עובד רשאי לחשוף את שכרו גם אם בהסכם העבודה הוא התחייב לשמור בסוד מידע על המעסיק
גובה השכר של העובד אינו סוד מסחרי של המעסיק אלא מידע פרטי השייך בצורה מובהקת יותר לעובד מאשר למעסיק
למעסיק אין זכות לחלוק מידע אודות שכר העובד בלא הסכמת העובד. מצד שני, כאשר העובד בוחר לגלות את פרטי שכרו הוא מגלה מידע פרטי שלו, ויש לו זכות לעשות כן
עלות העסקה של עובד או הרווח שנוצר למעסיק מעבודת אותו עובד הם מידע עסקי השייך למעסיק

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית הדין האזורי לעבודה בנצרת
שם התיק:סע"ש 57327-01-18
תאריך:12.08.2020
קישור:לקריאת פסק הדין
אזהרה
פסק דין זה ניתן בבית הדין האזורי לעבודה ואינו מהווה הלכה משפטית מחייבת
נכון למועד כתיבת פרטי פסק הדין, סוגיה זו טרם נידונה בבית הדין הארצי לעבודה או בבית המשפט העליון, ולפיכך טרם ניתנה הלכה מחייבת בסוגיה זו.

רקע עובדתי

 • עובד התפטר מעבודתו אצל המעסיק, שותפות העוסקת באדריכלות נוף, והחל לעבוד אצל לקוח של השותפות.
 • בהסכם העבודה עם השותפות התחייב העובד לשמור בסוד ולא לגלות אינפורמציה הנוגעת למעסיק או הקשורה במישרין או בעקיפין במעסיק.
 • השותפות תבעה את העובד בטענה שהפר את חובות הנאמנות ותום הלב כלפיה, בין היתר בגלל שהעובד גילה למעסיקו החדש את גובה שכרו , בזמן שעדיין עבד בשותפות.

פסיקת בית הדין האזור

 • איסור על העובד לחשוף את שכרו פוגע ביכולת של העובד לחפש עבודה חלופית שבה ישתכר יותר, היות שציפיות השכר הן חלק מרכזי מהמשא ומתן לקראת תחילת העבודה. איסור על חשיפת השכר פוגע בתחרות החופשית המתבססת, בין השאר, על עקרון חופש המידע, וניתן לטעון כי הוא פוגע אף בחופש הביטוי של העובד
 • גובה שכרו של העובד ורכיביו הינו מידע עסקי של המעסיק, אך אינו סוד מסחרי ולכן מידע זה זוכה לרמת הגנה פחותה. מדובר במידע פרטי השייך בצורה מובהקת יותר לעובד מאשר למעסיק.
 • למעסיק אין זכות לחלוק מידע אודות שכר העובד בלא הסכמת העובד, אחרת ייתכן ויהיה אחראי לפגיעה בפרטיות העובד. מן הצד השני, כאשר העובד בוחר לגלות את פרטי שכרו הוא מגלה מידע פרטי שלו, דבר אותו הוא זכאי לעשותו.
 • האינטרסים הציבוריים של השוק ושל העובד גוברים על האינטרסים של המעסיק כאשר מדובר בחשיפת שיעור שכרו של העובד ואין מדובר בחשש לחשיפתם של סודות מקצועיים.
 • לעומת זאת, עלות העסקה של עובד או הרווח שנוצר למעסיק מעבודת אותו עובד הם כן מידע עסקי של המעסיק ויש להגן יותר על חשיפתם .
 • בית הדין קבע שהעובד חשף את שכרו בתום לב, ולא מתוך מטרה לחתור תחת השותפות .
 • לאור כל האמור לעיל בית הדין האזורי דחה את תביעת השותפות ופסק שהעובד לא הפר את חובות האמון ותום הלב כלפי השותפות שעה שחשף את שכרו בפני המעסיק החדש.

משמעות

 • עובד רשאי לחשוף את שכרו גם אם בהסכם העבודה התחייב העובד לשמור בסוד מידע על המעסיק .
 • גובה השכר של העובד אינו סוד מסחרי של המעסיק אלא מידע פרטי השייך בצורה מובהקת יותר לעובד מאשר למעסיק.
 • למעסיק אין זכות לחלוק מידע אודות שכר העובד בלא הסכמת העובד. מצד שני, כאשר העובד בוחר לגלות את פרטי שכרו הוא מגלה מידע פרטי שלו, דבר אותו הוא זכאי לעשותו.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

פסק הדין באדיבות אתר "נבו"