבירה פלילית, שהעונש עליה 3 שנות מאסר.
  • בנוסף מי שנפגע/ה מהתנכלות על רקע הטרדה מינית יכול/ה להגיש תביעת פיצויים נגד המתנכל/ת.
  • למידע נוסף ראו התנכלות הקשורה בהטרדה מינית.

  מהן חובות המעסיק בהקשר של מניעת הטרדה מינית?

  יידוע העובדים על עיקרי החוק למניעת הטרדה מינית

  • מעסיק נדרש להביא לידיעת כל המנהלים והעובדים במקום העבודה את האיסור על הטרדה מינית והתנכלות לפי החוק ולדרוש מהם להימנע מהטרדה מינית והתנכלות.
  • מי שמעסיק עד 25 עובדים (כולל) רשאי למסור לכלל עובדיו עותק מהתקנון לדוגמה המצורף לתקנות ובכך יקיים הוראה זו. ראו דוגמאות לנוסח התקנון בשפות עברית, ערבית, רוסית ואנגלית.
  • מי שמעסיק מעל 25 עובדים חייב לתלות עותק של התקנון (אותו עליו להתאים למקום העבודה) במקום בולט לעין במקום העבודה, ובמקרה שמקום העבודה כולל כמה סניפים - בכל אחד מהם.
  • קיום פעולות הדרכה והסברה בנושא באופן קבוע תוך קיום בקרה על מידת המודעות של עובדים לנושא- מעסיק יאפשר לעובדיו להשתתף בפעולות הדרכה והסברה שעניינם מניעת הטרדה מינית על חשבון שעות העבודה המאורגנות ע"י ארגון העובדים או כל ארגון אחר העוסק במניעת הטרדה מינית. לחלופין רשאי המעסיק לארגן פעולות הדרכה והסברה בעצמו או באמצעות ארגון שכזה.
  • מעסיק שקיים אצלו תקנון משמעת מחויב לקבוע כי הטרדה מינית והתנכלות הן עבירות משמעת חמורות ולהתאים את תקנון המשמעת לעניינים אלו.
  • מעסיק נדרש להעמיד לעיונם של כלל עובדיו את הוראות החוק למניעת הטרדה מינית והתקנות, ועל-פי בקשתם אף למסור לעובדים עותק מהם.

  מינוי אחראי למניעת הטרדה מינית

  • מעסיק נדרש למנות אחראי למניעת הטרדה מינית. במידת הצורך, ובפרט כשמדובר במקום עבודה גדול או בעל פריסה גאוגרפית נרחבת, על המעסיק למנות יותר מאחראי אחד.
  • תפקידיו של האחראי:
   1. קבלת תלונות בנושאי הטרדה מינית.
   2. קיום בירור במקרה שהתקבלה תלונה על הטרדה מינית. (למידע על הליך בירור התלונה ראו טיפול בתלונה על הטרדה מינית).
   3. מתן המלצות למעסיק לגבי הטיפול במקרה של הטרדה מינית.
   4. מתן ייעוץ, מידע והדרכה לעובדים הפונים אליו.
  • האחראי יהיה אדם המתאים לתפקיד זה מבחינת כישוריו, ניסיונו, מעמדו המקצועי, יחסי האנוש שלו ובקיאותו בחוק (מומלץ כי האחראי יעבור הכשרה ייעודית המעוברת על-ידי גופי מגזר שלישי העוסקים בנושא).
  • ככל הניתן, ימנה המעסיק אישה לאחראית. בתי המשפט פירשו הוראה זו וקבעו כי מעסיק יצטרך להסביר מדוע לא מינה אישה בכל מקום שהייתה אפשרות כזו.
  • מי שמעסיק פחות מ-10 עובדים רשאי למנות את עצמו לאחראי לפי החוק.
  • המעסיק נדרש להביא לידיעת כל עובד את שם האחראי ואת הפרטים הדרושים לשם פנייה אליו. מקובל לעניין זה לציין פרטים אלה על גבי תקציר התקנון למניעת הטרדה מינית התלוי במקום העבודה.
  • המעסיק נדרש להקל על עובדיו את הגישה לאחראי ולתת לו את התנאים הדרושים למילוי תפקידו.
  • למידע נוסף ראו אחראי למניעת הטרדה מינית במקום העבודה.

  בירור תלונה ובירור הטרדות שבגינן לא הוגשו תלונות

  • תלונה על הטרדה מינית תוגש לידי אחראי למניעת הטרדה מינית במקום העבודה על-ידי הנפגע/ת או על-ידי כל אדם אחר מטעם הנפגע/ת.
  • מעסיק חייב לברר כל מקרה של הטרדה מינית שהגיע לידיעתו, גם אם לא הוגשה תלונה.
  • חובתו של המעסיק לבירור תלונות כוללת גם את תלונותיהם של עובדים המועסקים על-ידי קבלן כוח אדם במקום העבודה.
  • על המעסיק, על האחראי למניעת הטרדה מינית במקום העבודה, ועל כל הצדדים והעדים המעורבים במקרה להימנע מפרסום פרטי התלונה והליך הבירור.
  • מעסיק חייב לקיים את הליכי הבירור גם במקרה שבו המתלונן/ת חזר/ה בו/בה מתלונתו/ה, ובמקרה זה על האחראי לברר גם את סיבת החזרה מהתלונה.
  • מעסיק חייב לברר את התלונה גם אם במקביל הוגשה תביעה לבית הדין או הוגשה תלונה למשטרה.
  • למידע נוסף על הטיפול בתלונה ועל חובות המעסיק במקרה זה ראו טיפול בתלונה על הטרדה מינית.

  איסור אפליה או פגיעה בעובד/ת על רקע הטרדה מינית

  איסור להתנכל לעובד/ת שהוטרד/ה ולכל אדם אחר על רקע ההטרדה או על רקע תלונה או תביעה

  • למעסיק אסור להתנכל לעובד/ת שהוטרד/ת מינית וכן לאדם שהגיש תלונה או תביעה בגין הטרדה מינית.
  • כמו כן אסור להתנכל לעד מטעם המוטרד/ת ולכל אדם אחר שנקט עמדה לטובת הנפגע/ת.
  • ראו פירוט ודוגמאות למעלה.

  חשוב לדעת

  • מעסיק שלא פועל בהתאם לחוק ולתקנות חושף את עצמו לתביעה אזרחית מצד עובדות ועובדים שנפגעו מהטרדה מינית וכן להטלת קנסות או הגשת כתבי אישום על-ידי מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה.
  ראו גם

  גורמים מסייעים

  מוקדים ממשלתיים

  ארגוני סיוע

  גורמי ממשל

  מקורות משפטיים ורשמיים

  פסקי דין

  חקיקה ונהלים